ANNAS ROM GUIDE

Casa Generalizia dei Padri Redentoristi

Via Merulana 31

 


Redemptorist-Ordenen's hovedsæde i Rom ligger i en stor og pompøs bygning i Via Merulana mellem sidegaderne Via di San Vito ved den lille plads Largo di Sant'Alfonso, hvor også Redemptoristernes kirke, Sant'Alfonso dei Liguori, ligger - og Via dello Statuto.

Til brug for Ordenens præster oprettedes i 1855 et bibliotek, der idag kaldes Biblioteca dell'Accademia Alfonsiana. Det regnes for et af de bedste biblioteker for religiøs litteratur.

I tilknytning hertil oprettede Redemptoristerne i 1909 et kollegium for præster af deres Orden fra alle egene af kloden: Collegio Sant'Alfonso.

I bygningen huses også Accademia Alfonsiana, der er et undervisningsakademi med faget moralteologi, som Redemptoristene (på italiensk kaldet I Padri Redentoristi) grundlagde i 1949. Fra 1960 er denne institution lagt ind under det teologiske fakultet i Pontificia Università Lateranense.

I forhallen til Accademia Alfonsiana skulle man iflg. Escobar (se litt.note nedenfor) kunne se en altertavle fra Cappella dell'Immacolata. Malerierne herpå er udført af Jakob Wüger (1829-1892) og forestiller Kristus mellem Johannes Døberen, Josef, Ærkeenglen Mikael, Sant'Alfonso dei Liguori, San Nicola di Bari og Sant'Edoardo III, il Confessore.

I Kollegiet skulle man ligeledes kunne se to malerier af Francesco von Rhoden: "Sant'Alfonso viser sig for Pave Clemens XIV før dennes død", "De syv slørs Madonna aviser sig for Sant'Alfonso under bønnen i Foggia", samt to malerier forestillende San Pietro og San Paolo, som stammer fra Kirkens sakristi. Herfra kommer også et basrelief fra 1895 af Kristus ved graven. Det er udført i 1895.

 

BYGNINGENS HISTORIE:

I 1852 købte Redemptorist-Ordenen, der indtil da havde til huse i et Kloster ved Kirken Santa Maria di Monterone, et stykke jord af Caetani-familien, nemlig den da forfaldne Villa Caserta, der lå ved Via Merulana mellem Via di San Vito og Via Leopardi (dette gadestykke kaldtes dengang Via della Coroncina). Villaen, der havde hovedindgang i Via di San Vito nr.29, bestod både af et hovedhus og en række mindre huse, samt staldbygninger, der lå der hvor Kirken Sant'Alfonso nu ligger, og en stor park.

Købet blev foretaget af Redemptorist-Præsten Eduardo Douglas for 45.000 scudi. Villabygningen blev indrettet til Kloster og de gamle stalde ud mod Via di San Vito blev revet ned, så der kunne bygges en ny kirke på stedet.

Efter 1872 eksproprierede den nye Italienske Stat haveområdet og de mindre bygninger og Redemptoristernes ejendom blev på denne måde beskåret, så de nye gader Via dello Statuto og Via Pellegrino Rossi kom til at danne ejendommens sydgrænse.

Den gamle villa- og Klosterbygning måttte i begyndelsen af 1930'erne fuldstændig ombygges, da Via Merulana skulle udvides. Nybygningen blev tegnet af arkitekten Alessandro Villa og stod færdig i 1934.

 

BESKRIVELSE AF BYGNINGEN:

Bygningen er høj, lang og T-formet. Hovedfacaden i ny-barok stil ligger ud mod Via Merulana og er i 15 fag og 4 etager. Den er opdelt af vandrette gesimser mellem stueetagen og førstesalen, mellem denne og andensalen, samt mellem tredie- og fjerdesalen; og af lodrette, flade søjler mellem vinduesfagene. Midterpartiet, der består af 5 fag med hovedindgangen i midten, er lettere fremhævet ved 4 store søjler, der bærer en balkon ud for andensalen, hvor facaden er beklædt med stenkvadre og udskårne søjler. I hver side findes et vindue med halvcirkelformet overkant, dernæst en halvcirkelformet niche med en statue - til venstre en af Kristus og til højre en af Sant'Alfonso de' Liguori. Mellem disse nicher er der en høj balkondør med en indskriftsplade og et våbenskjold ovenover - under et trekantet gavlfelt.

Vinduerne på denne etage har alle trekantede galvfelter, mens vinduerne nedenunder er uindrammede og vinduerne på de øverste etager har enkle travertinrammer. I facadens yderste fag er anden- og trediesalens vinduer udskiftet med et rektangulært indskriftsfelt i udskåret ramme, som krones af et stort våbenskjold.

Stueetagen med facade i udhugne stenkvadre optages af forretningsvinduer og -lokaler. Og forlænges ud over midterbygningen til begge sider med nogle lavere sidehuse. 3 fag har det i venstre side, mens der kun er ét fag i det til højre, der er hjørnehus til Via dello Statuto, hvor denne lavere bygning står med yderligere 7 fag + 7 fag i en lignende, men lidt højere bygning, og 7 fag mere i en lignende, men endnu lidt højere bygning, der danner hjørnehus til Via Pellegrino Rossi.

T-husets "stamme" ligger på tværs af ejendommen. Den består af en lang bygning på 7 + 7 + 5 fag, der udgår fra T-bjælken's højre side og gennemskærer grunden næsten helt ned til Via Pellegrino Rossi, hvor denne møder Via di San Vito. Ja faktisk stopper bygningen på højde med Gallienus-Buen. Mellem "stammen" og husrækkerne ved Via dello Statuto og Via Pellegrino Rossi er der en stor gårdhave med høje træer. Grunden mellem "stammen" og Kirkebygningerne ud til Via di San Vito optages af forskellige til- og forbindelsesbygninger.


Litteratur om Casa Generalizia dei Padri Redentoristi:
Escobar, Mario: Le chiese sconosciute di Roma. Newton Compton editori, 1992.
- side 25-27.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione XV : Esquilino. side100-102.
I Rioni di Roma : storia, segreti, monumenti, tradizioni, leggende, curiosità / Alberto Manodori, Ludovico Pratesi, Claudia Cerchiai, Mauro Quercioli. Roma : Newton & Compton editori, 2005.
- Volume 3: Trastevere, Borgo, Esquilino, Ludovisi, Sallustiano, Castro Pretorio, Celio, Testaccio, San Saba, Prati.
- side 974.
Accademia Alfonsiana.
Info.roma: Biblioteca dell'Accademia Alfonsiana.
Info.roma: Casa Generalizia dei Padri Redentoristi.
Vicariatus Urbis: Collegio Sant'Alfonso.
Casa Generalizia dei Padri Redentoristi på Google maps.


Kort over området
Fotos fra Esquilinturen
Seværdigheder i området
Steder i området
Personer med tilknytning til området
Tilbage til Esquilinturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 14.10.2011 og sidst opdateret d. 28.10.2011