ANNAS ROM GUIDE
Via Pellegrino Rossi

er et ganske kort gadestykke på Esquilinhøjen, lidt vest for Piazza Vittorio Emanuele II, der forbinder Via dello Statuto med Via di San Vito.

Gaden har navn efter den italienske politiker og jurist Pellegrino Rossi (1787-1848).

Det er en forholdsvis ny gade, idet den blev anlagt efter 1872, samtidig med at hele Esquilinhøjen blev bebygget, at Via Merulana blev udvidet og reguleret, og at Via Carlo Alberto og Piazza Vittorio Emanuele II blev anlagt.

GADENS HISTORIE:

Gaden løber næsten på det sted, hvor den gamle Serviusbymur og voldanlægget Agger lå - på stykket mellem nutidens Largo Leopardi og Gallienus-Buen, der tidligere netop var en byport i Bymuren: Porta Esquilina. I området er der fundet både rester af Bymuren og rester af gadebelægning fra den antikke Clivus Suburanus i Via di San Vito.

Desuden har man fundet rester af en ejendom tilhørende Konsulen Terentius Culleo fra omkring år 40 efter Kristus. Denne lå sydvest for Via di San Vito.

En Kirke kaldet Ecclesia Sancti Viti, Modesti et Crescentiae omtales allerede fra 300-tallet. Den lå dog ikke præcist på samme sted, som nutidens kirkebygning, men tilsyneladende ikke ret langt væk.

Nordøst for gaden lå omkring 367 en fornem villaejendom, der tilhørte Vettius Agorius Praetextatus og hustruen Fabia Paulina.

Omkring det sted, hvor Via Pellegrino Rossi løber ud i Via dello Statuto lå tidligere (fra før 1220) Kirken San Giuliano all'Esquilino, som blev revet ned i 1874, da byplanen omhandlende den nye Piazza Vittorio Emanuele II blev vedtaget.

Området tilhørte fra Renæssancen og fremefter først Cesi-familien, derpå Kardinal Francesco Nerli, der var Titulær-Kardinal ved den nærliggende - og nu forsvundne - Kirke San Matteo. Kardinalen havde indrettet et pragtfuldt landsted, hvor han modtog besøg af prominente gæster såsom Pave Innocens XII (i 1699) og den polske Dronning Maria Casimira (i 1700) og i 1725 overtoges den af Michelangelo Caetani, der var Prins af Caserta, hvorfor ejendommen til slut kaldtes Villa Caserta. På ejendommens store område lå flere forskellige småhuse, blandt andet nogle staldbygninger ned ved nutidens Largo di Sant'Alfonso.

Gadens bebyggelse, der består af en række beboelseshuse med lejligheder, er fra 1870'erne og 1880'erne, da gaden blev anlagt.

 

EN TUR GENNEM GADEN:

gadens vestside ligger der på hjørnet af Via di San Vito, mere eller mindre sammenbygget med Gallienus-Buen, en 3-etagers ejendom i gult puds med mønster af stenkvadre på stueetagens facade og med et lodret bånd af kvadre langs hushjørnet. Vinduerne er i firkantede rammer med flade overliggere og der er smalle friser imellem etagerne. Øverst et udskåret og meget fremspringende tagudhæng. Ejendommen har 3 fag mod Via di San Vito og 5 fag mod Via Pellegrino Rossi. Midt i denne facade ligger indgangsdøren i en smuk buet og udskåret portal under en vandret overligger.

Den næste ejendom på denne side er i 7 fag. Den er mere udsmykket end den foregående, med buede vinduer i stueetagen omgivet af brede felter med stenkvadre, som også løber som søjler op ad facaden mellem alle førstesalens kvadratiske vinduer og fortsætter som flade søjler mellem de høje vinduer på de øvrige etager, hvor vinduesrammerne på andensalen afsluttes af vandrette overliggere båret af udskårne konsoller, mens de på trediesalen er mere enkle. Heroppe afsluttes søjlerne af korinthiske kapitæler under det udskårne tagudhæng. Mellem første- og andensalen løber ydermere en bred vandret frise med stukdekorationer af rammer og rosetter.

Den sidste ejendom er samtidig hjørnehuset til Via dello Statuto. Også denne er i 4 etager, men stueetagen med stenkvadremønster er knap så høj som det foregående hus og førstesalen har derved fået mere højde, så alle etagers vinduer fremstår af samme størrelse, De er buede på første- og trediesalen, rektangulære på andensalen, men alle indsat i høje, rektangulære rammer. Smalle vandrette bånd deler etagerne og flade "søjler" af stenmønstret stuk deler facaden lodret i 3 dele, en midterdel med 3 fag og 2 sidedele med hver 1 fag. På hjørnet, der også er dækket af en række stenkvadre, sidder et lille gadealter, en "Madonna della Passione" i mosaik fra 1900-tallet, indsat i en oval ramme med et englehovede forneden over et lille navneskilt og med svungne bånd foroven. Ejendommen har 7 fag ud mod Via dello Statuto.

den modsatte side af Via Pellegrino Rossi huser hjørnehuset mod Via dello Statuto lavprisvarehuset MAS: Magazzini allo Statuto. Ejendommen har 5 fag ud mod hver af gaderne. Oprindeligt var facaden i stueetagen dækket af stenkvadre, men disse er fjernet på den del, som varehuset optager. Resten af facaden er pudset og smalle bånd skiller etagerne, mens lodrette søjler af stenkvadre markerer hjørnerne. Førstesalens høje vinduer har trekantede gavlfelter båret af udskårne konsoller. Samme slags konsoller bærer vandrette overliggere over andensalens vinduer, mens overliggerne på trediesalen er mere enkle og fjerdesalens vinduer blot er i rammer. Over det brede og udskårne tagudhæng gemmer sig en balkon og flere tilbagetrukne etager. Ud mod Via dello Statuto er der på andensalen ophængt 3 altaner.

Huset midt i gaden har oprindeligt været en flot bygning, men bærer nu præg af at være inddraget i varehuset med nedrullede skodder, gitre og gardiner for alle vinduer, der alle er store og brede og går fra gulv til loft på hver af de 4 etager. På de nederste 2 etager er vinduerne adskilte af kannellerede flade søjler, mens de på de øverste 2 adskilles af almindelige flade søjler med joniske kapitæler. Heroppe er der i vinduesnicherne indsat mindre søjler på hver side af ruderne, der ligger inde bag lave balustrader. Ud for førstesalens vinduer sidder en række altaner. Over det brede, udskårne tagudhæng skjuler sig yderligere nogle overbyggede etager.

Hjørnehuset ud mod Via di San Vito har 7 fag ud mod denne gade og 8 fag ud mod Via Pellegrino Rossi. De første 6 fag er i 4 etager ud mod gaden med 2 etager tilbagetrukket over tagudhæng og terrasse, mens de sidste 3 fag er i 6 etager. Facaden er i puds med mønster af stenkvadre på de nederste etager: stueetagen med de høje store forretningsvinduer og -indgange, og førstesalen med smalle, flade søjler med små kapitæler på hver side af de høje vinduer under aflange felter. Etageadskillelsen under andensalen udgøres af en bred frise, hvori der er balkoner ud for de høje vinduer i rammer som nedenfor, men mere udskårne og bærende store, halvcirkelformede gavlfelter, der bryder den brede adskillelsesfrise under trediesalens vinduer, som sidder i enklere rammer under vandrette overliggere, båret af konsoller.

 

---------- Se gadens beliggenhed på Google Maps --------- Se historiske kort over området --------

Litteratur om Via Pellegrino Rossi:
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione XV : Esquilino. side 102.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.23.
Lugli, Piero Maria: Urbanistica di Roma : trenta planimetrie per trenta secoli di storia. Roma, Bardi Editore, 1998.
I Rioni di Roma : storia, segreti, monumenti, tradizioni, leggende, curiosità / Alberto Manodori, Ludovico Pratesi, Claudia Cerchiai, Mauro Quercioli. Roma : Newton & Compton editori, 2005.
- Volume 3: Trastevere, Borgo, Esquilino, Ludovisi, Sallustiano, Castro Pretorio, Celio, Testaccio, San Saba, Prati.
- side 975.

Kort over området
Fotos fra Esquilinturen
Seværdigheder i området
Steder i området
Personer med tilknytning til området
Tilbage til Esquilinturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 4.10.2011 og sidst opdateret d. 10.10.2011