ANNAS ROM GUIDE
San Gregorio Magno

En rundgang i Kirken San Gregorio Magno

KIRKENS YDRE:

Indgangspartiet og søjlegården er som ovenfor nævnt nyere end selve kirken (Facaden fra 1629-1633 udført af Giovanni Battista Soria og indgangsportico'en fra det 17.århundrede).

Facaden (se foto) er udført i travertin i 2 "etager". Den nederste del har 3 buer over hvilke man kan se Borghese-familiens mærker, en ørn og 2 drager, samt en frise med indskriften "S(cipio) episc(opus) sabin(ensis) card(inalis) Burghesius m(aior) poeniten(tiarius) a. f.d. MDCXXXIII" (Kardinal Scipio Borghese, Biskop af Sabina, Øverste Skriftefader, 1633). På den øverste del er der 3 vinduer med runde eller trekantede gavlfelter og en balkon med Borghese-familiens våben. Facaden er kronet af et trekantet gavlfelt med Kardinalens våben.

I forgården, der er tegnet af G.B. Soria, er der blandt andre smukke renæssancegrave en for englænderen Edward Carne, der i årene 1529-1533 var kong Henrik VIII af England's udsending til paven under forhandlingerne om ophævelsen af kongens ægteskab. Gårdens søjler stammer fra en ældre buegang. På væggene er der malerier med scener fra San Gregorio's liv, de er muligvis malet af Nicolò Circignani, kaldet "Il Pomarancio". Gravmælerne er opsat i 1700-tallet, de hørte tidligere til inde i Kirken. Fra højre ses:
Gravmæle for Pietro Beltramo, der døde i 1543. På hver side er der en herme (en pille med en buste foroven).
Gravmæle med buste for Porzia del Drago Santacroce, der døde i 1614.
Gravmæle for Antonio og Michele Bonsi fra Firenze, udført af Luigi Capponi i år 1500. Den underste del af monumentet består af en stor indskriftsplade, flankeret af våbenskjold og ranker. Over en lille gesims indrammer 2 flade søjler med korinthiske kapitæler og udsmykkede skafter et todelt reflief. Nederst et bredt bånd med to dybe medaljoner, hvori der er indsat buster af de afdøde. Ovenover en rigt dekoreret sarkofag, på hvilken 2 engle flankerer Madonna med Jesus-Barnet. Øverst løber en overligger dekoreret med blomster og englehoveder under det gavlfelt, der er buet og udhugget i muslingeskalsfacon. I midten sidder et våbenskjold og på hvert af overliggerens hjørner sidder en lille spids søjle.
Gravmæle for Kanniken Lelio Guidiccioni, der døde i 1643. Til dette monument har man genbrugt rester af et tidligere gravmæle fra 1500-tallet, muligvis det der var opført for kurtisanen Imperia.
Gravmæle for Virgilio Crescenzi, der døde i 1592. Onorio Longhi har udført tegningerne hertil.
Gravmælet for Emilia Lomellini, Lucio Savelli di Rignano's hustru, der døde i 1592.

KIRKENS INDRE:

Kirkerummet er opdelt i 3 skibe og det blev totalt ombygget i 1725-1730 af Francesco Ferrari. De 16 gamle søjler (11 af granit, 2 i "bigio"-marmor og 3 i "cipollino"-marmor), som opdelte det tidligere kirkerum, er idag indrammet af brede flade søjler.

Stukdekorationerne er af Filippo Ferrari og Carlo Porziani, mens medaljonen over buen før højalteret er udført af G.B. de Rossi efter Ferraris tegning.

I loftet har Placido Costanzi i 1727 udført "Gloria dei SS. Gregorio e Romualdo e il trionfo sull'eresia" ("Helgenerne Gregor og Romuald's "salighed" og sejren over kætteriet").

Det smukke cosmatiske gulv er fra 1200-tallet, men restaureret i 1745.

I det første kapel i højre side er der over alteret et maleri fra ca. 1749 af John Parker: "I SS. Benedetto, Silvia e Gregorio bambino" ("Helgenerne Benedikt, Silvia og Gregor som barn").

Over alteret i det andet sidekapel er der et maleri af Pave Alexander II og San Piero Damiani. Det er udført af Francesco Mancini ca.1751.

Det tredje kapel til højre har over alteret maleriet "Morte di S. Romualdo" (Sankt Romuald's død"), malet ca.1733 af Francesco Fernandi, kaldet "L'Imperiali".

Ved indgangen til sakristiet er der et relief af en ukendt kunstner fra begyndelsen af det 16.århundrede: "Madonna e due angeli oranti" ("Madonna og 2 engle i bøn"). I sakristiet er der på endevæggen en stukmedaljon med San Gregorio fra det 18.århundrede. Herinde opbevares også Gregors bispestav og andre relikvier.

For enden af det højre sideskib ligger Cappella di San Gregorio, der tidligere kaldtes Cappella di San Pantaleone. Det er fra 1727 og indeholder blandt andet et marmor-alterbord med basrelief af Luigi Capponi, udført i slutningen af det 15.århundrede på bestilling af Michele Bonsi, hvis gravmæle udført af samme billedhugget ses i forgården. På relieffet ses i midterfeltet San Gregorio, der under messen ser Jesus, det højre relief viser helgenen, der holder messe for sjælene i Skærsilden, og på det venstre ses, hvorledes Gregor under bøn ser en befriet sjæl. Det gengiver legenden om San Gregorio og Kejser Trajan: Paven mente, at Trajan var en af de "retfærdige" hedninge, og bad derfor til Gud om hans sjæls frelse og tilbød for at opnå dette selv at gennemgå de hårdeste prøvelser. I yderkanterne af relieffet ses Michele Bonsi og hans familie sammen med helgenerne Sebastian og Rocco. Altermaleriet af San Gregorio er udført af Sisto Badalocchio. I kapellet findes også et maleri fra slutningen af 1400-tallet af "Ærkeenglen Michael blandt helgener" tilskrevet Signorelli-skolen eller Pinturicchio's skole.

Ved siden af kapellet er der adgang til "Stanza di San Gregorio", som er et lille rum for enden af det højre sideskib. Her skal helgenen have sovet på en hård sten, som kan ses bag et tilgitret vindue og her står også San Gregorio's bispetrone af marmor, der stammer fra det 1.århundrede efter Kristus og er udsmykket med en skægget "genius".

På begge sider af hovedalteret står en smuk statue af Paolo Romano fra sidste halvdel af 1400-tallet: San Gregorio Magno på venstre side og Sant'Andrea Apostolo på højre side. Ifølge nogle skal de imidlertid være udført af Andrea Bregno, som måske har arbejdet for Paolo Romano.

Højalteret er fra 1733 udført af Dalmazzoni. Altertavlen er udført af Antonio Balestra i 1734 og viser Madonna med helgenerne Andrea og Gregor.

Øverst i venstre sideskib ligger Cappella del Santissimo Sacramento med altermaleriet "Madonna in trono col Bambino e i SS. Pietro e Giuseppe"  ("Madonna med Barnet og helgenerne Peter og Josef") af A.de Rohden. Til højre står en bronzebuste af Gregor XVI og til venstre gravmælet for Kardinal Placido Zurla, udført af Giuseppe de Fabris.

Fra venstre sideskib fører en dør ind til Cappella Salviati, der i 1600 blev bygget af Francesco da Volterra og Carlo Maderno for Kardinal Antonio Maria Salviati. Her findes et meget smukt relikvie-gemme fra 1469 udført af Andrea Bregno og hans hjælpere. Det forestiller Madonna med Barnet omgivet af engle og Abbed Gregorio Amatisco, som bekostede tavlen. På hver side af denne scene ses helgenerne Andrea og Gregor. Ovenover disse er der 2 medaljoner med "Bebudelsen" og øverst løber en frise med et relief af den procession, som Gregor den Store foranstaltede for at stoppe pesten i Rom. Man ser Castel Sant' Angelo, hvor englen stikker sit sværd i skeden som tegn på, at pesten er forbi. En lunette med den velsignende Gud Fader kroner monumentet. Over buer og døre har Giovanni Battista Ricci da Novara malet en række fresker af profeter og evangelister mm. Den samme maler har dekoreret loftet med "Den Dømmende Kristus" samt den venstre væg med "Miracolo di Castel S.Angelo" ("Miraklet på Castel Sant'Anglo"). Over alteret hænger en kopi af et maleri af San Gregorio i bøn. Originalen var udført af Annibale Carracci i 1601-1602. Til højre for alteret hænger det maleri af Jomfru Maria med Barnet fra slutningen af 600-tallet, som ifølge legenden har talt til San Gregorio.

Det øverste kapel i Kirkens venstre sideskib er Cappella Fioravanti med et altermaleri af Den Ubesmittede Undfangelse ("Immacolata Concezione"), udført af Francesco Mancini ca.1745. (Læs her om familien Fioravanti)

Cappella Gabrielli er det midterste kapel i venstre side. Altertavlen er her et maleri af "Madonna col Bambino e quattro beati della famiglia Gabrielli" ("Madonna med Barnet sammen med 4 hellige medlemmer af Gabrielli-familien", nemlig Forte, Pietro, Castora og Rodolfo Gabrielli). Maleriet er udført af Pompeo Batoni i 1739.

I det første venstre sidekapel kan man se en "Cristo consegna una corona al beato Michele" ("Kristus kroner den salige Michele") af G.B. Ponfreni fra ca.1757.

I et rum til venstre for Kirken kan man se nogle rester af sarkofager, cosmatisk gulv, gravsten og lignende.

Klosteret, der ligger til højre for Kirken, er ombygget i flere omgange. Her findes en klostergård fra 1700-tallet, der er bygget op over de gamle mure. På en af væggene er der indmuret nogle murfragmenter fra det 9.århundrede og inde i Klosteret hænger 2 malerier af Agostino Ciampelli samt i Klosterbiblioteket maleriet "La caduta degli angeli ribelli" ("De faldne engle") af Francesco Vanni.

Fotos fra San Gregorio Magno
Kort over området
Bøger om San Gregorio Magno
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop. Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 31.7.2005 og sidst opdateret d. 28.9.2020