ANNAS ROM GUIDE

Santa Caterina dei Funari - En Rundgang

Via dei Funari

Se nr. 129 på Kort over den østlige del af Campo de' Fiori-Turen

Læs også: Kort om Kirken ----- Mere om Kirken ----- Plan over Kirken

NB: NUMRENE I TEKSTEN henviser til PLANEN over Kirken

Kirkens facade (2) vender ud mod Via dei Funari og er delt i 2 etager, hvoraf den øverst toppes af et trekantet gavlfelt med 4 kandelabrer og et kors i midten.

De nedre facader er hver især opdelt af 4 lodrette, flade søjler med korinthiske kapitæler. I sidefelterne er der høje buede nicher med tomme rammer foroven og forneden. Midterfeltet er opslugt af den brede og høje portal, hvor 2 søjler med joniske kapitæler flankerer selve døren. Søjlerne bærer en fremspringende overligger med en frise under et trekantet gavlfelt.

De 2 etager er adskilte af friser og bånd. Nederst er der en bred frise med relieffer af guirlander, blomster og planter. Over porten er disse afbrudt af en oval medaljon med indskriften "Divae Catharinae Virg et Mart" ("Til Sankta Catarina Jomfru og Martyr"). Herover er der en række smalle bånd under endnu en bred frise med en lang indskrift: "Federic Caesius Episc Cardinalis Portuen fecit MD LXIII": "Federico Cesi, Biskop og Kardinal i Porto lod (denne Kirke) opføre i året 1563". Under denne tekst har man i 1909 fundet 2 indskrifter, som Kirkens arkitekt og bygmester har tilføjet: "Guideto de Guideti architector" og "Bartolomeo da Casale de Monfera(to) mastro muratori". En kraftigt fremspringende frise slutter denne del af facaden.

Den øverste etage er smallere end den underste og består kun af 3 felter, da de yderste sidefelter blot består af et svungent støtteornament. I sidefelterne er der - som nedenfor - høje buede nicher, der dog her kun har de tomme rammer ovenover. Midterfeltet rummer en udskåret og dekoreret, kvadratisk stukramme, hvori der sidder et stort rundt vindue. Over rammen er der en frise med slyngede ornamenter og et stort, fremspringende våbenskjold. Som på den nedre facade er rummene mellem de flade søjlers kapitæler udfyldt af reliefdekorationer, her af svungne rammer om ovale felter. Nogle smalle og brede friser danner afslutning under det let fremspringende trekantede gavlfelt.

Foran Kirken er der en lille trappe (1) med 4 trin, der hæver bygningen over gadeniveauet.

Over den bageste del af Kirkens højre side findes den gamle campanile (5), der er bygget over et tårn fra 1400-tallet. Det kan kun ses, hvis man går lidt ned ad Via dei Funari, og består af en firkantet base i flere etager med øverst store vinduer, hvor klokkerne hænger. Herover er der bygget 2 etager af ottekantede tårne, den øverste mindre end den nederste. Tårnet toppes af en buet kalot i 2 etager.

Kirkens venstre sidemur (3) mod Via Michelangelo Caetani er udført i lyse teglsten og flade søjler i travertin med korinthiske kapitæler, som markerer 3 store buede felter, hvori det midterste rummer en sideindgang med en høj dør under et trekantet gavlfelt. Den øverste del af Kirken har tilbagetrukken sidemur med 3 store vinduer over det, der inde i Kirken er buerne til de tilsvarende kapelnicher. Efter den nordligste bue er der opbygget en form for lille, kvadratisk tårn, som rummer en vindeltrappe, der fører op til de øverste etager i det tilstødende Conservatorio di Santa Caterina della Rosa, det gamle Kloster og kvindehjem.

Kirkens højre sidemur (4) er tildels dækket af de gamle huse, som i tidens løb er opstået i de gamle ruiner af antikkens Crypta Balbi.

KIRKENS INDRE:

Kirkerummet (6) er har kun ét, stort, bredt skib med 3 halvcirkelformede nicher i hver side, hvor der i de 5 er indrettet kapeller. For enden er der en bred, firkantet apsis med presbyteriet, der er hævet nogle trin over det øvrige rum og adskilt herfra af en marmorbalustrade med gitterdøre.

Loftet er hvidmalet og krydshvælvet og mellem hvælvene sidder i buerne i de øverste sidevægge 3 store vinduer i hver side.

Nedenunder er væggene åbnet i 3 store og høje buer, der går op til en række smalle og brede friser under vinduesrækken og kun er adskilt af brede, flade søjler, de såkaldte pilastre, med korinthiske kapitæler - ligesom det er brugt på Kirkens ydermure.

Gulvet er dækket af store terracottafliser, der er lagt i harlekinsmønster i 3 store felter, som svarer til kapellernes bredde. Felterne er omkranset af brede travertinrammer.

Højre side:

Det første kapel i højre side (7) kaldes også Cappella Bombasi eller Cappella di Santa Margherita, da det er viet til denne helgeninde. Det blev i 1599 overladt til Gabriele Bombasi, som i perioden 1597-1600 havde ladet det udsmykke med en altertavle af Annibale Carracci. Maleriet forestiller Santa Margherita og er kunstnerens pendant til et maleri af Santa Caterina, som han malede i 1592 til Kathedralen i Reggio Emilia.

Kapellet er ret enkelt udsmykket, med hvide vægge og blot en smal frise med forskellige små dekorationer på tværs i nichen. På hver side af alteret sidder 2 høje marmorplader med mindeindskrifter. De er 400 x 118 cm og indsat i forgyldte stukrammer med et brudt gavlfelt foroven indeholdende Bombasi's våbenskjold.

Kapellets alter består af et alterbord fra 1597-99 udsmykket med dekorationer i stuk og forgyldt træ, samt i midten en belægning i grønt marmor med et gyldent kors. Ovenover troner 2 forgyldte søjler med joniske kapitæler og et trekantet gavlfelt, der indrammer et maleri af "Jomfru Maria's kroning" ("Coronazione della Vergine"), udført af Innocenzo Tacconi.

På alterbrodet står et relikvieskrin fra 1600-tallet, udskåret i træ og forgyldt. Det har form af en buste.

Det andet og midterste kapel i højre side (8) er Cappella Ruiz, som allerede i 1565-1566 blev udført af Jacopo Barozzi, kaldet "Il Vignola", for den spanske præst Filippo Ruiz. Malerierne er derimod kommet til senere.

Kapellet er rigt dekoreret og intet lille hjørne er forblevet uden udsmykning. Her er friser og billedrammer i forgyldt stuk, guirlander og spiraler, palmegrene og små englebørn. Kanterne på den ydre bue og friserne mellem den øvre bue og nicherummet har relieffer i stuk og forgyldte småmønstre. Sidestykkerne, der bærer den øvre bue, har marmorfelter i stukrammer og en smuk balustrade i flerfarvet marmor og familien Ruiz's våben. Nichen lukkes af en lille udskåret trælåge. Øverst på buen sidder i hver side en forgyldt stukengel.

Alterbordet er udført i forskellige marmorsorter, blandt andre "cottanello" og alabast, med indlagt korsmønster i andre marmortyper. Ovenover bærer 2 marmorsøjler af typen "breccia corallina" med korinthiske kapitæler nogle brede friser og et trekantet gavlfelt med forgyldte rosetter i rammen. På alterbordet står et relikvieskrin fra 1600-tallet i forgyldt træ. Det har form af en buste af San Filippo Neri.

Altertavlen er indsat i en stor forgyldt ramme. Det drejer sig om et oliemaleri af "Deposizione di Cristo" ("Kristus nedtages af korset"), udført af Girolamo Muziano, antagelig i perioden 1568-1570. Fra samme periode og samme kunstner stammer også malerierne på væggene ved siden af alteret. Til højre: "Guarigione del servo del Centurione" : "Kristus helbreder Centurionens tjener", og til venstre: "Guarigione del cieco" : "Kristus helbreder en blind". Ovenover - ud for alterets øverste del - sidder 2 mindre malerier i kunstfærdige rammer. Også disse, der viser "San Matteo" (til højre) og "San Giovanni Evangelista" (til venstre), er malet af Muziano.

Nichens kuppel har 6 malerier af Muziano indenfor de rigt dekorerede forgyldte stukrammer. Nederst ses 3 scener med Kristus, der helbreder syge og besatte, og øverst 3 profeter.

Underkanten af buen er ligeledes forsynet med malerier af Muziano. Her er det San Francesco d'Assisi (til højre) og San Girolamo (til venstre), der flankerer midterbilledet af en velsignende Gud Fader.

Inderkanten af buen er derimod bemalet af Federico Zuccari i 1571. Kunstneren har skrevet sin signatur øverst til venstre og årstallet øverst til højre. I denne side ses nederst en "Ecce Homo" og ovenfor: San Luca. Her ses skrevet "Anno Domini MDLXXI" ("I det Herrens År 1571"). I venstre side er der nederst et maleri af "Salita di Cristo al Calvario" ("Kristus går til Golgata") og øverst: "San Marco con il Leone" ("Sankt Markus og løven"). Det er heroppe, at Zuccari har skrevet: "Federicus Zuccaris faciebat" ("Federico Zuccari har udført").

I gulvet udenfor kapellet ligger en gravsten i hvid marmor for Filippo Ruiz og Vittoria Frangipane. Den er dateret 1605 og forsynet med familiens våben i midten.

Det tredie og øverste kapel i højre side (9) kaldes Cappella Solano og udsmykningen bekostedes muligvis af en ellers ikke omtalt Soloni- eller Solani-familie, eller muligvis af Della Vetera-familien, hvis våbenskjold - en stor sol, på italiensk "solone", - ses på balustraden foran nichen. Kapellet kaldes derfor også Cappella Solano della Vetera.

Det er tegnet af Ottavio Nonni, kaldet "Il Mascherino", i slutningen af 1500-tallet og ligesom nabokapellet rigt dekoreret, omend med knapt så mange malerier.

Også her lukkes rummet af en smuk balustrade i forskellige marmorsorter. De små, buttede søjler er i pavonazzetto-marmor, mens sokkel og overdel er i hvid marmor med felter af intarsia i grøn marmor på sidestolperne. Midterstolperne er derimod dekoreret med familie-våbenet. Ovenover sidder nogle små kulger i cottanello-marmor.

Siderne, der bærer nichebuen, er med stukrammer opdelt i felter af forskellig størrelse, indeholdende forskelligtfarvede marmorplader. Selve buens yderside er i hvid marmor med forgyldte stukbuer og over disse i hvert hjørne en statue af en siddende sibylle.

Alterbordet er i hvid Imetto-marmor med indlagte felter i pavonazzetto-marmor og i midten et kors i marmortypen giallo antico. På bordet står et relikvieskrin fra 1600-tallet i forgyldt træ i form af en buste.

Altertavlen er et maleri fra 1598 af Scipione Pulzone: "L'Assunzione della Vergine" ("Marias Himmelfart"). Det er indsat i en tynd ramme af giallo antico-marmor, som flankeres af de kraftige søjler i sort, afrikansk marmor med hvide årer og hvide kompositte marmorkapitæler, der bærer stykker af hvid marmor og cottanello-marmor under en smal, vandret marmorplade.

På nichens sidevægge sidder 2 høje billedrammer i hvid marmor med trekantede gavlfelter, indeholdende malerier af Santa Lucia (til venstre) og Santa Caterina d'Alessandria (til højre). De er muligvis malet af Giovanni Zanna, kaldet "Il Pizzica", som overtog udsmykningen efter Pulzones død i 1598 og også er mester for kuppelmalerierne.

Kuplen er inddelt i felter ved hjælp af forgyldte stukrammer og friser med forskellige motiver. Det er ikke alle rammerne, der indeholder malerier, i nogle er der blot forgyldte stukrelieffer af kerubhoveder eller blomsterguirlander, statuer og muslingeskaller. Og øverst oppe af en due repræsenterende Helligånden. I kuplen ses 3 fresker med motiver fra Jomfru Marias liv: til højre ses "Pentecoste" ("Pinsen"), i midten "La Vergine coronata da Trinità" ("Jomfru Maria kronet af Helligånden") og til venstre "Immacolata Concezione" ("Den ubesmittede undfangelse").

Underkanten af buen er ligeledes udsmykket med fresker af Zanna med forskellige profeter og Maria-symboler.

For enden af skibet (10) ligger det en anelse smallere Presbyterium i den dybe højalterniche (11), en firkantet apis med tøndehvælvet loft, hævet nogle trin over kirkegulvet og afgrænset af en marmorbalustrade mellem brede, flade murpiller med korinthiske kapitæler, som bærer en mindre triumbue i stil med buerne ind til kapelnicherne i hver side.

Ligesom kapellerne havde også højalternichen en sponsor, nemlig Cesi-familien, hvis våben kan ses på balustraden, sammen med våbenet for Conservatorio di Santa Caterina. Udsmykningen var ikke fuldendt, da Kardinal Federico Cesi døde i 1565 og dekoration og malerier er kommet til i 1600- og 1700-tallet.

Det nuværende højalter stammer fra 1700-tallet, hvor maleren Giovanni Sorbi's maleri af "La Gloria di Santa Caterina" blev opsat til erstatning af de tidligere malerier af Livio Agresti. Altertavlen flankeres af de kraftige søjler i sort marmor, der bærer nogle vandrette friser og herover et tilgitret vindue. Arrangementet krones af et lavt, trekantet gavlfelt. Gittervinduet er sandsynligvis en rest fra det tidligere Kloster, hvor nonnerne, som levede i klausur, kunne deltage i messen uden at blive set eller forlade deres indelukke.

På hver side af alteropbygningen er væggene dækket af et højt maleri og over dette et mindre, kvadratisk. De nederste forestiller Santa Monica og Sant'Agostino og er malet af Alessandro d'Elia fra Napoli.

Øverst i det halvcirkelformede felt under tøndehvælvingen sidder et maleri af "Trasporto in Cielo della Santa" ("Helgeninden bæres op i Himmelen"). Det er ligeledes udført af Alessandro d'Elia.

På Presbyteriets sidevægge malede Raffaellino da Reggio omkring Kardinalens død monokrome malerier med englebørn og forskellige helgener. Til højre: San Sisinio og San Saturnino, til venstre: Sant'Agostino og romerske helgener. Ovenover er der fresker af Federico Zuccari, som på højre væg har fremstillet "Martirio della Santa" ("Helgenindens martyrium") og på venstre væg: "Disputa di Santa Caterina d'Alessandria" ("Helgenindens diskussion (med sine hedenske modstandere)").

Venstre side:

Det øverste kapel i venstre side (12), indsat i den tredie bueniche, er Cappella De Torres, overladt til Torres-familien, der lod arkitekten Tiberio Calvagni tegne den rigt udsmykkede niche med forgyldte stukrammer, - kassetter og -krummelyrer rundt om runde, ovale og firkantede malerier af Marcello Venusti, som udførte disse på skiferplader omkring 1573.

Kapellet afgrænses af en balustrade i hvid og giallo antico-marmor. På midterstolperne med de udskårne trælåger sidder Torres-familiens våben og over disse, samt over yderstolperne, er der anbragt nogle små kugler af cottanello-marmor. Buens nederste del udgøres af firkantede, flade søjler med forgyldte spiral- og planteornamenter i stuk - både på siden ud mod kirkerummet og på siden ind mod kapellet. Flere udskårne og delvist forgyldte bånd og friser løber tværs over rummet og bærer den halvcirkelformede kuppel, hvis ydre bue består af 4 bånd med dekorationer og forgyldning. I hjørnerne over buen svæver 2 stukengle med palmegrene.

Selve kapelnichen har høje gulvpaneler i gråmeleret marmor med en stor indskrift i hver side af de høje søjlebaser, som flankerer alter og alterbord. Til venstre er der en mindeindskrift om Ludovico II De Torres' indvielse af kapellet i 1592. Til højre handler teksten om en donation på 2400 scudi, som Virginia de Sanguineis havde testamenteret Kirken i 1614.

Alterbordet er i teglsten med fronten beklædt med mørkfarvet stuk, hvorpå der er malet et gyldent kors. Bordpladen er i hvid marmor, mens bordets base er udført i giallo antico og africano-marmor. På alterbordet står et relikvieskrin fra 1600-tallet i forgyldt træ i form af en buste af San Filippo Neri.

Altertavlen er et maleri af San Giovanni Battista ("Johannes Døberen"), udført af Marcelli Venusti omkring 1573, som nævnt ovenfor. Rammen omkring tavlen er i forskellige marmortyper: cottanello, verde antico og hvid marmor, og flankeret af karyatider, der bærer en lille vandret plade med trekantede buehjørner i hvid og grøn marmor. På hver side af statuerne står en stor rund søjle i verde antico-marmor med udskårne kapitæler i hvid marmor, som bærer en frise i flere lag, underst i hvid marmor, øverst i en mørk marmortype. Disse bærer sammen med trekantfelterne en bred, fremspringende vandret overligger med udskårne og forgyldte gesimser. Over disse er der et trekantet gavlfelt, som omslutter et buet gavlfelt med et vinget englehovede. Øverst i det trekantede gavlfelt er der et maleri af Helligåndens due, mens der ovenpå gavlen står et tårn (familiens våben) mellem 2 allegoriske figurer i hvid og forgyldt stuk.

På hver side af dette arrangement er væggen opdelt i flere felter. Nederst ses 2 brede rammer med forgyldte stukrelieffer af forskellige dekorative elementer i form af guirlander, frugter og lignende. I rammerne sidder 2 malerier af Venusti: "Decollazione di San Giovanni Battista" ("Johannes Døberen halshugges") på højre væg og "Battesimo di Cristo" ("Kristi Dåb") på den venstre væg. Over rammerne løber nogle smalle bånd og bredere friser med forgyldte kanter. Den midterste er forsynet med en indskrift i forgyldte bogstaver: "Ecce Agnus Dei" : "Dette er Guds Lam".

Ovenover er der store felter på hver side af alterets gavlfelt. Væggen er her dekoreret med snoede grene og blade i forgyldt stukrelief rundt om 2 runde billedrammer, støttet af små, buttede englebørn i stuk. I rammerne sidder 2 mandsportrætter af medlemmer af Torres-familien. Det er muligvis Ludovico II De Torres til højre og hans fader Ludovico I De Torres til venstre.

Kuplen er også opdelt i felter ved hjælp af forgyldte, udskårne og dekorerede stukrammer, som i midten har blå bund og på hver side rød bund. Malerierne nederst forestiller scener fra Johannes Døberens liv: "Nascita di San Giovanni Battista" ("Johannes Døberens Fødsel"), "Predica di San Giovanni Battista" ("Johannes Døberen prædiker") og "Visitazione" ("Besøget"). Malerierne i de øverste rammer forestiller forskellige profeter. Undersiden af buen er ligeledes opdelt i felter, hvori der er anbragt forskellige dekorationer i forgyldt stuk.

I gulvet foran kapellet ligger en række gravsten i hvid marmor med kanter i sort marmor. Nogle af stenene har blot lange indskrifter, andre har også basrelieffer med våbenet for de familier, som har ejet kapellet. Gravstenen er lagt for Pentesilea de Sanguinis, Giovanni De Torres, Ferdinando De Torres og Ludovico De Torres.

Den midterste niche i venstre side (13) er aldrig blevet indrettet til kapel, men rummer Kirkens sideindgang. Her var engang et korrum; idag ses der i gulvet nogle gravsten for Biskop Luigi Lipomano, der døde i 1559, og for Bartolomeo Peperi. På væggen i højre side er opmuret en gravsten fra Antikken.

Det første kapel i venstre side (14), Capella Canuto eller Cappella dell'Annunciazione, blev overladt til Biskop Andrea Canuto i 1583. Han lod det dekorere rigt med forgyldte stukkassetter og maleri i loftskuplen, marmorbeklædning med malerier på siderne og et smukt marmoralter med en altertavle af Marcello Venusti. Sidemalerierne er af Girolamo Nanni, der overtog Kapellet og fuldendte udsmykningen efter Biskoppens død i 1610.

Kapellet afgrænses af en balustrade i forskellige marmorsorter i rosa (cottanello) og hvide farver. To udskårne trælåger med Biskoppens våben lukker rummet af.

Sidestolperne, der bærer den ydre bue, er i hvidt marmor med indlagte felter i cottanello- og africano-marmor. På ydersiden i et langt felt, og på siderne ind mod kapellet i flere mindre felter. Buen er i 3 hvide bånd med forgyldte kanter og et yderste hvidt bånd med forgyldte dekorationer. I hver side af buen sidder en stor stukengel.

Alterbordet er i teglsten, men dækket af malet stuk og forskelligt farvet marmor af typerne giallo antico, africano og hvid. På den grønmalede stukforside er der malet et gyldent kors. På hver side ses Canuto-familiens våbenskjold i marmorrelief. Over disse er der en bred frise med indlagt marmor og derpå i hver side en søjle i verde antico-marmor med korinthiske kapitæler i hvid marmor, der bærer en bred frise i alabast og et brudt, trekantet gavlfelt med en vase på toppen og omkransende et gyldent kors. På alteret står et udskåret og forgyldt relikvieskrin.

Altertavlen i en ramme af gyldent marmor, der forestiller "Annunciazione" ("Marias Bebudelse"), er et oliemaleri på lærred udført af Marcello Venusti eller måske en kopi af hans værk.

På hver side af alteret sidder store oliemalerier af Girolamo Nanni, til højre ses Sant'Andrea og til venstre Sant'Agostino eller Sant'Anselmo. Malerierne er indsat i høje, udskårne og forgyldte rammer flankeret af karyatider. De afsluttes af en mindre ramme under et buet gavlfellt med en forgyldt vase støttet af 2 englebørn i stuk. I den mindre ramme er der yderligere en oval ramme i forgyldt stuk, indeholdende portrætter. Det vil sige, portrættet i den venstre side er forsvundet, mens det i den højre stadig findes og forestiller Andrea Canuto. Det forsvundne maleri har muligvis forestillet dennes onkel Anselmo Canuto. Under disse malerier er væggen dækket af en høj base i hvid marmor med grå årer og indlagte lyse og mørke felter, samt konsoller under billedrammerne.

Væggen, der danner baggrund for de store billedrammer, er malet i et mønster af mørkerøde og gyldne skaktern.

Kuplen er indelt i felter ved hjælp af brede stukfriser med runde forgyldte dekorationer med forskelligt indhold. De ligeledes forgyldte billedrammer i felterne er omkranset af mange dekorationer, guirlander og spiraler, samt over den midterste ramme 2 forgyldte englebørn. Freskomalerierne er af Girolamo Nanni og forestiller scener fra Jomfru Marias liv. Nederst ses til højre: "Visitazione" ("Maria besøger Elisabeth"), i midten: "Nascita della Vergine" ("Marias fødsel"), og til venstre: "Annunciazione" ("Bebudelsen"). I øverste række ses til højre en profet sammen med en engel, i midten: "Incoronazione della Vergine" ("Marias kroning") og til venstre endnu en profet med en engel. Øverst oppe har Nanni malet "Spirito Santo e quattro angioletti" ("Helligånden og 4 små engle").

Buens underside er også dekoreret af Nanni, der i de i hvide og forgyldte, udskårne stukrammer har fremstillet flere episoder fra Marias liv. Til højre ses nederst Moses, derpå følger "Sposalizio della Vergine" ("Marias Bryllup"), og i midten Gud Fader. Til venstre herfor forestiller scenen "Assunzione della Vergine" ("Marias Himmelfart"), mens det nederste maleri forestiller David.

I gulvet foran kapellet ligger en gravsten for Andrea Canuto, der blev Biskop i Oppido i 1583 og døde i 1610. Stenen er udført i marmor i mange forskellige sorter og farver. I en bred ramme ligger en hvid sten med indlagt farvet marmor forestillende Biskoppens kendetegn og våben med en skægget mand nederst til venstre, der skuer op mod en 7-takket komet eller stjerne i øverste højre hjørne. Ifølge indskriften var Biskoppen 68 år gammel ved sin død.

Kirkens indgangvæg (15) er uden de store dekorationer. Nogle flade, hvide søjler med korinthiske kapitæler markerer siderne, mens en høj marmorportal omkranser hovedingangen. Portalen toppes af et brudt, buet gavlfelt, der indeholder et maleri af Federico Zuccari forestillende "Santa Caterina davanti all'Imperatrice" ("Santa Caterina foran Kejserinden"). Over maleriet, og mellem søjlekapitælerne, løber en bred frise med forgyldte stukrelieffer af guirlander og blomster. I det buede felt øverst sidder et stort rundt vindue.

 

Læs også: Kort om Kirken ----- Mere om Kirken ----- Plan over Kirken

 

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 15.1.2016 og sidst opdateret d. 29.1.2016