ANNAS ROM GUIDE

De Torres-Familien

16. - 17. århundrede

Torres- eller De Torres-familien stammede fra Spanien, men en gren slog sig ned i Rom i 1552, da Ludovico, som var Ærkebiskop i Monreale, flyttede til Pavens by og lod bygge et familiepalæ på Piazza Navona. Familiens medlemmer bestred forskellige høje embeder indenfor den kommunale administration (såsom Caporione, Priore dei Caporioni og Conservatore) igennem 1500- og 1600-tallet.

De Torres-familien havde tilsyneladende også ejendomme i Rione Campitelli, hvor de flere gange nævnes og hvor de var særligt knyttede til Kirken Santa Caterina dei Funari. Her havde de fra omkring 1570 et kapel - det øverste i venstre side, Cappella De Torres - som benyttedes som familiens gravkapel. Til venstre i rummet er der en mindeindskrift om Ludovico II De Torres' indvielse af kapellet i 1592. Og på hver side af alteret sidder mandsportrætter af medlemmer af Torres-familien. Det er muligvis Ludovico II De Torres til højre og hans fader Ludovico I De Torres til venstre. I gulvet foran kapellet ligger en række gravsten i hvid marmor med kanter i sort marmor. Nogle af stenene har blot lange indskrifter, andre har også basrelieffer med våbenet for de familier, som har ejet kapellet. Gravstenene er lagt for Pentesilea de Sanguinis, Giovanni De Torres, Ferdinando De Torres og Ludovico De Torres.

Familiens våben har rød bund med 5 tårne i sølv.

Af familiens medlemmer kender vi blandt andre:

Ferdinando De Torres, også kaldet Ernando De Torres, som var Conservatore i 1473. (2)

Ludovico I De Torres, der også kaldes Luis de Torres eller Luigi De Torres, var Ærkebiskop i Monreale og kom til Rom kort før midten af 1500-tallet og lod i 1552 opføre familiepalæet på Piazza Navona. (4) I palæets indgangsparti findes en indskrift til minde om opførelsen. (5) I de gamle kilder noteres hans køb således: (26. December 1546 købte han) "una domus apud Campum Agonem et in oppositum domorum et palatii dicti domini Ludovici de Torres" ("et hus ved Campus Agone (=Piazza Navona)". Ludovico gav i bytte et hus i Rione Campo Marzio og halvdelen af et hus på Piazza di Pasquino. Han døde ca. 1553. (7)

Ferrante De Torres, som var Caporione for Rione Sant'Eustachio fra 1. Juli 1560. (2)

Ferdinando De Torres, også kaldet Ernando De Torres, som var Senatore i 1566 og Conservatore samme år.Han benævnes som værende fra Rione Sant'Eustachio. (2) - Ifølge Amayden (1) var han broder til Giovanni De Torres.

Pietro De Torres, som var Caporione for Rione Colonna i Januar kvartal 1587. (2)

Ludovico II De Torres, født 1551 eller 1552, Ærkebiskop i Monreale og Kardinal fra 1607. Han døde i 1609. Ludovico II var broder til Giovanni De Torres. (4) og til Beatrice De Torres, som blev Abbedisse i Klosteret ved Kirken Sant'Ambrogio della Massima. Kardinal Ludovico omtales også som Ludovico de Torres Iuniore. Han var i Oktober 1600 involveret i en strid med den spanske Kirke Santiago de los Espanoles (San Giacomo degli Spagnoli), som ligger ved Piazza Navona nordøst for familiepalæet, nutidens Palazzo Lancellotti. Kirken var gået med til at sælge nogle nabohuse i området ned mod palæet til en vis Baltasar Bonadies, der ville udbygge sit eget hus på stedet. Dette ville i givet fald opsluge en del af Pladsen foran Palazzo Lancellotti og desuden ødelægge udsynet fra Palæet - samt view'et ned mod dettes facade. På datidens kort kan man se problemet, som tilsyneladende først blev løst midt i 1700-tallet, da bygningen blev revet ned og ved genopførelsen trukket længere tilbage. (7) ----- LÆS MERE OM LUDOVICO II DE TORRES

Beatrice De Torres, søster til Kardinal Ludovico II De Torres, Giovanni De Torres og Margarita De Torres. Beatrice gik i Kloster ved Kirken Sant'Ambrogio della Massima, og da den tilknyttede Kirke efterhånden var meget forfalden, begyndte hun sammen med Kardinalen en genopbygning af Kirken i 1609. Beatrice var Abbedisse i Klosteret i 1625 og 1631. I mellemperioden var hun udnævnt til "deputata speciale" med særligt ansvar for Kirkens fornyelsesarbejder og i denne egenskab var hun den, der underskrev kontrakterne ved køb og salg af naboejendommene. Hun døde antagelig i 1634. (6)

Margarita De Torres, søster til Kardinal Ludovico II De Torres, Giovanni De Torres og Beatrice De Torres. Margarita gik i Kloster ved Kirken Sant'Ambrogio della Massima. (6)

Giovanni De Torres, broder til Ludovico II De Torres, blev gift med det sidste medlem af Sanguigni-familien, Pentesilea (eller Pantasilea). De blev forældre til datteren Ottavia. (4) Det er muligivis denne Giovanni, som var Caporione for Rione Sant'Eustachio i April kvartal 1581. (2) - Ifølge Amayden (1) var han istedet onkel til Ottavia, som så skulle være datter af hans bror Ferdinando De Torres. Han må også have været broder til nonnerne Beatrice og Margarita De Torres.

--- Ottavia De Torres, datter af Giovanni De Torres og Pentiselea Sanguigni, blev gift med et medlem af Altieri-familien. (4) - Ifølge Amayden (1) var Ottavia imidlertid datter af Giovannis broder Ferdinando De Torres. Hun skrev muligvis testamente i 1585 (1).

Ludovico De Torres, som i begyndelsen af 1600-tallet ejede Muti-familiens tidligere ejendom på Piazza dei Massimi nr.4 (nutidens Palazzo del Convento di San Pantaleo). Han var gift med Vittoria Cenci, som efter hans død solgte palæet i 1612 til Giuseppe Calasanzio. (5)

Olimpia De Torres, også kaldet Olympia De Torres, var søster til Margarita De Torres. De indtrådte i Klosteret ved Kirken Sant'Ambrogio della Massima før år 1600 og her blev Olimpia Abbedisse i perioden 1621-1622. (6)

Margarita De Torres var søster til Olimpia De Torres. De indtrådte i Klosteret ved Kirken Sant'Ambrogio della Massima omkring år 1600. (6)

Maria Gratia De Torres var i 1635 blandt de ganske unge nonner i Klosteret ved Kirken Sant'Ambrogio della Massima. Hun blev Abbedisse her i 1664, 1680 og 1686. (6)

Gaspare De Torres, som var Conservatore i Oktober kvaratal 1649. Han omtales med adelstitlen "Marchese". (2) (4)

Ferdinando De Torres, der var Caporione for Rione Parione: i Juli kvartal 1647, i Januar kvartal 1649, og igen i Januar kvarta 1651, samt Priore dei Caporioni i Juli kvartal 1653 (stadig for Rione Parione) og Conservatore i Juli kvartal 1658. Her benævnes han Marchese og repræsenterer Rione Campitelli. Det var muligvis også ham, der blev Conservatore i 1671. Her benævnes han også Marchese, men repræsenterer Rione Pigna. (2) (4)

Med disse uddøde den romerske gren af familien, men et barnebarn af den 3. Ærkebiskop af Monreale, Cosimo De Torres, blev gift med et medlem af Lancellotti-familien og familie-palæet overgik derved til denne familie. (4) Cosimo De Torres overtog i 1634 Villa del Pino, nutidens Palazzina di Villa Malta i Via Porta Pinciana 1, hvorefter han lejede ejendommen ud, blandt andet til Dronning Maria Cristina Casimira af Polen. Torres-familien beholdt ejendommen indtil 1764. (5)

Cosmo De Torres, som var Conservatore i Oktober kvartal 1697. Han benævnes her Marchese. (2)

En Gaspare De Torres var Conservatore i Januar kvartal 1753. Han betitles her: Marchese. (2)

Ottavio De Torres var den sidste i slægten, der demed uddøde med ham i 1800-tallet. (5)

Litteratur om De Torres-Familien:
(1) : Amayden, Teodoro: La Storia delle Famiglie Romane. Arnoldo Forni Editore. Volume II.
- side 214-215.
(6) : De Dreuille, Mayeul: S. Ambrogio della Massima : casa paterna di S.Ambrogio : XXII secoli di storia : La più antica casa religiosa di Roma. - Parma : Tipolitografia Benedettina Editrice,1996.
- side 49, 50, 52, 54, 57, 61, 72.
(2) : Dominicis, Claudio De: Membri del Senato della Roma Pontificia : Senatori, Conservatori, Caporioni e loro Priori e Lista d'oro delle famiglie dirigenti (secc. X-XIX).
- side 57, 66, 79, 81, 82, 87, 95, 129, 140, 142, 170, 171, 172, 173, 376, 377.
Guidi Rionali di Roma. - Roma, Fratelli Palombi Editori.
(3) : - Rione VI : Parione - Parte Prima (Del 1) / di Cecilia Pericoli Ridolfini. - 1981.
------ side 64.
(7) : Vaquero Pineiro, Manuel: La renta y las casas : el patrimonio inmobiliario de Santiago de Los Espanoles de Roma entre los siglos XV y XVII. Roma, "L'Erma" di Bretschneider, 1999. (Bibliotheca Ithalica. Monograf+ias de la Escuela Espanola de Historia y Arqueoloia en Roma, n.23).
- side 88, 124, 125.
(5) : Rendina, Claudio: I Palazzi storici di Roma. (Quest'Italia, collana di storia, arte e folclore, n.317). Newton & Compton Editori, 2005..
- side 270, 448, 449.
(4) : Rendina, Claudio: Le grandi famiglie di Roma. Newton & Compton Editori, 2004.
- side 598.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 23.1.2016 og sidst opdateret d. 29.1.2016