ANNAS ROM GUIDE

Casa Tonda - antik grav på nutidens Piazza Vittorio


Før Kejser Aurelian rejste sin forsvarsmur omkring Rom i 270-282 efter Kristus, lå området omkring nutidens Piazza Vittorio Emanuele II udenfor selve byen, og de 3 store veje, som kom fra bymidten og her delte sig for at føres videre til byerne i oplandet, var - som alle andre af de store veje til og fra Rom - kantet med gravmæler, mindre grave, større grave, monumenter og kæmpemæssige gravbygninger. Sådan kan det ses ved Via Appia Antica idag og i udgravningerne under Peterskirken.

En af disse veje gik mod øst i let nordlig retning (omtrent som nutidens Via Principe Eugenio) mod byerne Labicum, Gabii og Praeneste og kaldtes derfor enten for Via Labicana, Via Gabina eller Via Praenestina. Den kom senere til at gå videre ud og gennem en byport i Den Aurelianske Bymur, Porta Praenestina (Prenestina), den senere Porta Maggiore.

Der er idag ikke mange antikke rester tilbage i Esquilinområdet, som blev så kraftigt bebygget i slutningen af 1800-tallet. Det gælder også denne antikke grav, som idag kaldes "Casa Tonda". Den lå ved den gamle Via Labicana, omkring 360 meter udenfor den byport i Servius-Muren, som kaldtes Porta Esquilina og idag mest kendes som Gallienus-Buen.

Graven blev hastigt udgravet og dernæst straks fjernet i 1886, da man under det store byggeboom anlagde Piazza Vittorio Emanuele II. I 1975, da man udgravede til Roms metro, fandt man rester af bygningen få meter under Pladsens haveanlæg, i det nordøstlige hjørne.

Gravmonumentet dateres til et tidspunkt mellem slutningen af Republikken og begyndelsen af Kejsertiden (omkring år 30 før Kristus - omkring år 14 efter Kristus). Desværre er der intet tilbage, som kan angive, hvem der har været begravet her, men man gætter på rigmanden Maecenas, hvis store landsted lå netop heromkring - og strakte sig nedover nutidens Via Merulana og Largo Leopardi. Sueton fortæller, at Maecenas, som døde i år 8 før Kristus, blev begravet i udkanten af Esquilin i nærheden af Digteren Horats' grav. Men beliggenheden af denne kendes ikke, så man kan kun gisne. Maecenas' grav omtales i kilderne som Sepulcrum Maecenas (tumulus) eller Tumulus Maecenatis.

Monumentet bestod af en stor kvadratisk base med et sidemål på 24 meter. Oven på denne stod en høj cylinder med en diameter på 20 meter. Monumentets indre grundplan havde form af et kors. Bygningen var opført i tuf i den såkaldte "opus quadratum"-teknik (firkantede stenblokke i samme højde, men ikke nødvendigvis samme længde, lagt lagvis ovenpå hverandre) udenom en kerne af cement.

 


Litteratur og links om Casa Tonda - antik grav:
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.24.
Lexicon topographicum Urbis Romae / a cura di Eva Margareta Steinby. Roma, Edizioni Quasar, 1996-1999.
- Volume Quarto : P-S. 1999. ------ side 292.
Richardson, L.: A New Topographical Dictionary of Ancient Rome. Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1992.
- side 402.
Wikipedia (italiensk tekst): Casa Tonda (sepolcro romano).

 

Kort over området
Fotos fra Esquilinturen
Seværdigheder i området
Steder i området
Personer med tilknytning til området
Tilbage til Esquilinturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 28.7.2012