ANNAS ROM GUIDE

Santa Barbara dei Librai

--- En Rundgang i Kirken Santa Barbara dei Librai ---

NB: tallene i parantes henviser til Plan over Kirken

Læs også: ---- Kort om Kirken ----- Mere om Kirken ---- Plan over Kirken ------

Kirken, der er bygget på ruinerne af det antikke Teatrum Pompei, ligger langt tilbagetrukket på den lille plads Largo dei Librai, på nordsiden af Via dei Giubbonari.

FACADEN (2) er tegnet af den romerske arkitekt og maler Giuseppe Passeri og opført ved renoveringen i 1680. Den er i to etager, hvoraf den øverste er noget smallere end den nederste, som omfatter 2 smalle sidefløje med vinduer og konkyliedekoration. Under det højre vindue ses en indskrift fra 1638 til minde om, at Boghandlernes sammenslutning (Sodalizio dei Librai) den 22. Februar dette år for 400 scudi købte området foran Kirken, "helt op til den offentlige vej".

Midterpartiet (3) afgrænses af 4 søjler med kompositte kapitæler, som 2 og 2 flankerer indgangsportalen under indskriften "S. Barbarae V.M. Sacr." ("Sanctae Barbarae, virgini martyri sacrae"="Til Santa Barbara, hellig jomfru martyr") og et buet gavlfelt indeholdende et englehovede.

Søjlerne bærer et bredt midterfelt, hvorpå den øverste del af facaden hviler. Denne flankeres af 2 flade søjler med stukdekoration. I midten er der nederst et rundt vindue og ovenover dette en niche med en travertinstatue af Santa Barbara. Mester for denne er Ambrogio Parisi. Nogle stukdekorationer i form af små kanoner, skyer og lyn adskiller det runde vindue og nichen. De henviser til legenden om Santa Barbara, ifølge hvilken hendes far blev ramt af lynet, da han ville dræbe hende, fordi hun var blevet kristen.

Det øverste, trekantede gavlfelt indrammer overdelen af nichen. Det toppes af et kors, mens 2 kandelabrer med flammer rejser sig over de flade søjler i siderne.

 

 

Santa Barbara dei Librai - cop. Leif Larsson
cop. Leif Larsson

Santa Barbara bærer i hånden martyriets palmegren. Bag ved hende ses nederst til venstre et befæstet tårn, som også er en af hendes attributter.

Santa Barbara dei Librai - cop. Leif Larsson............ Santa Barbara dei Librai - cop. Leif Larsson
cop. Leif Larsson

KIRKENS INDRE:

Kirkerummet (7) har nærmest form af et græsk kors, hvor alle korsarme er lige lange, men på grund af det dybe indgangsrum og en lille mellemgang lidt længere inde virker denne del af korsarmen noget afskåret fra resten af kirkerummet og nærmest som en selvstændig indgangsdel med et kapel i hver side. Også i hovedrummet er der et kapel i hver korsarm, mens der midt for indgangen er et dybere kapel, hvor højalteret har plads. De fleste fresker er malet af Luigi Garzi (1638-1721), men flere er ommalet af Domenico Monacelli under restaureringen i 1800-tallet.

øjalterniche:
Santa Barbara dei Librai - cop. Leif Larsson............ Santa Barbara dei Librai - cop. Leif Larsson
cop. Leif Larsson

LOFTET er tøndehvælvet med et krydshvælv, hvor korsarmene mødes. VÆGGENE opdeles af flade søjler med kapitæler i stuk. GULVET stammer fra renoveringen i 1800-tallet. Mønstret, der er tegnet af Pietro Martinori, indkapsler mange af de gamle gravsten.

I indgangsrummets (4) loft ses en fresko af Santa Barbara's Salighed, malet af Luigi Garzi.

Santa Barbara dei Librai - cop. Leif Larsson.
cop. Leif Larsson

Kapellet (5) i højre side af indgangsrummet kaldes CAPPELLA DELLA MADONNA. Den smukke, tre-fløjede altertavle er af træ og bemalet af en vis Leonardo da Roma (også omtalt som Leonardo Romano) i 1453. Bemærk den lille, bedende skikkelse for Madonnas fødder. Det drejer sig om værkets sponsor, som menes at være en vis Giovanni Catellini. Denne familie nævnes også i en omtale af en Angela Catellini på den gravsten, som findes lige indenfor indgangen. Familien menes at have været indflydelsesrige medlemmer af Confraternita del Salvatore, som havde retten til dette kapel. Inden altertavlen kom til Santa Barbara, menes den at have haft plads i Sancta Sanctorum i Lateran-Komplekset, et kapel som brugtes netop af Confraternita del Salvatore.

Santa Barbara dei Librai - cop. Leif Larsson......... Santa Barbara dei Librai - cop. Leif Larsson
cop. Leif Larsson

Figurerne på altertvavlen er fra venstre San Michele Arcangelo (Ærkeenglen Mikael), Jomfru Maria med Jesus-Barnet, og San Giovanni Battista (Johannes Døberen):
Santa Barbara dei Librai - cop. Leif Larsson........ Santa Barbara dei Librai - cop. Leif Larsson........ Santa Barbara dei Librai - cop. Leif Larsson
cop. Leif Larsson

Videre fremme ses på højre væg 2 indskrifter (6). Den øverste omtaler stiftelsen i år 1600 af boghandlernes sammenslutning, Sodalizio dei Librai (eller: Librari). Den nederste opsatte boghandlerne i 1688 til minde om bogtrykkeren og boghandleren Zenobio Masotti, som bekostede en restaurering og udsmykning af Kirken og som ligger begravet her.

Inde i SELVE KIRKERUMMET er den øverste del af væggene udsmykket med fresker af Luigi Garzi, der her har fremstillet forskellige helgener: San Filippo Neri, Santa Teresa, Sant'Antonio da Padova og San Francesco d'Assisi.

Evangelisterne San Giovanni, San Luca, San Matteo og San Marco, samt dyderne "La Fede" ("Troen"), "La Speranza" ("Håbet"), "La Carità" ("Kærligheden") og "L'Amor di Dio" ("Gudsfrygtigheden"), som befolker loftet, er derimod malet af Domenico Monacelli.

HØJRE KORSARM (8):

Øverst på højre væg ses Garzi's maleri af Santa Teresa (9). For enden finder vi CAPPELLA DEL CROCIFISSO (10) med et trækrucifiks fra 1300-tallet, som er opsat foran et maleri af Garzi, hvor Jomfru Maria og San Giovanni Evangelista sidder ved foden af korset. På korsarmens venstre væg ses Garzi's maleri af Sant'Antonio da Padova (11).

HØJALTERKAPPELLET (12):

- også kaldet CAPPELLA DEL PRESBITERIO, ligger for enden af rummet, overfor indgangsdøren. Over buen, der danner indgang til Kapellet, hænger et maleri af "Martirio di Santa Barbara decapitata dal padre" ("Santa Barbara's martyrium, da hun blev halshugget af sin fader"), udført af Domenico Monacelli.

Alteret (13) er udført i kostbare materialer: perlemor, elfenben, agat og andre marmortyper. Ifølge en nu forsvunden indskrift var det fremstillet af Giacomo, Giuseppe og Domencio Malagog, som man ellers ikke kender noget til. På dets venstre side sidder en indskrift fra 1306, som angiver, hvilke relikvier der opbevares i alteret. Altertavlen er et maleri af Luigi Garzi forestillende "L'Apparizione di Cristo a Santa Barbara" ("Kristus viser sig for Santa Barbara").

Santa Barbara dei Librai - cop. Bo Lundin............ Santa Barbara dei Librai - cop. Bo Lundin
cop. Bo Lundin

Loftsovalen viser "L'Eterno Padre in Gloria" ("Gud Fader i al hans herlighed"). Det er Luigi Garzi som er mester for denne fresko.

Santa Barbara dei Librai - cop. Leif Larsson
cop. Leif Larsson

kapellets højre væg (14) er lunetten foroven udsmykket med en fresko af Domenico Monacelli visende Santa Barbara's flugt og bjerget der åbner sig for hende. Nedenunder er der et maleri fra 1600-tallet, som af nogle antages at være udført af Garzi, mens andre mener, at det er malet af Claude Mellan. Her ses Madonna med Barnet, Santa Barbara, San Tommaso d'Aquino og nogle medlemmer af Confraternita dei Librai.

kapellets venstre væg (15) er den øverste lynette udfyldt af en fresko af Domenico Monacelli. Motivet er Santo Stanislao Kostka, der i Wien tages til alters af engle efter at have bedt til Santa Barbara.

Santa Barbara dei Librai - cop. Leif Larsson............ Santa Barbara dei Librai - cop. Leif Larsson
cop. Leif Larsson

Busten på væggen nedenfor forestiller Zenobio Masotti, som bekostede Kirkens restaurering og dekoration i 1680. Gravmælet er opsat af Masottis efterfølger og arving, bogtrykkeren Nicola Inghirlano di Firenze. (foto nedenfor)

Santa Barbara dei Librai - cop. Leif Larsson
cop. Leif Larsson

 

VENSTRE KORSARM (16):

Til venstre for højalternichen fører en lille dør ind til et lille sakritsti. Over døren ses Garzi's fresko af San Francesco d'Assisi (17) - (foto til højre)

Kapellet for enden af rummet er CAPPELLA DEI SANTI TOMMASO D'AQUINO E GIOVANNI DI DIO (18). Altertavlen her er et maleri af Madonna med Barnet og helgenerne San Giuseppe (Josef) - eller San Gerolamo, San Pietro, San Paolo, San Tommaso d'Aquino og San Giovanni di Dio. Det er udført af Francesco Ragusa.

I væggen til venstre herfor er der igen en lille dør ind til et tilstødende rum. Over døren ses Garzi's fresko af San Filippo Neri (19).

 

 

Santa Barbara dei Librai - cop. Bo Lundin
cop. Bo Lundin

væggen mellem selve kirkerummet og indgangsrummet, til højre for det venstre sidekapel sidder nogle indskrifter fra 1600-tallet (20).

Den øverste fortæller, at Paolino Arnolfini fra Lucca i 1601 lod Kirken restaurere.

Den midterste er meget ældre, måske fra 1000-tallet, og beretter, at denne Kirke med al dens tilliggende blev overdraget til "Il Signore Gesù Cristo" af Giovanni di Crescenzio di Roizo og hans hustru Rogata til frelse for deres og alle deres slægtningens sjæle.

Den nederste indeholder en gravskrift over den romerske boghandler Antonio Gherardino, som var død den 15. Maj 1685 og som havde udnævnt Sodalizio dei Librai til sin arving.

Santa Barbara dei Librai - cop. Leif Larsson..........................Santa Barbara dei Librai - cop. Leif Larsson
cop. Leif Larsson

Det venstre sidekapel (21) i indgangsrummet er CAPPELLA SPECCHI, som engang tilhørte den romerske Specchi-familie. Tilhørsforholdet kan læses på den indskrift, som blev opsat på venstre væg af Francesco Orazio Specchi i 1683, da kapellet blev ombygget efter at han havde overtaget det fra sin fader i 1679. Før dette hed det lille kapel Sacello di San Saba. Altertavlen, der er malet af Giovambattista Brughi, forestiller San Saba.

Santa Barbara dei Librai - cop. Leif Larsson............ Santa Barbara dei Librai - cop. Bo Lundin
cop. Leif Larsson (foto til venstre) og Bo Lundin (foto til højre)

Over den første del af indgangsrummet sidder Kirkens ORGEL (22) med sangerbalkon. Instrumentet er fremstillet i 1600-tallet af en ukendt orgelbygger. Det består af ialt 21 orgelpiber. Det skulle være et sjældent interessant eksemplar.

Gravsten i kirkegulvet:
Santa Barbara dei Librai - cop. Leif Larsson
cop. Leif Larsson

Læs også: ---- Kort om Kirken ----- Mere om Kirken ---- Plan over Kirken ------

Se også: Alvaro de Alvariis' photostream om Santa Barbara dei Librai på Flickr.Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson, samt Leif Larsson og Bo Lundin for fotos - siden er oprettet d. 1.5.2014 og sidst opdateret d. 7.5.2014