ANNAS ROM GUIDE
Acqua Felice - akvædukt

Akvædukten "Acqua Felice" har navn efter Pave Sixtus V, hvis fødenavn var Felice Peretti og som knap 1 måned efter at han var blevet pave i 1585 befalede at Roms nordøstlige høje nu atter skulle forsynes med vand efter at have undværet denne tilførsel i over 1000 år.

Allerede Sixtus V's forgænger Gregor XIII havde overvejet, hvorledes man atter kunne tilføre vand til byen fra kilderne ved Zagarolo, som i Antikken forsynede akvædukten "Aqua Alexandriana".

Nu tog den energiske Sixtus V planerne op på ny og arbejdet startede i juli 1585 med genbrug af dele af de gamle akvædukter Aqua Marcia og Aqua Claudia, som ledte vandet ind til datidens Piazza di Santa Susanna, hvor den nye akvædukt stoppede. Det vandreservoir, som sluttede akvæduktens forløb, blev opført som en monumental fontæne, der stadig står idag: Moses-Fontænen på nutidens Via Vittorio Emanuele Orlando ved Via XX Settembre og Piazza di San Bernardo.

I starten lededes arbejdet med akvædukten af Matteo Bartolani, senere overtog Sixtus V's "hofarkitekt" Domenico Fontana ledelsen og allerede den 15. juni 1587 kunne Sixtus V indvie sin nye akvædukt mens fontænen stadig kun var halv fuldendt. Den 8.september 1589 kunne det tilførte vand fordeles videre til de øvrige fontæner i byen og projektet var fuldført.

Betydning af denne nye tilførsel af vand til byen var enorm, Sixtus V påtænkte selv flere anvendelsesmuligheder, han lod således ved siden af Moses-Fontænen anlægge en stor offentlig vaskeplads, "I Lavatoi di Termini", ligesom han planlagde at starte en tekstil-industri heroppe. Han opmuntrede ligeledes grundejerne ved den gamle Strada Pia til at anlægge de 4 fontæner på hjørnerne i det nye gadekryds han skabte ved anlægget af sin nye vej, kaldet Strada Felice, nutidens Via delle Quattro Fontane. I 1588 nåede vandforsyningen endog helt til byens midte, til Capitol.

Acqua Felice henter sit vand fra kilden ved Pantano de' Griffi ca. 30 kilometer fra Rom. Vandet kommer fra Albaner-bjergene og siges at være 12 timer om at nå Rom. Omkring 10 kilometer fra Rom føres akvædukten ud i det fri og løber et stykke i jordhøjde, inden den hæves op på buerne af de gamle akvædukter Aqua Claudia og Aqua Marcia. Inde i byen løber den under Piazza Vittorio Emanuele og Piazza della Repubblica til Piazza di San Bernardo.

Acqua Felice forsyner følgende fontæner med sit vand: Moses-Fontænen, "I Quattro Fontane", Fontænen på Piazza del Quirinale ("Montecavallo"), Fontænerne i Palazzo del Quirinale's haver, Fontænerne på Capitol, Fontænen på Piazza Campitelli, Fontænen ved Kirken Sant'Ambrogio della Massima, Fontænen på Piazza di Santa Maria in Ara Coeli, "La Navicella", FontænenPiazza Madonna dei Monti, Fontænen på Viale della Trinità dei Monti, Fontana del Tritone på Piazza Barberini, Fontænen på Piazza Bocca della Verità, Fontænen på Piazza di Santa Maria Maggiore. I sin tid forsynede Acqua Felice også den gamle fontæne på den nu forsvundne plads Piazza delle Tre CanelleQuirinalhøjens skråning og måske forsyner den idag den moderne vandpost, der står ud nedenfor trappegaden Via della Cordonata.


Litteratur om Acqua Felice:
Caiola, Antonio Federico: Piazza della Repubblica. (Comune di Roma, Assessorato alla Cultura, Centro di Coordinamento Didattico). Fratelli Palombi Editori, 1996.
- side 26.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
Rione XVIII, Del 3: side 20ff.
Morton, H.V.; Roms fontæner. Nyt Nordisk Forlag - Arnold Busck, 1973
- side 117ff.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d.2.2.2004 og sidst opdateret d. 20.6.2015