ANNAS ROM GUIDE

Pietro Altissen / Altisserro / Altissera

- pavelig sekretær og apostolsk scriptor -

- slutningen af 1400-tallet -

På latin omtaltes han som Petrus Altissen, hvilket på italiensk blev til Pietro Altissen - men efternavnet kunne også have formen Altissena, Altissera eller Altisserro.

Ifølge Partner (se litt.note nedenfor) var Petrus Altissen af spansk oprindelse og hed derfor oprindeligt Pedro Altissen. Han var catalansk og landsmand til Rodrigo Borgia, der i 1492 blev Pave Alexander VI. Altissens familieforhold er ellers ikke kendt, ligesom det ikke vides, hvordan og hvornår han kom til Rom. Måske det har været i forbindelse med Borgia's komme. Han kom til Rom, da hans morbroder Alonso de Borja blev Pave Calixtus III i 1455, men blev først sendt til Bologna for at studere og tage en doktorgrad i kirkeret.

Pietro Altissen var i hvert fald i Rom fra 1470, hvor han ifølge Burckhardts Liber notarum (se litt.note nedenfor) købte et embede ved Kurien ("Curia romana") som abbreviatore minore.

Partner opregner ham blandt 22 andre pavelige embedsmænd i denne periode, som alle kom fra lidt mere ydmyge kår og hverken var specielt forsynet med penge, familie eller indlydelsesrige venner, når de startede i de mindre embeder ved Kurien. Det gjaldt blandt andet Angelo Colocci, der også var abbreviatore minore og apostolsk skriver på samme tid som Pietro Altissen. Mange af de 22, som delte vilkår med Altissen nåede senere høje embeder. Nogle var allerede teologer, da de startede, og endte i stillinger som Biskopper og Kardinaler. Andre - som Altissen - forblev i de mindre embeder, der dog kunne være lige så vigtige - og ikke mindst ligeså indbringende.

Embedssystemet dengang byggede på køb og salg, udbud og efterspørgsel - og naturligvis hvor stor en indtægt en given stilling kunne indbringe. Ofte startedes der i det små, måske med et lån fra en god bekedt eller slægtning. Senere kunne dette embede sælges, måske med lidt profit - eller det var samlet lidt formue sammen undervejs, således at der kunne købes et bedre og mere inddbringende embede.

Partner skriver at disse 22 embedsmænd gennemsnitligt gjorde tjeneste ved Kurien i 33 år, mens de arbejdede sig op gennem systemet. Da Pietro Altissen døde, havde han virket i mere end 20 år og skal have samlet sig mere end 20.000 dukater foruden fast ejendom. Han ejede for eksempel i perioden 1484-1491 et hus i kvarteret Rione Regola ved Via di Monserrato (omkring nutidens nr. 154), som omtales ejet af "Monsignor Pietro Altissera, Pave Innocens VIII's huskapellan og apostolsk skriver".

Petrus Altissen startede antagelig som abbreviatore minore i 1470, men strengt taget kan han have haft andre embeder tidligere. Samme embede bestred han i 1476, men i 1480 var han apostolsk scriptor og i 1487 var han blevet Pave Innocens VIII's sekretær. Derudover nævner Liber notarum ham i forbindelse med andre embeder såsom Collettore di piombo og Maestro del Registro delle bolle. Det sidste embede havde at gøre med registreringen af buller og tinglysninger. Hver gang en sag skulle registreres eller dokumenter kopieres og arkiveres, kostede det en afgift til embedsbesidderen. På denne måde kunne der lægges pæne beløb til side.

Pietro Altissen har nok også nydt almindelig anerkendelse, for Antonio della Valle udnævnte ham til sin executor testamenti. Dog er der en lille plet på hans ry. På et tidspunkt, vist nok i 1487, hvor han var leder af "Registro delle Bolle", blev han sammen med norditalieneren Niccolò Garigliati beskyldt for uregelmæssigheder i reguleringen af skatter og afgifter, som skulle erlægges af de personer, som ønskede deres dokumenter registreret og tinglyste. Efter Altissens død blev der i 1497 foretaget en undersøgelse i forbindelse med en reform af embedet, der på dette tidspunkt passedes af Garigliati. Herefter anklagedes den afdøde Altissen og en anden embedsmand, Franceschino de Suno for i høj grad og systematisk at have taget overpris for deres registreringer.

I 1491 (ifølge Cavallaro - se litt.note nedenfor: den 21. August 1490!) døde Pietro Altissen og han blev begravet i Kirken Santa Maria della Pace, hvor han ønskede, at "hans kapel skulle dekoreres af maleren Antoniazzo". Hans død blev indført i årbogen for Compagnia del Salvatore, Liber Anniversariorum della Fraternita dei Raccomandati del SS. Salvatore ad Sancta Sanctorum, hvoraf det fremgår, hvor han blev begravet, men også, at han havde efterladt en trediedel af sit hus til Società dell'Annunziata og Santa Maria della Pace. Blandt boets eksekutorer var "Guilelmus Perrera" og Petrus de Ricasulis.
(Guglielmo de Pereriis, som var den franske jurist Guillaume des Perriers, der arbejdede for Kirkedomstolen Sacra Rota i Rom, havde omkring 1490 bestilt ikke mindre end 7 altre til Roms Kirker. I Kirken Sant'Agnese fuori le Mura, 2.kapel i højre side, ses et tofløjet alter tilskrevet Andrea Bregno, der også skal have udført statuerne på alteret, San Lorenzo og Santo Stefano, i 1490. Alteret blev bestilt af Guillaume des Perriers og er forsynet med indskriften "Guillermus de Pereriis auditor MCCCCXC". Det stammer oprindeligt fra Kirken San Lorenzo fuori le Mura og var ét af syv altre, som des Perriers lod fremstille til byens kirker.)

Der eksisterer i Archivio di Stato et brev fra Antoniazzo Romano til Guglielmo de Pereriis omhandlende et kapel i Kirken Santa Maria della Pace. Brevet, der er ét af kun 2 håndskrevne dokumenter fra kustnerens hånd, er dateret den 12. November 1491. Heri anfører Antoniazzo, hvad maleriet skal forestille, hvor lang tid han skal bruge til arbejdet og hvad det vil komme til at koste: et afbildning af Pietro Altissen, 4 måneder og 60 dukater. Kapellet, hvori der skulle arbejdes, var oprindeligt det andet kapel til venstre for Højalteret, hvilket svarer til nutidens Cappella del Presepe. Her blev der - i hvert fald op til en apostolsk visitats i 1626 - afholdt årlige sjælemesser for Pietro Altissen.

I Antoniazzo's brev kaldes Altissen for "misser Pietro de Altise(n)na" og kunstneren forestillede sig at male et alterbillede af Madonna med Barnet, tilbedt af Pietro Altissen og Guglielmo de Pereriis - "for fødderne af Jomfru Maria". Ifølge Cavallaro (se litt.note) skulle de 2 i bøn fordybede fremstilles i mindre format end Den Hellige Jomfru, da det var den sædvanlige måde, som Antoniazzo brugte til denne slags billeder. De 2 personer skulle sikkert også males i profil og med naturlige træk. På væggen over kapellets indgang skulle der males 2 engle og der skulle også udføres andre mindre udsmykninger. Udsmykningen eksisterer desværre ikke længere.

 


Litteratur om Pietro Altissen:
Cavallaro, Anna: Considerazioni su due lettere autografe di Antoniazzo Romano, in La festa delle Arti. Scritti in onore di Marcello Fagiolo per i cinquantanni di studi, a cura di V. Cazzato, S. Roberto, M. Bevilacqua, vol. I, Roma, Gangemi Editore, 2014, 254-259.
Dall'Archivio Segreto Vaticano : Miscellanea di testi, saggi e inventari. : IX : Estratto. - Città del Vaticano: Archivio Segreto Vaticano, 2016. - (Collectanea Archivi Vaticani, 102).
- side 336, 337, 340, 349, 363, 364, 370, 371, 381, 383, 384385, 386, 390, 396, 398, .
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VII Regola / a cura di Carlo Pietrangeli. - Parte II: 3. edizione, 1984. ------- side 18.
Liber notarum, ab anno MCCCCLXXXIII usque ad annum MDVI, Del 10–14 / Johann Burchard
- side 532, 536, 772.
Necrologi e libri affini della Provincia Romana, Volume 44 / Pietro Egidi. Istituto Storico Italiano, Roma, 1908. (Fonti per la Storia d'Italia).
- side 515.
Partner, Peter: The Pope's men : The Papal Civil Service in the Renaissance. Oxford, Clarendon Press, 1990.>
- side 47-51, 217.
Rendina, Claudio: I Palazzi storici di Roma. (Quest'Italia, collana di storia, arte e folclore, n.317). Newton & Compton Editori, 2005..
- side 349.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Årstal og kronologi
Bykort
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 3.4.2021 og sidst opdateret d. 4.4.2021