ANNAS ROM GUIDE

Mattuzzi-Familien

1300-tallet - 1700-tallet

Familien Mattuzzi, der også omtales som: Mattuzi, Mactutii, Macthutii, Mactutij, Matuzio, Mathutij, Mattaso, Mattuzij, Mattuzzi, Mattuzzij, Matuccio, Maturtius, Maturzius, Matuzi, og di Matuzzo, levede i Rom fra 1300- til 1700-tallet. På et tidspunkt kaldtes familien også Matuzzi de' Paluzzelli.

Familiens mandlige medlemmer bestred gennem tiderne talrige høje hverv og embeder indenfor den kommunale og kirkelige administration og de giftede sig ind i ganske mange andre romerske slægter.

Ejendomme:

En Pietro Mattuzzi ejede i midten til slutningen af 1500-tallet et mindre hus i Via dei Leutari nr.21-23, som stadig findes idag. Pietro solgte omkring 1570'erne huset til Kardinal Peretti Montalto, der blev Pave i 1585 under navnet Sixtus V. Inden da havde han dog allerede foræret ejendommen til sin søster Camilla Peretti. Huset kaldes idag Casa Peretti Ricci.

Familien ejede sikkert også fra 1500-tallet nogle huse ved hjørnet af nutidens Via Florida og Via Paganica, hvor de i begyndelsen af 1700-tallet lod bygge et nyt palæ, Palazzo Mattuzzi, som de senere solgte til Guglielmi-familien, hvorefter det kaldes Palazzo Guglielmi.

Begravelsespladser:

Flere medlemmer begravedes i Kirken San Benedetto de Arenula, som i 1587 erstattedes af Santissima Trinità dei Pellegrini. Andre begravedes i San Biagio og i San Lorenzo in Damaso, samt i Santi Quirico e Giulitta.

Familiens våben har rød bund, hvorpå der springer en løve med gyldent hovede og purpurfarvet krop.

Af Mattuzzi-Familien's medlemmer samt personer med samme navn kender vi blandt andre:

1300-tallet:

Lello Mattuzzi (Lellus Mathutii), som fra den 1. Oktober 1386 bestred hvervet som Conservatore. Det kan dreje sig om den samme Lellus, som er anført nedenfor. (2)

Pietro Mattuzzi, som sammen med Paolo Orsini organiserede et oprør mod den pavelige overherredømme i Juni måned 1398. Oprøret blev slået ned og lederne måtte indgå en aftale med Pave Bonifacius IX, som de derpå overlod styringen af Rom. Det var antagelig også ham, der i 1394 og 1395 var Conservatore. Han kaldes i April 1394 "Pietro Matazio", "Macthutii" eller "Matuccio" og i Januar 1395 for Pietro Mattuzzi eller "Macthutii". Dette år var han iøvrigt også valgt til Senator. (2)

1400-tallet:

Lellus Mactutij, som angives således i en en matrikelopgørelse fra begyndelsen af 1400-tallet over ejendomme tilhørende Compagnia del Salvatore: "Lellus Mactutij de regione Arenulae, sepultus in S. Benedicti de Arenula". Lellus boede altså i det kvarter, der kaldtes Arenulae (nutidens Rione Regola) og lå omkring nutidens Via Arenula. Og han blev begravet i Kirken San Benedetto de Arenula, som i 1587 blev revet ned for at gøre plads til byggeriet af Kirken Santissima Trinità dei Pellegrini. Denne Lellus er muligvis identisk med den nedenfornævnte Lello Matuccia. (1)

Pietro de Mactuzij, som meget mod sin vilje blev "Rettore di Roma" i 1414, da romerne gjorde oprør mod Paven. I Oktober måned samme år valgte romerne dog 13 mænd, som afsatte Pietro og skabte klar bane for den skismatiske Pave Johannes XXIII's tilbagekomst til Rom. Det er vel denne Pietro, der i listerne over dem, der i 1414 valgtes til embedet som Conservatore, betegnes som Pietro Mattasia (di Matuzzo). Samme år oplistes hans også som Senatore med navnet Petrus Maturtius (Mactutij, Martini, Mattuzi) og med tilføjelsen "civis romanus electus gobernator Populi Romani" : "Borger i Rom, valgt til Regent over det romerske folk". (1) (2)

Mactutius Petri Mactutij, der levede i 1414. (1)

Petrus Ceccolj Mactutij, der levede i 1419. (1)

Sabbas Laurentij Mactutij, som i 1447 blev begravet i Kirken San Biagio ("sepultus est in Ecclesia Sti Blasij de Cursis") . (1)

Menicus Petri Mactucij, som levede i 1459. (1)

Lello Matuccia, som levede under Pave Pius II i perioden 1458-1464 og oprettede en årlig festdag i Kirken San Benedetto de Arenula, hvor han blev begravet. - Måske er han identisk med den ovenfornævnte Lellus Mactutij? (1)

Giovanni Mactutij, som i 1463 var valgt som Guardiano del Salvatore. (1)

Sactus Mactucij, som levede i 1464. (1)

Ludovicus Iacobus Mactucij, som levede i 1468. (1)

Petri de Mactutijs, som blev begravet i Kirken Santi Lorenzo in Damaso. Han var fader til Aurelius de Mactutijs. (1)

Marcus Mactucij, som skrev testamente i 1470. Det drejer sig muligvis om den Marco di Cola, som blev gift samme år (se nedenfor). (1)

Cola Petrus Mactucij, som skrev testamente i 1470. Det er muligvis ham, der var fader til nedennævnte Marco. (1)

Marco di Cola Matuzzi, altså Marco søn af Cola - måske den ovenfornævnte Cola. Marco blev i 1470 gift med Domenica Stefanelli, datter af Tommaso Stefanelli. Er det mon denne Marco, der også skrev sit testamente samme år (se ovenfor) ? (1)

Caterina Matuzzi, som i 1470 blev gift med Giovan Luca Bucamazzi. (1)

Aurelius de Mactutijs, som i 1473 var subdiakon og kannik ved Kirken San Petri de Urbe. Han var søn af Petri de Mactutijs. (1)

Andrea Mactucij, som tilsyneladende var fader til nedennævnte Mactutius. (1)

Mactutius Andreae Mactucij, som var "aromatarius" i 1479. Han var tilsyneladende søn af en Andrea. (1)

Hieronymus Mactusius, som levede i 1488. (1)

Stephanus Mactucij, som levede i 1491. (1)

Petrus Mactucij, som levede i 1494 og var "scriptor Apostolicus". (1)

Gregorius Ioannis Mactucij, som levede i 1496. (1)

1500-tallet:

Aloisius de Mactucijs, som nævnes i 1503 som værende fra Rione Trastevere. Han er måske den samme som den nedenfornævnte, der i 1518 var Guardiano del Salvatore? (1)

Leonardus Mactucij, som levede i 1506. Måske er det også ham, der omtales i 1524: "Leonardus Mactucius". (1)

Ballarianus Georgij Mactucij, som i 1508 blev begravet i Kirken San Lorenzo in Damaso. (1)

Andrea de Mactucijs, hvis søn Vespasianus nævnes i 1511. (1)

Pietro Matuzzi, som i 1511 var "perpetuus urbis cancellarius". Han var en sønnesøn af den Pietro, der i 1414 blev Senatore mod sin vilje. Det kan have været denne Pietro, der i 1487 og 1500 bestred embederne som henholdsvis Caporione og Conservatore. I 1487 fra den 1. Marts med betegnelsen "Pietro Mattuzij ... di Parione" og i 1500 i 3 måneder fra den 1. Juli. Denne Pietro Matuzzi boede altså i kvarteret Rione Parione, som han repræsenterede sammen med Domenico de Jacobatiis. Det var sikkert også denne Pietro Mattuzzi, som i 1497 sammen med Camillo Beneimbene havde overopsynet med Roms vejvæsen og som "magistri edificiorum et stratarum urbis" og "commissarii viis urbis ampliandis et sternendis" lod Via di San Martinello i Rione Regola udjævne og brolægge. Hans ødelagte våbenskjold hænger på hjørnet af det såkaldte Casa di Mattia Corvino, på hjørnet af Via del Pellegrino og Campo de' Fiori. (Camillo Beneimbene var Priore dei Caporioni i 1487, samme år som Pietro var Caporione). I 1497 (1) (2) (3) (4) (5)

Vespasianus Mactucij, som levede i 1511. Han var søn af Andrea de Mactucijs. (1)

Georgius de Mactucijs, der nævnes i 1517 sammen med sin søn Aloysius. (1)

Aloisio Mactuzij, som i 1518 var Guardinao del Salvatore sammen med Raffaello Casali. Han var muligvis den Aloysius, som nævnes i 1517 med sin fader Georgius. (1)

Leonardus Mactucius, som nævnes i 1524. (1)

Hieronymus de Mactucijs, der nævnes i 1533. (1)

Marco Mattucci, som var Caporione i 3 måneder fra den 1. April 1533. Han betegnes som værende fra kvarteret Rione Regola. (2)

Ascanius de Mactucijs, der nævnes i 1546. Det er tilsyneladende også ham, der fra den 1. Januar 1554 i 3 måneder var Caporione for Rione Sant'Angelo. I 3 måneder fra den 1. Januar 1558 for samme kvarter og ligeledes i 3 måneder fra 1. Juli i 1564. (1) (2)

Pietro Mattuzzi, som i midten til slutningen af 1500-tallet ejede et mindre hus i Via dei Leutari nr.21-23, som stadig findes idag. Pietro solgte omkring 1570'erne huset til Kardinal Peretti Montalto, der blev Pave i 1585 under navnet Sixtus V. Inden da havde han dog allerede foræret ejendommen til sin søster Camilla Peretti. Huset kaldes idag Casa Peretti Ricci. (3)

1600-tallet:

Giacomo Matteucci, som i 3 måneder fra den 1. Januar 1602 var Caporione for kvarteret "Castello". (2)

Marc'Antonio Matteucci fra Rione Trevi, der var Caporione i 3 måneder fra den 1. Oktober 1661. Fra 1. Juli 1663 var han igen Caporione, men her betegnes han som værende fra Rione Ponte. I 1665 benævnes han som repræsenterende Rione Pigna, da han er Caporione fra den 1. Januar, og det samme gælder, da han vælges til Caporione fra den 1. januar 1666. (2)

Pietro Matteucci, som var Caporione fra den 1. januar 1682 for Rione Campo Marzio. (2)

Litteratur om Mattuzzi-Familien:
(1) : Amayden, Teodoro: La Storia delle Famiglie Romane. Arnoldo Forni Editore. Volume II.
- side 27-29.
(2) : Dominicis, Claudio De: Membri del Senato della Roma Pontificia : Senatori, Conservatori, Caporioni e loro Priori e Lista d'oro delle famiglie dirigenti (secc. X-XIX).
- side 32, 52, 53, 54, 58, 115, 118, 126, 128, 131, 149, 177, 178, 179, 186, 337.
Lanciani. Rodolfo (Amedeo): Storia degli scavi di Roma, e notizie intorno le collezioni romane di antichità. Roma, Edizioni Quasar.
(5) : Volume Primo: 1550-1565. 1990. --- side 124.
Volume Quinto: 1605-1700. 1994. --- side 95..
(3) : Rendina, Claudio: I Palazzi storici di Roma. (Quest'Italia, collana di storia, arte e folclore, n.317). Newton & Compton Editori, 2005..
- side 98, 252, 607.
(4) : Verdi, Orietta: Maestri di edifici e di strade a Roma nel Secolo XV: fonti e problemi. Roma, Roma nel Rinascimento, 1997. (RR inedita, 14).
- side 17, 29, 30.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 10.9.2015 og sidst opdateret d. 12.9.2015