ANNAS ROM GUIDE
En tur ad Via Biberatica idag

Idag kan vi stadig spadsere på det midterste stykke af den antikke gade, som i Middelalderen fik navnet Via Biberatica.

Gaden kommer fra Marsmarken i nordvest fra omkring Piazza della Fontana di Trevi og løb på en strækning, der svarer nogenlunde til nutidens Via della Pilotta over Via IV Novembre og ind igennem Trajan's Markedskompleks. Og det er herinde, at spadsereturen idag kan foretages.

Gaden løber midtvejs oppe på højsiden og der er idag ingen direkte forbindelse til den fra området nord for Markedskomplekset, men man må forestille sig, at der har været det omtrent på trappeafsatsen midtvejs på Via di Magnanapoli.

For at komme ind og ned til Via Biberatica er det nødvendigt at gå ind gennem Kompleksets hovedindgang (F) et stykke højere oppe på skråningen, nemlig i Via IV Novembre, ovenfor trappen.

Plan over Trajan's Marked med Via Biberatica

For enden af den store indgangshal, kaldet Store Aula (G) er der en trappe ned til etagen under, hvor vi kommer ud midt på det bevarede stykke af Via Biberatica.

Via Biberatica er meget velbevaret, den er brolagt med kraftige sten, så vogne har sikkert ikke kunnet køre her, og den har langs begge sider fortove af travertin-fliser.

For at opleve hele gaden drejer vi derfor først til højre og går ned gennem gadens bedst bevarede del. Her ligger der på begge sider en række taberner af samme type som de øvrige i Trajan's Markedskompleks med store travertinindfattede firkantede åbninger, hvorover der åbner sig mindre travertinindrammede vinduer til den lave øvre etage i rummene.

Mod nordvest har gaden fortsat sit løb ud mod Marsmarken, men denne strækning og bygningerne herved kan idag ikke ses, fordi skolen Principessa Iolanda i Palazzo Ceva ved Via Magnanapoli er bygget herover.

Vi kan istedet stille os her med ryggen mod nordvest og se ned ad dette utroligt velbevarede gadestykke. På facaderne ses rester af travertinkonsoller og på et sted også noget af en art balkon eller gangbro, som det også findes på insula-bygninger i Ostia.

gadens venstre side tårner bygningerne sig op. Bag denne facade ligger på etagen ovenfor indgangen og den Store Aula (G).

gadens højre side er der kun bygget i 2 etager og når vi kommer længere mod syd, er der bagved mulighed for at komme ind i en anden del af komplekset, kaldet "Den Lille Halvcirkel" (E).

Via Biberatica drejer derefter skarpt til venstre og går i en bue afpasset efter den store exedra, som blev bygget i muren til Trajan's Forum. På vor venstre side - ind mod højen - rejser den øverste del af Trajan's Markedskompleks sig (H) og gaden fortsætter mod syd i en let stigning mellem butikslokaler til begge sider, dog er disse på den højre side ud mod Via dei Fori Imperiali næsten ødelagte idag (B). De var åbne fra gaden og havde vinduer ud mod terrassen, som havde gulvbelægning i "opus spicatum" (teglsten lagt i fiskebensmønster). Rummene var her bygget i en halvcirkel, ligesom etagerne nedenfor. Idag udgør området en slags terrasse, hvorfra man har en utrolig udsigt over Trajan's Forum og Markedskomplekset.

Bygningsfacaderne på den anden side af gaden og op ad højen (H) lå derimod, på grund af skråningens beskaffenhed, med rette linjer og vinklet på hverandre.

Fra Via Biberatica går der i venstre side en trappe op igennem bygningerne mod højsiden.

Hvis man i stedet fortsætter ad Via Biberatica og går under den bue, som har skullet bære bygningen ovenover, drejer gaden atter skarpt mod venstre, ligesom nutidens Via di Campo Carleo, og går så ned mod Subura-kvarteret. Her ligger der på højre side nogle bygningsrester (P) fra Kejser Domitian's tid (se foto), mens der på venstre side ligger andre ruiner ud mod Salita del Grillo (M), måske også nogle fra den gamle Kirke San Salvatore de Militiis. Et sted kan man højt oppe, under en lille hvælving, se et lille stykke af den gamle Servius-Bymur.

Gaden munder ud i Salita del Grillo omkring Piazza del Grillo og syd herfor fortsætter vejen langs højsiden idag som Via di Tor de' Conti.

- Om Via Biberatica --- En tur ad Via Biberatica i Antikken -


Planer over Trajan's Marked
Kort over Viminal-området
Plan over Forumdalen
Viminaltur
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 1.7.2007 og sidst opdateret d. 17.7.2007