ANNAS ROM GUIDE

Via di Santa Bibiana - tidligere gadeforløb

Før bebyggelsen af det nye boligkvarter på Esquilin med den nye vejføring, og før anlægget af jernbanen, var den gade, der kaldtes Via di Santa Bibiana en noget anderledes gade end den, som bærer navnet idag.

Den gamle gade havde en noget anden vejføring, løb over en længere strækning og førte igennem et ganske anderledes og meget mere spændende område, end nutidens gade, som blot i dystert halvmørke fører under jernbanelegemet.

Gadens navn skyldes Kirken Santa Bibiana, der lå midtvejs på strækningen, som udgik omkring Kirken Santa Maria Maggiore og løb mod vest til byporten Porta Maggiore.

Gaden startede ved den gamle ruin, som kaldes Trofei di Mario (på nutidens Piazza Vittorio Emanuele II), og løb så diagonalt gennem nutidens bebyggelse, gennem akvædukten Aqua Iulia, skar gennem den sydøstligste del af nutidens Piazza Pepe, og op til Santa Bibiana og det område, som i Middelalderen kaldtes "ad ursum pileatum", måske efter en statue som har tjent som skilt for et værtshus eller lignende.

Bagved Santa Bibiana lå fra omkring år 682 til engang i 1600-tallet en lille Kirke kaldet Santi Leone e Paolo.

Ved siden af kirkerne løb en lille sti mod nordvest op mod Bymuren og Porta Tiburtina, som senene kaldtes Porta San Lorenzo. Gik man i stedet mod sydøst endte man ved Bymuren og byporten Porta Praenestina, som idag kaldes Porta Maggiore.

 

 

Litteratur om Via di Santa Bibiana:
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 174.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori. ----- Rione XV - Esquilino. A cura di Sandra Vasco Rocca. 1982.
- side 66.
I Rioni di Roma : storia, segreti, monumenti, tradizioni, leggende, curiosità / Alberto Manodori, Ludovico Pratesi, Claudia Cerchiai, Mauro Quercioli. Roma : Newton & Compton editori, 2005. Volume 1-3.
- Volume 3: Trastevere, Borgo, Esquilino, Ludovisi, Sallustiano, Castro Pretorio, Celio, Testaccio, San Saba, Prati.
- side 984-987.
Info.roma: Via di Santa Bibiana.

 

Tilbage til:
Esquilinturen

San Lorenzo-turen

Fotos fra:
Esquilin-området

San Lorenzo-området

Kort over:
Esquilin-området

San Lorenzo-området

Steder i:
Esquilin-området

San Lorenzo-området

Seværdigheder i:
Esquilin-området

San Lorenzo-området

Personer fra:
Esquilin-området

San Lorenzo-området

Turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 2.3.2013