ANNAS ROM GUIDE

Via di Tor Margana

Se til højre for nr. 15 på Kort over den østlige del af Campo de' Fiori-Turen

 

 

Via di Tor Margana er et mindre gadestykke i kvarteret Rione Campitelli, hvor den løber i let nordøstlig retning fra Piazza Margana til Via dell'Aracoeli ved Piazza dell'Aracoeli. Omtrent midtvejs støder sidegaden Vicolo Margana til fra syd. Ved starten ved Piazza Margana støder Via di Tor Margana nærmest sammen med den næsten parallelle gade Via Margana, der løber lidt nordligere.

Området i den nordøstlige del af Piazza Margana, hvor Via di Tor Margana starter, var i Antikken bebygget med en række beboelseshuse med forretnings- eller små lagerlokaler i stueetagerne. Selvom der endnu ikke er fundet rester af sådanne i selve gaden, kunne det efter den antikke marmorbyplan, Forma Urbis, se ud som om bebyggelsen har fortsat også i området, hvor Via di Tor Margana løber idag.

Via di Tor Margana har navn efter Margani-familien, der ejede flere bygningskomplekser i området, blandt andre tårnet Torre dei Margani, som idag er en del af familieejendommen Casa dei Margani, som står nord for gadens begyndelse. Denne ejendom består af det sammenbyggede kompleks af flere gamle huse fra 1300-tallet. Ejendommen har hovedfacade ud mod Pladsen og en lang sidemur langs med Via dei Polacchi. Man kan her tydeligt skelne 3 forskellige sammenbyggede huse. Hovedfacaden ud mod Piazza Margana er meget speciel. Også her kan man tydeligt se, hvorledes ejendommen er opstået ved sammenbygning af flere ældre huse, hvoraf det yderst til højre, mod øst, har været en gammel tårnbygning. Facaden har i stueetagen en række groft tilhugne kvadersten på hushjørnet og rundt om den smukke buede hovedportal. Nogle uindrammede vinduer og porte sidder ujævnt fordelt og et bredt vandret bånd adskiller denne nedre del af huset, hvor kun de 2 sidehuse er rejst i flere etager, mens midterbygningen er trukket langt tilbage og pladsen foran benyttet til en smukt beplantet terrasse. Sidehusene er i 3 etager, mens det bagvedliggende midterhus har 4-5 etager.

EN TUR GENNEM GADEN:

Fra pladsen foran dette bygningskompleks, Piazza Margana, udgår mod nordøst 2 næsten parallelle sidegader ud mod Via dell'Aracoeli: den nordligste kaldet Via Margana, og den sydligste kaldet Via di Tor Margana. Da gadernes forløb ikke er ganske parallelt, får huskarréen imellem dem form af en smal trekant, hvor spidsen ligger ud mod Pladsen i vest. Det spidse hushjørne er dog afskåret, således at der er dannet en smal vestfacade, som blot giver plads til et bredt fag vinduer, hvoraf førstesalens er omdannet til altandøre bag en stenbalkon, båret af konsoller og forsynet med rækværk i smedejern. Hele facaden på det 4-etagers hus er i gult puds, men stueetagens har fået indridset et mønster af kvadersten, der skal modsvare de lodrette hjørnestriber med disse sten. Ejendommens venstre og nordre sidefacade ud mod Via Margana har 3 fag og en køn lille portalbue under en vandret overligger, men ellers kun vandrette etageadskillelsesbånd og en lodret stribe stenkvadre på hushjørnet. Den sydlige og højre sidefacade ud mod Via di Tor Margana har ligeledes 3 fag, hvoraf de yderste vinduer er tilmurede.

Naboejendommen på gadens nordside har 5 etager og en facade i okkerfarvet puds uden særlig udsmykning, bortset fra vinduernes travertinrammer.

Den følgende ejendom er ligeledes på 5 etager med en overbygget etage og har 4 fag vinduer, hvoraf flere er tilmurede. Bygningen danner hjørnehus til Via dell'Aracoeli, hvorudtil hovedfacaden med hovedingangen ligger. På andensalen ses her på midten en bred stenbalkon med smedejernsgitter foran de 3 midterste vinduer af facadens ialt 5 fag. De 2 nederste etager har kvaderstensmønster i pudsen og hushjørnet har en lodret stribe af kvadersten. Vinduerne på anden- og trediesalen har her vandrette overliggere over travertinrammerne og vandrette bånd adskiller flere af etagerne.

TILBAGE MOD VEST:

Ejendommen på gadens modsatte sydhjørne har sin 4-etagers hovedfacade ud mod Via dell'Aracoeli, der her går over i Piazza dell'Aracoeli. 7 brede fag med hovedingang under en tung stenbalkon båret af kraftige konsoller i midten. Facaden er pudset op i en lys gul farve med et kraftig mønster af stenkvadre i stueetagen. Vinduerne er i travertinrammer med vandrette overliggere. Et lodret bånd af stenkvadre i travertin beskytter hjørnet mod Via di Tor Margana, hvorudtil facaden med 4 fag er mere enkel. Vinduerne har enkle travertinrammer og et smalt, vandret bånd adskiller stue- og førsteetagen. Ejendommen står mod vest frit ud mod den lille sidegyde Vicolo Margana og hushjørnet er derfor også her beskyttet af en række stenkvadre. Facaden ud mod gyden har 5 fag uden særlig udsmykning,

Vicolo Margana starter her ved Via di Tor Margana med en lille plads, som senere snævrer ind til en gyde. På Pladsens sydvestside står hjørnehuset, en 4-etagers ejendom i 3 fag under et meget kraftigt, fremspingende og udskåret tagudhæng. Facaden er i okkerfarvet puds med en lodret række stenkvadre på hushjørnet og vandrette etageadskillelsesbånd under vinduerne, der har travertinrammer med kraftige pagodeformede overliggere. Der er en indgang ud mod Pladsen og indtil flere ud mod Via di Tor Margana, hvor bygningen har 8 fag. Det drejer sig om det meget store 1600-tals kompleks Palazzo Maccarani Odescalchi, som strækker sig herfra og ned til Piazza Margana, hvorudtil der også er en lang og imponerende facade på 7 fag. Her er den høje, buede og kvaderstensindrammede indgangsportal anbragt i det trediesidste fag til højre (pladsens nr.19).

 

Litteratur om Via di Tor Margana:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 14 og 19.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 550, 838.
La Grande Guida dei Rioni di Roma. 2.edizione. Newton Compton editori, 2001.
- side 628, 629.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 3.3.2016 og sidst opdateret d. 23.11.2016