ANNAS ROM GUIDE

Casa dei Margani

Piazza Margana nr. 40

Se nr. 15 på Kort over den østlige del af Campo de' Fiori-Turen

Casa e Torre dei Margani. - cop.Bo Lundin
cop. Bo Lundin

På nordsiden af Piazza Margana står en samling gamle huse bygget tæt op af et Middelaldertårn. Det drejer sig om Margani-familiens beboelseskompleks, kaldet Casa dei Margani, og tårnet Torre dei Margani.

Det meget charmerencde bygningskompleks er sammensat af mange forskellige mindre bygninger, med hver deres facadepræg, vinduesantal og -størrelse, samt højde, bredde og dybde. Men dette sammensurium bidrager til et meget stemningsfuldt indtryk.

Margani-familien var fra 1300-tallet en af kvarterets magtfulde slægter og startede denne position i området ved at Giovanni Margani i 1305 af Mellini-familien købte et mindre hus "med 3 søjler og en porticus" eller som det udtrykkes andre steder: ""et hus fuldt af antikke rester, heriblandt også 3 søjler" - antagelig netop den søjle, som idag kan ses indemuret i Tårnbygningen til højre.

Tilsyneladende havde andre medlemmer af Margani-familien også købt huse i området, således at disse kunne sammenbygges til det komplicerede kompleks, vi ser idag. Også det Palazzo Margani, som stadig står i Via dell'Aracoeli nr.11-13, hører til familiens ejendomme.

Skruer vi tiden tilbage til 1305, stod her altså blot nogle småhuse - og endnu ikke noget Tårn! Dette blev nemlig opført i løbet af 1300-tallet på resterne af den ovenfornævnte gamle søjlegang. Ruiner af tidligere bebyggelse, muligvis fra Antikken, er også fundet i dette område.

Selve huskomplekset er opført, ombygget og sammenbygget i løbet af 1300- til 1500-tallet. Den ældste del består af Tårnet, som dog er blevet ændret noget igennem tiden ved isætning af nye vinduer og lignende. I gården til højre for Tårnet blev der i 1400-tallet bygget en loggia med buebærende søjler. Buerne blev senere tilmuret. Bygningerne til venstre med den smukke portal i kvaderstensbuen under den lille terrasse stammer fra 1500-tallet.

 

Komplekset Casa dei Margani har hovedfacade ud mod Piazza Margana og en lang sidemur langs med Via dei Polacchi. Man kan her tydeligt skelne 3 forskellige sammenbyggede huse.

Hovedfacaden ud mod Piazza Margana er meget speciel. Også her kan man tydeligt se, hvorledes ejendommen er opstået ved sammenbygning af flere ældre huse, ligesom man tydeligt kan se, at der yderst til højre, mod øst, er tale om en gammel tårnbygning. Facaden har i stueetagen en række groft tilhugne kvadersten på hushjørnet og rundt om den smukke buede hovedportal. Nogle uindrammede vinduer og porte sidder ujævnt fordelt og et bredt vandret bånd adskiller denne nedre del af huset, hvor kun de 2 sidehuse er rejst i flere etager, mens midterbygningen er trukket langt tilbage og pladsen foran benyttet til en smukt beplantet terrasse. Sidehusene er i 3 etager, mens det bagvedliggende midterhus har 4-5 etager. Den gamle tårnbygning er ligeledes i 4-5 etager med en sidefacade ud mod Via Margana, hvor der i muren er indemuret antikke fragmenter og en søjlerest. En meget smuk udskåret portal sidder i en lav havemur inden denne gades næste ejendom.

Casa og Torre dei Margani. - cop.Leif Larsson
cop. Leif Larsson

Også Komplekset vestlige sidemure mod Via dei Polacchi har meget forskellig udformning. Det nordligste hus består af 3 fag i 3 høje etager, højere end de næste der følger. Vinduerne er firkantede, i stueetagen uden rammer, mens de øvre etager har smalle stuk- eller travertinrammer. Facaden er her pyntet med vandrette adskillelsesbånd. Den næste del består af 2 fag, men her er der tale om høje vinduer i travertinrammer, der ender i en halvcirkelformet bue; måske har ejendommen her tidligere haft form af en to-etagers loggia. I stueetagen sidder 2 vinduer forskudt for hinanden. De har begge en vandret overligger, den sydligste er blot en enkel plade, mens den nordligste er en udskåret marmorbjælke, der hviler på små konsoller. Den sydligste del af ejendommen har 3 etager med 2 fag vinduer, som er uregelmæssigt fordelt på facaden, samt uens i størrelse. Den danner hjørnehus mod Piazza Margana.

Mod øst ender Casa dei Margani som nævnt sammenbygget med Torre dei Margani. På bagsiden af Tårnet er der tilbygget flere etager af Margani-familiens hus, mens den oprindelige indre gårdsplads, der lå her mellem husene, idag er overdækket og inddraget til konferencesal for udstillings- og koncertbygningen Sala Margana..

Casa e Torre dei Margani. - cop.Bo Lundin..... Casa e Torre dei Margani. - cop.Bo Lundin
cop. Bo Lundin

Margani-familien besad også ejendomme andre steder i Rom og imellem disse også flere tårne: det såkaldte Torre dei Borgia ved Via del Fagutale og et tårn ved Kirken Sant'Eligio di Ferrari.

I 1480 skete der en grufuld tragedie på gaden foran indgangen til Tårnet, da Pietro Margani en sen aften blev myrdet af Prospero Santacroce som led i en længerevarende slægtsfejde.

Litteratur om Casa dei Margani:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- : Kort 14+ 19.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione XI S.Angelo - 4. edizione riveduta e ampliata / a cura di Carlo Pietrangeli. - 1984. ------- side 94, 96.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).
Quercioli, Mauro: Le torri di Roma. Newton Compton editori, 1985.
- side 1834-185.
Rendina, Claudio: Le grandi famiglie di Roma. Newton & Compton Editori, 2004.
- side 408.
Rendina, Claudio: I Palazzi storici di Roma. (Quest'Italia, collana di storia, arte e folclore, n.317). Newton & Compton Editori, 2005..
- side 226, 227.
Info.roma.it: Casa dei Margana.

Info.roma.it: Maleri af Ettore Roesler Franz, 1896: Casa dei Margana.
Medioevo.roma: Torre dei Margani.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 3.11.2016