ANNAS ROM GUIDE

Villa Nerli

Sidst i 1600-tallet købte Kardinal Francesco Nerli fra Firenze, der i 1673 som Titelkirke havde modtaget Kirken San Matteo, den tilstødende landejendom Orto Cesi in Merulana fra Cesi-familien, som havde ejet den siden 1543.

Ejendommen lå på Esquilinhøjen ved den nuværende Via Merulana, der dengang kaldtes Via Gregoriana, mellem Via di San Vito, Kirken San Vito og Gallienus-Buen mod nord og Kirken San Matteo mod syd.

Kardinal Nerli bosatte sig på sin nye ejendom, som derefter kaldtes "Villa Nerli" eller "Orto Nerli", og førte stor selskabelighed, blandt andet modtog han i 1699 Pave Innocens XII som gæst og året efter havde han besøg af den polske enkedronning Maria Casimira.

På tegningen nedenfor, som gengiver en del af et kort fra 1693, ses området som beliggende ovenfor Via Gregoriana mellem nr. 3, 4, og 6, der angiver henholdsvis Gallienus-Buen, Kirken San Giuliano og Kirken San Matteo. Selve villabygningen ses ved nr.5. (øvrige nr dækker: 1=Santa Prassede og 2=San Vito).

Via Merulana på Tempesta's bykort fra 1693
- efter Antonio Tempesta's Romkort fra 1693 -

Da Kardinal Nerli døde i 1708, testamenterede han ejendommen til Ospizio di Santa Maria della Misericordia, som kort efter solgte den til Antonio Turboli, der var Greve af Peschici.

----- LÆS MERE OM EJENDOMMENS LANGE HISTORIE -----


Kort over området
Fotos fra Esquilinturen
Seværdigheder i området
Steder i området
Personer med tilknytning til området
Tilbage til Esquilinturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 26.10.2011