ANNAS ROM GUIDE
Vigna del Salvatore ad Sancta Sanctorum

 

Vigna del Salvatore ad Sancta Sanctorum (også kaldet Orto del Sancta Sanctorum al Celio) lå iflg. Nolli's plan over Rom 1748 på Monte Celio mellem Villa Fonseca (mod øst) og en vingård tilhørende Kirken Santo Stefano Rotondo og dets præsteskab fra Collegio Germanico (mod vest), samt mellem de nuværende gader Via di Santo Stefano Rotondo (mod nord) og Via dell'Amba Aradam (mod syd).

Vingården tilhørte det religiøse broderskab Compagnia del Salvatore ad Sancta Sanctorum, også kaldet I Raccomandati dell'Immagine Acheropita del Salvatore ad Sancta Sanctorum, som tog sig af sygepleje, byggede nye hospitaler og udvidede gamle eksisterende, blandt andre Ospedale del Salvatore a San Giovanni in Laterano.

Broderskabet besad mange ejendomme, som de modtog som gaver eller arv, rundt omkring i Rom og indtægterne herfra brugtes til deres barmhjertighedsgerninger. Indtægterne kunne være husleje og forpagtningsafgifter, eller måske indtægter fra salg af landbrugsprodukter. Men området var også særdeles rigt på arkæologiske fund, som ligeledes kunne omgøres i penge, så udgravninger kan også have været en af indtægtskilderne.

På vingårdens jorder lå i Antikken den store rigmandsbolig Domus Valeriorum og længere mod øst, på Villa Fonseca's område, lå måske Domus Marii Maximi (Domus Marius Maximus Perpetuus Aurelianus). Her fandt man ved udgravninger i 1600-tallet forskellige statuer, blandt hvilke 2 fauner, som købtes af Kardinal Mazzarino. Desuden fandt man "canali di pietra da condurre acqua da un luogo all'altro" : "kanaler i sten til at føre vand fra et sted til et andet".

Området tilhørte i 1600-tallet familien Morelli (og kaldtes derfor Orto Morelli) og på et tidspunkt i slutningen af 1800-tallet familien Colacicchi (og kaldtes derfor Vigna Colacicchi) .

Omkring 1905 blev grunden opkøbt af Ordenen Piccola Compagnia di Maria, som lod opføre et hospital på grunden, Pio Istituto dell'Addolorata, også kaldet Ospizio dell'Addolorata. Disse bygninger er senere blevet indlemmet i det store hospitalskompels Ospedale di San Giovanni-Addolorata.

Området i 1748 iflg.Nolli:

1: S. Stefano Rotondo
2: S. Maria Imperatrice
3: Arcus Basilidis
4: S.Maria delle Grazie
5: Ospedale delle Donne
6: Ospedale di S.Michele
7: SS.Andrea e Bartolomeo
8: Ospedale del Salvatore
9: Battistero S.Giovanni in Fonte
X: Acquedotto Neroniano

 

Kort over området mellem Via di Santo Stefano Rotondo og Via dell'Amba Aradam i 1748. Efter Nolli.

Området i vore dage:

1 : S. Stefano Rotondo
2 : Ospedale Britannico
3 : Cappella Policlinico Militare
4 : Policlinico Militare, nordlig afdeling
5 : Ospizio dell'Addolorata
6 : Policlinico Militare, sydlig afdeling
7 : Ospedale di San Giovanni
8 : Ospedale del Salvatore
9 : Battistero S.Giovanni in Fonte
10: Ospedale delle Donne
11: S.Maria delle Grazie
12: SS.Andrea e Bartolomeo
13: Ospedale di S.Michele
X: Acquedotto Neroniano

 

Kort over området mellem Via di Santo Stefano Rotondo og Via dell'Amba Aradam i vore dage

Litteratur om Vigna del Salvatore ad Sancta Sanctorum:
Guide Rionali di Roma : Rione I - Monti. --- Parte I. A cura di Liliana Barroero. Roma : Fratelli Palombi Editori, 1982.
- side 100, 102.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.36.
Lanciani. Rodolfo (Amedeo): Storia degli scavi di Roma, e notizie intorno le collezioni romane di antichità. Roma, Edizioni Quasar.
Volume Terzo: 1550-1565. 1990. --- side 75.

Tilbage til byturen
Fotos fra området
Kort over området
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 23.1.2012 og sidst opdateret d. 15.2.2012