ANNAS ROM GUIDE

Collegio Irlandese - En rundtur

Collegio Irlandese ligger på en trekantet grund på Celiohøjen på det sted, hvor gaderne Via di Santo Stefano Rotondo (mod syd) og Via dei Santi Quattro (mod nord) mødes. Indgangen findes på dette sted, som har gadenummer Via dei Santi Quattro nr.1 og markeres ved en bred gitterport, hvorpå der står ‘Collegio Irlandese’ og på irsk: ‘Colaiste na nGaedheal’.

Grunden er omgivet af en høj havemur og bagved denne er der et haveanlæg med palmer og pinier, der trækker selve bygningen lidt tilbage på grunden og derfor muliggør, at der her kan ligge en lang hovedbygning, som bag sig til højre og venstre har lange, let skråtstillede sidebygninger. Komplekset har nærmest form som et lidt skævbenet U og egentlig var det meningen, at de to ben bagest skulle samles af en fjerde fløj indeholdende en stor kirke, men denne idé er aldrig blevet virkeliggjort. Til gengæld indrettedes der et stort kapel i den venstre sidefløj, afsluttende med en halvrund apsis som tydeligt træder frem af bygningens ydre endevæg.

Hovedbygningen har en høj kælder og 3 etager, som krones af et fladt tag med taghave bag en balustrade. Der er 9 fag, hvoraf midterfaget er markeret med et fremspringende indgangsparti under en balkon båret af 2 søjler med udskårne kapitæler. Over indgangsdøren er der et ovalt felt med et maleri forestillende San Patrizio (Saint Patrick). Over balkondøren er det trekantede gavlfelt, som - båret af flade søjler med konsoller - kroner alle denne etages vinduer, blevet brudt og der er indsat et stort våbenskjold for Pave Pius XI. Andensalens vinduer er i brede, let udskårne rammer. Flade stuksøjler og vandrette bånd opdeler facaden på disse etager i mindre felter, der indrammer vinduerne. Facaden i stueetagen er dekoreret i stenmønster med buer af stenkbadre rundt om vinduerne. En let fremspringende frise adskiller de nederste etager.

Hovedbygningens sidefacader består af 2 fag, der er udsmykket på samme måde.

De med 1 fag let fremtrukne sidebygninger er opført tæt på havemuren og dekoreret på samme måde som hovedbygningen. De har hver især 11 fag i længden og 4 i bredden. De er bygget således sammen med hovedbygningen, at dennes bagfacade kun består af 5 fag, hvoraf det midterste er særligt bredt og trukket ud i et slags trappetårn. Mellem fløjene, hvis stueetager udgøres af åbne søjlegange, ligger en gårdsplads og bag dem endnu et haveanlæg, hvor der til højre, ud mod Via dei Santi Quattro er opført en mindre villabygning som gæstehus, det såkaldte Villa Irlanda. Til venstre afgrænses grunden på skrå af det store anlæg som huser Militærhospitalet.

I Hovedbygningen møder man først en stor hall. På indgangsvæggen hænger et maleri af San Patrizio (Saint Patrick) og et skilt med Kollegiets motto "Ut christiani, ita et romani sitis". I venstre side er portnerlogen og i højre side et opholdsrum med portrætter af personer, som har haft betydning for Kollegiet. Bagest er der en korridor med 2 buster af Kollegiets stiftere, Kardinal Ludovico Ludovisi og Fader Luca Wadding, som grundlagde Pontificio Collegio Irlandese i 1628.

I Kælderetagen findes Instituttets arkiv og på de øvre etager et bibliotek, en korridor med portrætter af Kardinaler og berømte tidligere studerende, samt en sal med minder om den irske patriot Daniel O'Connell. Her hænger også et 1700-tals maleri af San Patrizio. I sidebygningerne finder man i de nederste etager forskellige fællesrum og i de øvre etager de studerendes værelser.

I den venstre sidebygning ligger Kollegiets kapel bag den åbne søjlegang, hvori man kan se "Monumento di Daniel O'Connell", et gravmæle udhugget i 1855 af Giovanni Maria Benzoni til Kirken Sant'Agata dei Goti, hvor Kollegiet havde til huse på dette tidspunkt. I monumentet skulle O'Connell's hjerte opbevares. Han var død i Rom i 1847 og havde inden da udtalt sit sidste ønske: "La mia anima al Cielo, il mio corpo all'Irlanda, il mio cuore a Roma!" ("Min sjæl i Himmelen, min krop til Irland, mit hjerte i Rom!"). Gravmælet er i nyklassicistisk stil, rektangulært med et bølget gavlfelt og en niche med et relief af nogle allgoriske figurer: Rom med den afdødes urne og Genopstandelsesenglen med den venstre hånd hævet mod himmelen og for fødderne en irsk hyrdehund, der symboliserer O'Connells fædreland, hvor hans krop blev stedt til hvile. På monumentets base er der et basrelief med motiv fra O'Connells liv: hans indtræden i det britiske parlament, hvor han nægtede at udtale indtrædelseseden med dens anti-katolske indhold. Relieffet er dateret af Benzoni i det ene hjørne.

For enden af søjlegangen hænger et gravmæle for Monsignore Tobia Kirby, en tidligere irsk rektor for Kollegiet. Det består af en firkantet bred sort marmorramme, der udvides af et buet felt foroven, hvor en bred og udskåret konsol bærer en buste af den afdøde. I rammens firkantede felt står en lang mindetekst, mens det halvrunde, øverste felt rummer et lille relief af forskellige allegoriske genstande, blandt andre en hund der symboliserer trofastheden og en harpe der symboliserer Irland.

I venstre side af søjlegangen ligger døren til Kollegiets kapel, "Cappella di Tutti i Santi d'Irlanda", som er viet til alle Irlands helgener. Det er et aflangt rum med 5 vinduer ud mod Via di Santo Stefano Rotondo og et par vinduer ud mod søjlegangen. Vinduerne har glasmosaikker tegnet af Padre Marko Rupnik med motiverne (fra alteret og mod venstre) Kristus, Jomfru Maria, San Patrizio, San Oliviero Plunkett, San Columbano, San Columba og Santa Brigida di Kildare. For enden af rummet er der en dyb halvcirkelformet apsis med yderligere 4 vinduer og hvælvet loft. Foran apsis står alteret. I apsis var der tidligere et murmaleri af Bernard McDonagh fra 1953 med forskellige scener fra den irske katolske kirkes historie. Det blev i 2010 erstattet af en mosaik forestillende nogle irske helgener, samt Jomfru Maria og Johannes Døberen, på hver side af Kristus. På en kraftig guldbund ses fra venstre Beato Columba Marmion, San Columbano, San Patrizio og Jomfru Maria, i midten Kristus, og derefter Johannes Døberen, San Oliviero Plunkett, Santa Brigida di Kildare og Padre Ragheed Ganni. Til venstre for alteret er der et vægmaleri af San Giuseppe og til højre først et maleri af Santa Brigida di Kildare og dernæst, nærmere indgangen, et af San Patrizio. På rummets modsatte væg med koret og orgelet sidder et maleri fra 1642-1647, en kopi af Guido Reni's maleri af Korsfæstelsen i Kirken San Lorenzo in Lucina. Kopien er udført på samme tid som originalen og nogle mener, at det er kunstneren selv, som har fremstillet motivet to gange. Kapellet har kassetteloft med blomstermotiver og i midten Pave Pius XI's våben.

I det lille sakristi ved siden af opbevares et anonymt maleri af San Patrizio (Saint Patrick) og Santa Brigida di Kildare (Saint Brigid). Baggrunden er interessant, fordi den forestiller en irsk by.

Tutti i Santi d'Irlanda fejres den 6. November.

---------- Kort om Kollegiets historie ---------- Mere om Kollegiets historie ----------

Tilbage til byturen
Fotos fra området
Kort over området
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 1.4.2012 og sidst opdateret d. 2.4.2012