ANNAS ROM GUIDE

Sant'Eligio deglio Orefici - En Rundgang:

- Via di Sant'Eligio 8 -

Se nr. 92 på Kort over den vestlige del af Campo de' Fiori-Turen

- Læs også om Kirkens historie ----- Se fotos af Alvaro de Alvariis på Flickr -

KIRKENS YDRE:

Facaden (se foto af Alvaro de Alvariis), som blev opført af Flaminio Ponzio i 1602-1604 med omtrent samme udseende som den tidligere facade tegnet af Rafael, er opdelt i 2 etager under et bredt, trekantet gavlfelt. Stueetagen domineres af en høj og bred indgangsportal under et trekantet gavlfelt (se foto af Alvaro de Alvariis), men Kirken har ingen sidedøre. På den lavere etage ovenover er der i midten et stort 3-faget vindue. Både portal og vindue flankeret af dobbelte sæt af flade mursøjler. Indgangen er omkranset af en ramme bestående af en smal krans af brudte søjledele. (se foto af Alvaro de Alvariis). Under gavlfeltet er der en frise med teksten: "Sancto Eligio Templum - picturis signis valvis marmore - atque omni ornamento - corpus aureficum fecit et exornavit" : "Guldsmedelauget lod opføre dette tempel (viet) til Sant'Eligio og lod det udsmykke med malerier, symboler og marmorbeklædning, samt alle andre dekoratiomer" .

Over kirketaget troner den høje kuppel kronet af en høj tambur med vinduer og endnu en lille kuppel med et kors på toppen. (se foto af Alvaro de Alvariis). Kirken har i hver side et lang, bredt og dybt sidekapel, som kan ses udefra på hver side af kuplen. Udsynet hertil er bedst oppe fra Lungotevere dei Tebaldi. I kapelmuren er der heroppe 3 høje vinduer. (se foto af Alvaro de Alvariis)

Ellers er Kirken omgivet af bygninger, som tilhørte guldsmedenes lægbroderskab Confraternita degli Orafi e degli Argentieri. På huset til højre (se foto af Alvaro de Alvariis) ses en fresko med et billede af Sant'Eligio. Desuden er der i 2 rammer eller tilmurede vinduesnicher rester af noget, der måske tidligere var en bemaling. (se foto af Alvaro de Alvariis)

Huset til venstre (se foto af Alvaro de Alvariis) blev restaureret i 1993 og er i dag sæde for guldsmedelauget og her opbevares dets arkiv. På marmortavler på muren over gadenumrene 7 og 8 står: "Domus - Universitatis - Nobilis Artis - Aurificum et - Argentariorum - Urbis - Numereo III" : "(Dette) hus (tilhørende) Lauget af de ædle kunster gulsmedenne og sølvsmedene i Rom (har) nummer 3". Portbuen i mellem nr. 6 og 7 er muret til og forsynet med en lille indgangsdør. På den nye mur til venstre for denne sidder også en marmorplade med ejernavn: "Università e Nobil Collegio - degli Orafi, Gioiellieri, Argentieri - dell' alma città di Roma - Archivio Storico - restauravit A.D. MCMXCIII" : "Lauget og sammenslutningen af guldsmede, smykkesmede og sølvsmede i den ærværdige by Rom restaurerede i år 1993 (dette hus, Laugets) historiske arkiv".

KIRKENS INDRE:

Kirkerummets nuværende udseende stammer fra en restaurering i 1977-1978. Det har form af et græsk kors (se foto af Alvaro de Alvariis) med en stor fælles midte under kirkekuplen og 4 ensartede og lige brede og dybe sidearme. Dog er armen modsat indgangen udvidet med et ekstra langt rum og afsluttet med en halvrund apsis. (se foto af Alvaro de Alvariis).

De hvidmalede vægge brydes af flade grå mursøjler, som bærer en række grå friser og gesimser under buerne til kuplen, der afsluttes af en høj tambur med 8 høje vinduer, som stammer fra en renovering i 1600-tallet. Før dette var heroppe kun 4 mindre vinduer.

Endevæggen i højre korsarm eller sidekapel er dækket af firkantede felter med stukrelieffer af blomster og englebørn på hver side af en høj stukramme med en stukbue foroven, som indrammer et maleri med motivet "Adorazione dei Magi" ("De Hellige Tre Konger tilbeder Jesus-Barnet") udført af Giovan Francesco Romanelli i 1639. Det erstatter et tidligere maleri med samme motiv, som Federico Zuccari havde udført i 1569, men som desværre gik tabt, da kapellet styrtede sammen i 1601. De øverste hjørner af væggen har samme maler dekoreret med 2 sibyller. (se foto af Alvaro de Alvariis). På begge sidevægge er der en tilmuret dør, hvorover man har opsat en gammel indskriftsten. På venstre væg drejer det sig opm et gravmæle fra 1722 for Giovanni Giardini, som var en berømt pavelig sølvsmed. (se foto af Alvaro de Alvariis). Monumentet tilskrives Pietro Bracci. Til højre herfor ses et fragment af en gravskrift for guldsmeden Pompilio Infortunato, der døde i 1543.

I den første del af den forlængede ende-korsarm er der et lille mellemrum med 2 døre i sidevæggene. De giver adgang til en række mindre rum bag apsis. Her opbevares der forskellige effekter fra Kirkens historie og til venstre ligger der et lille Sakristi. Herfra kan man gå ud i en lille gård, hvor man kan se den oprindelige forgyldte bronzekugle, som i 1604-1978 kronede klokketårnet, samt forskellige indskriftsfragmenter og en mindesten for de guldsmede og urmagere, der faldt i Første Verdenskrig.

Triumfbuen, som giver adgang til den forlængede ende-korsarm med højalter og apsis, er dekoreret med mønstre i mangefarvet marmor og fresker af bebudelsen med Jomfru Maria til højre og Ærkeenglen Gabriel til venstre. Malerens navn kendes ikke. I det halvcirkelformede felt ovenover ses en noget udvisket fresko fra 1600-tallet forestillende Sant'Eligio, der hjælper de fattige ("Sant'Eligio in atto di assistere i poveri"). Heller ikke her kendes malerens navn. (se foto af Alvaro de Alvariis)

På sidevæggene inden trappen op til højalteret er der malede falske nicher, hvori der står 2 profeter, som menes malet af Taddeo Zuccari. (se foto af Alvaro de Alvariis af den ene profet, samt af den anden). Samme maler tilskrives de 3 indrammede malerier under loftsbuen: i midten Helligåndens Due, flankeret af Pinseunderet med apostlene i grupper i hver side. (se foto af Alvaro de Alvariis).

Øverst på apsisvæggen ses apsishalvkuplen med maleri af Treeningheden med Engle ("Trinità tra angeli"), som menes udført af Matteo da Lecce. Her ses Gud Fader, der holder Korset med den korsfæstede Kristus. Nedenunder er selve apsisrundingen bemalet med en fresko, som menes udført af samme kunstner i 1581-1584. Her ses Madonna med Barnet mellem helgener. Det er Sant'Eligio, Santo Stefano og Santa Maria Maddalena til højre og San Lorenzo, San Giovanni Battista og Santa Caterina d'Alessandria til venstre. (se foto af Alvaro de Alvariis).

I rammen mellem malerierne ses et indskriftsbånd med en bøn til Jomfru Maria. Foran det nederste maleri er opstillet et relikviegemme i form af en buste af Sant'Eligio i sølv. Denne "busto reliquario" blev i 1628 doneret til Kirken af Biskoppen af Noyon. (se foto af Alvaro de Alvariis). (Kirkens titelhelgen Sant'Eligio, der levede i 590-660, var netop selv - udover at være guldsmed - også Biskop i Noyon). Et stykke af helgenens hovedskal skal være opbevaret her.

Højalterbordet er udført i mangefarvet marmor påsat en metalstjerne på fronten.

Venstre korsarm eller sidekapel er udsmykket på samme måde som kapellet overfor. Endevæggen er dækket af firkantede felter med stukrelieffer af blomster og englebørn på hver side af en høj stukramme med en stukbue foroven, som indrammer et maleri med motivet "Adorazione dei Pastori" ("Hyrderne tilbeder Jesus-Barnet") udført af Giovanni de' Vecchi i 1574. De øverste hjørner af væggen har Giovan Francesco Romanelli dekoreret med 2 sibyller. (se foto af Alvaro de Alvariis). På hver side af alterbordet sidder på væggen en lille hylde, hvorpå der står 2 buster i træ af et helgenægtepar, Sant'Andronico og Sant'Atanasia. De er udført i 1700-tallet af guldsmedelærlinge.

søjlen mellem venstre kapel og indgangsrummet sidder en mindesten fra 1730 for den romerske guldsmed Bernardino Passeri, som døde under de lutherske landsknægtes hærgen af Rom i 1527 (den såkaldte "Sacco di Roma").

indgangsvæggen sidder 2 gamle indskrifter. Den ene er fra 1500-tallet og er et stykke af en gravskrift. Nedenunder ses en mindesten fra Kirken Sant'Eusterio, hvor guldsmedelauget havde til huse, før de overtog Sant'Eligio-Kirken. Den anden er et fragment af en gravsten fra 1300-tallet, som måske stammer fra den tidligere kirke.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 23.3.2020 og sidst opdateret d. 4.4.2020