ANNAS ROM GUIDE
Massimo dell'Aracoeli-Familien


Læs om Massimo-familien: (233 før Kristus (?)-13.århundrede) - (14. + 15.århundrede) - (16. + 17.århundrede) - (Massimo delle Colonne)


Tiberio Massimo (I), søn af Angelo Massimo (1-12) og Attilia Mattei, var broder til Massimo (1-12-1), Fabio (1-12-2), Valerio (1-12-4), Giulio (1-12-5), Ottavio (1-12-6), Livia (1-12-7), Mario (1-12-8), Eufemia (1-12-9), Olimpia (1-12-10) og Alessandro Massimo (1-12-11). Han var Consigliere del Popolo Romano i årene 1563-1588 og bestred også andre høje embeder,. Han giftede sig i 1565 med Olimpia Mattei, med hvem han fik børnene Porzia (I1), Angelo (I2), Marzia (I3), Agnese (I4), Vincenzo (I5), Lucrezia (I6), Giambasttista (I7) og Marcello (I8). Tiberio døde den 2.10.1588, mens Olimpia overlevede ham til den 5.1.1622.

Tiberio Massimo's familie overtog i slutningen af 1500-tallet et palæ på Piazza dell'Aracoeli nr.1 fra familien Eustachi. Familien fik herefter tilnavnet Massimo dell'Aracoeli. Palæet kaldes idag Palazzo Massimo di Rignano Colonna, fordi Tiberio's sønnesøn Massimo Massimo dell'Aracoeli blev Greve af Rignano og det sidste medlem af denne linie giftede sig ind i Colonna-familien.

Porzia Massimo dell'Aracoeli (I1), datter af Tiberio Massimo (I) og Olimpia Mattei, var søster til Angelo (I2), Marzia (I3), Agnese (I4), Vincenzo (I5), Lucrezia (I6), Giambasttista (I7) og Marcello (I8). Porzia blev antagelig født i 1566, året efter hendes forældres bryllup og året før lillebroderen Angelo's fødsel, og hun blev allerede i 1582 gift med Giambattista Crivelli. Hun døde den 20.9.1594.

Angelo Massimo dell'Aracoeli (I2), søn af Tiberio Massimo (I) og Olimpia Mattei, var broder til Porzia (I1), Marzia (I3), Agnese (I4), Vincenzo (I5), Lucrezia (I6), Giambasttista (I7) og Marcello (I8). Angelo blev født den 14.10.1567 og voksede op og fik tildelt de samme hæderstitler og embeder, som familiemedlemmerne plejede. Han var Consigliere del Popolo Romano ("Kommunal Rådgiver") elleve gange i årene 1587-1611, han blev Caporione i Rione Sant'Angelo i 1591 og 1595 og i Rione Campitelli i 1509 og 1610. I 1579 og 1597 var han Conservatore og han var havde ansvaret for akvædukten Acqua Felice i 1601. I 1587 blev han gift med Drusilla Delfini, med hvem han fik børnene: Massimo (I2-1), Tiberio (I2-2), Onofrio (I2-3) og Cecilia (I2-4). Angelo døde den 7.8.1624 og Drusilla den 16.3.1637.

Marzia Massimo dell'Aracoeli (I3), datter af Tiberio Massimo (I) og Olimpia Mattei, var søster til Porzia (I1), Angelo (I2), Agnese (I4), Vincenzo (I5), Lucrezia (I6), Giambasttista (I7) og Marcello (I8). Marzia blev født halvandet år efter storebroderen, den 7.3.1569 og hun blev gift i 1583 med den romerske adelsmand Gregorio Serlupi.

Agnese Massimo dell'Aracoeli (I4), datter af Tiberio Massimo (I) og Olimpia Mattei, var søster til Porzia (I1), Angelo (I2), Marzia (I3), Vincenzo (I5), Lucrezia (I6), Giambasttista (I7) og Marcello (I8). Agneses fødselsdato og -år kendes ikke, men hun blev gift i 1587 med den romerske adelsmand Scipione Vipereschi. Hun døde på et tidspunkt efter 1618.

Vincenzo Massimo dell'Aracoeli (I5), søn af Tiberio Massimo (I) og Olimpia Mattei, var broder til Porzia (I1), Angelo (I2), Marzia (I3), Agnese (I4), Lucrezia (I6), Giambasttista (I7) og Marcello (I8). Vincenzo blev født den 28.8.1574 og døde som spæd.

Lucrezia Massimo dell'Aracoeli (I6), datter af Tiberio Massimo (I) og Olimpia Mattei, var søster til Porzia (I1), Angelo (I2), Marzia (I3), Agnese (I4), Vincenzo (I5), Giambasttista (I7) og Marcello (I8). Lucrezia blev født den 23.10.1576 og hun blev den eneste af de 4 søstre, der ikke blev gift, men endte med at gå i kloster, Hun indtrådte i 1589 som lægsøster i Congregazione di Santa Francesca Romana a Tor de' Specchi under navnet Suor Eugenia. Fra 1639 bestred hun embedet som "skatmester" i klosteret, indtil hun døde den 11.6.1651. (Læs her om nonne-traditionen i Massimo-familien).

Giambattista Massimo dell'Aracoeli (I7), søn af Tiberio Massimo (I) og Olimpia Mattei, var broder til Porzia (I1), Angelo (I2), Marzia (I3), Agnese (I4), Vincenzo (I5), Lucrezia (I6) og Marcello (I8). Giambattista blev født den 6.11.1577 og giftede sif første gang i 1605 med Clara Cibo, som gav ham børnene Porzia (I7-1), i 1607, og Tiberio (I7-2), i 1611, inden hun døde den 25.10.1640. Året efter giftede Giambattista sig atter, denne gang med Cinzia Bianchi, som var enke efter Matteo Martinozzi. Dette sidste ægteskab blev barnløst. Cinzia døde den 21.10.1663, mens Giambattista døde den 7.6.1661.

Marcello Massimo dell'Aracoeli (I8), søn af Tiberio Massimo (I) og Olimpia Mattei, var broder til Porzia (I1), Angelo (I2), Marzia (I3), Agnese (I4), Vincenzo (I5), Lucrezia (I6) og Giambasttista (I7). Marcello blev født den 6.4.1581 og blev i 1597 Borgmester i Vitichiano. Han døde den 24.7.1604.Massimo Massimo dell'Aracoeli (I2-1), søn af Angelo Massimo dell'Aracoeli (I2) og Drusilla Delfini, var broder til Tiberio (I2-2), Onofrio (I2-3) og Cecilia (I2-4). Massimo var født den 9.7.1588 og kom til at beklæde familiens sædvanlige høje embeder: ham var Consigliere del Popolo Romano ("Rådgiver for det romerske folk") i 1610 og 1630, formand for kvartersformændene i 1616, Caporione for Rione Campitelli i 1620, Borgmester i Cori i 1628 og Conservatore i Rom i 1636. I 1622 blev han gift med Cleria Cremona, der døde i 1644, efter at have født børnene Maria Cecilia (I2-1-1), Olimpia (I2-1-2), Angelo Maurizio (I2-1-3), Angelo Felice (I2-1-4), Domenico (I2-1-5), Flaminio (I2-1-6), Girolamo (I2-1-7), Muzio (I2-1-8), Lucrezia (I2-1-9), Francesco (I2-1-10), Marzia (I2-1-11), Massimo (I2-1-12), Alessandro (I2-1-13), Evangelista (I2-1-14) og Innocenza (I2-1-15). Efter Cleria's død vendte Massimo sig mod Kirken og blev Kannik ved San Giovanni in Laterano. Han døde den 10.8.1652 og blev begravet i Kirken Trinità dei Monti i Rom. Det er fra Massimo Massimo dell'Aracoeli's efterkommere, at slægten får titlen Grever af Rignano.

Af Massimo og Cleria's store børneflok, Cleria fødte 15 børn i løbet af de 22 år de var gift, nåede langt de fleste til skelsår og -alder, idet kun 2 døde som små. Flokken bestod af 5 døtre, hvoraf de 3 endte i et kloster og kun 1 opnåede at blive gift, og 10 sønner, hvoraf de 3 fik en karriere indenfor Kirken, mens 3 blev gift og 2 endog fik efterkommere, der førte slægten videre.

Tiberio Massimo dell'Aracoeli (I2-2), søn af Angelo Massimo dell'Aracoeli (I2) og Drusilla Delfini, var broder til Massimo (I2-1), Onofrio (I2-3) og Cecilia (I2-4). Tiberio blev født den 31.5.1590 og døde som spæd.

Onofrio Massimo dell'Aracoeli (I2-3), søn af Angelo Massimo dell'Aracoeli (I2) og Drusilla Delfini, var broder til Massimo (I2-1), Tiberio (I2-2) og Cecilia (I2-4). Også Onofrio døde som spæd. Han var født den 22.5.1595.

Cecilia Massimo dell'Aracoeli (I2-4), datter af Angelo Massimo dell'Aracoeli (I2) og Drusilla Delfini, var søster til Massimo (I2-1), Tiberio (I2-2) og Onofrio (I2-3). Cecilia's fødselsår kendes ikke, men hun blev gift i 1612 med Marzio Riccardi fra Napoli, hvor hun døde allerede i 1617.


Porzia Massimo dell'Aracoeli (I7-1), datter af Giambattista Massimo dell'Aracoeli (I7) og Clara Cibo, var søster til Tiberio Massimo dell'Aracoeli (I7-2). Porzia blev født den 5.10.1607 og i 1638 gift med den romerske adelsmand Sebastiano Particappa. Hun døde i 1664.

Tiberio Massimo dell'Aracoeli (I7-2), søn af Giambattista Massimo dell'Aracoeli (I7) og Clara Cibo, var broder til Porzia Massimo dell'Aracoeli (I7-1). Tiberio blev født den 5.12.1611 og bestred de sædvanlige høje embeder indenfor Kommunen: han var Consigliere (rådgiver) i Rione Colonna i 1631 og Caporione for Rione Campitelli i 1636 og 1641, men han døde allerede året efter, den 2.8.1642. Han var gift med Crescenza Brunetti, som døde langt senere, i 1690.Maria Cecilia Massimo dell'Aracoeli (I2-1-1), datter af Massimo Massimo dell'Aracoeli (I2-1) og Cleria Cremona, var søster til Olimpia (I2-1-2), Angelo Maurizio (I2-1-3), Angelo Felice (I2-1-4), Domenico (I2-1-5), Flaminio (I2-1-6), Girolamo (I2-1-7), Muzio (I2-1-8), Lucrezia (I2-1-9), Francesco (I2-1-10), Marzia (I2-1-11), Massimo (I2-1-12), Alessandro (I2-1-13), Evangelista (I2-1-14) og Innocenza (I2-1-15). Det første barn i den store børneflok blev født den 6.5.1623, året efter forældrenes bryllup, og hun levede til 1711, blev altså 88 år gammel, hvilket sandsynligvis skyldtes det beskyttede liv, som hun kom til at føre i Monastero dell'Incarnazione, hvor hun var indtrådt som nonne med navnet Suor Cecilia di Sant'Urbano.

Olimpia Massimo dell'Aracoeli (I2-1-2), datter af Massimo Massimo dell'Aracoeli (I2-1) og Cleria Cremona, var søster til Maria Cecilia (I2-1-1), Angelo Maurizio (I2-1-3), Angelo Felice (I2-1-4), Domenico (I2-1-5), Flaminio (I2-1-6), Girolamo (I2-1-7), Muzio (I2-1-8), Lucrezia (I2-1-9), Francesco (I2-1-10), Marzia (I2-1-11), Massimo (I2-1-12), Alessandro (I2-1-13), Evangelista (I2-1-14) og Innocenza (I2-1-15). Allerede året efter familiens første barn fødte Cleria endnu en datter, Olimpia, den 4.3.1624. Og som sin ældre søster gik hun i kloster, idet hun som 17/18-årig i 1642 indtrådte som lægsøster i Congregazione di Santa Francesca Romana di Tor de' Specchi under navnet Suor Maria Anna. Hun døde som 55-årig den 29.8.1679.

Angelo Maurizio Massimo dell'Aracoeli (I2-1-3), søn af Massimo Massimo dell'Aracoeli (I2-1) og Cleria Cremona, var broder til Maria Cecilia (I2-1-1), Olimpia (I2-1-2), Angelo Felice (I2-1-4), Domenico (I2-1-5), Flaminio (I2-1-6), Girolamo (I2-1-7), Muzio (I2-1-8), Lucrezia (I2-1-9), Francesco (I2-1-10), Marzia (I2-1-11), Massimo (I2-1-12), Alessandro (I2-1-13), Evangelista (I2-1-14) og Innocenza (I2-1-15). Efter 2 døtre blev familien endelig lyksaliggjort med en søn og arving, da Angelo Maurizio blev født den 23.6.1625. Store håb og forventninger knyttede sig til drengen, som viste sig livskraftig og voksede op for at indtage de særlige stillinger og embeder, som de mandlige familiemedlemmer før ham havde gjort. Han startede som 16-årig som Kannik ved Kirken Santa Maria in Cosmedin, året efter, 1642, blev han Cavaliere di San Pietro. Derpå fulgte de kommunale embeder: i 1654 blev han Caporione i Rione Monti og derpå i Caporione for Rione Campitelli 2 år efter, i 1656. I årene 1658 og 1663 var han Conservatore og fra 1670 var han Borgmester i Rom. I 1645 var han blevet gift med Prudenza Baratta, der døde den 23.9.1682 og blev begravet i Kirken Trinità dei Monti, hvor også Angelo Maurizio blev stedt til hvile, da han døde få måneder efter, den 9.2.1683.

Angelo Felice Massimo dell'Aracoeli (I2-1-4), søn af Massimo Massimo dell'Aracoeli (I2-1) og Cleria Cremona, var broder til Maria Cecilia (I2-1-1), Olimpia (I2-1-2), Angelo Maurizio (I2-1-3), Domenico (I2-1-5), Flaminio (I2-1-6), Girolamo (I2-1-7), Muzio (I2-1-8), Lucrezia (I2-1-9), Francesco (I2-1-10), Marzia (I2-1-11), Massimo (I2-1-12), Alessandro (I2-1-13), Evangelista (I2-1-14) og Innocenza (I2-1-15). Familiens fjerde barn og anden søn, Angelo Felice, blev født året efter sin storebroder, den 4.8.1626, men han døde som spæd.

Domenico Massimo dell'Aracoeli (I2-1-5), søn af Massimo Massimo dell'Aracoeli (I2-1) og Cleria Cremona, var broder til Maria Cecilia (I2-1-1), Olimpia (I2-1-2), Angelo Maurizio (I2-1-3), Angelo Felice (I2-1-4), Flaminio (I2-1-6), Girolamo (I2-1-7), Muzio (I2-1-8), Lucrezia (I2-1-9), Francesco (I2-1-10), Marzia (I2-1-11), Massimo (I2-1-12), Alessandro (I2-1-13), Evangelista (I2-1-14) og Innocenza (I2-1-15). Halvandet år efter sin sidste fødsel, fødte Cleria endnu en søn, Domenico, den 14.3.1628. Også han kom til at beklæde embedet som Caporione i Rione Campitelli i årene 1645 og 1647 og i Rione Borgo i 1654 og 1655. Han var Priore dei caporioni i 1662 og blev Biskop af Montefiascone og Corneto i 1679. Her døde han den 12.9.1685 og her blev han begravet i Domkirken.

Flaminio Massimo dell'Aracoeli (I2-1-6), søn af Massimo Massimo dell'Aracoeli (I2-1) og Cleria Cremona, var broder til Maria Cecilia (I2-1-1), Olimpia (I2-1-2), Angelo Maurizio (I2-1-3), Angelo Felice (I2-1-4), Domenico (I2-1-5), Girolamo (I2-1-7), Muzio (I2-1-8), Lucrezia (I2-1-9), Francesco (I2-1-10), Marzia (I2-1-11), Massimo (I2-1-12), Alessandro (I2-1-13), Evangelista (I2-1-14) og Innocenza (I2-1-15).

Girolamo Massimo dell'Aracoeli (I2-1-7), søn af Massimo Massimo dell'Aracoeli (I2-1) og Cleria Cremona, var broder til Maria Cecilia (I2-1-1), Olimpia (I2-1-2), Angelo Maurizio (I2-1-3), Angelo Felice (I2-1-4), Domenico (I2-1-5), Flaminio (I2-1-6), Muzio (I2-1-8), Lucrezia (I2-1-9), Francesco (I2-1-10), Marzia (I2-1-11), Massimo (I2-1-12), Alessandro (I2-1-13), Evangelista (I2-1-14) og Innocenza (I2-1-15).

Muzio Massimo dell'Aracoeli (I2-1-8), søn af Massimo Massimo dell'Aracoeli (I2-1) og Cleria Cremona, var broder til Maria Cecilia (I2-1-1), Olimpia (I2-1-2), Angelo Maurizio (I2-1-3), Angelo Felice (I2-1-4), Domenico (I2-1-5), Flaminio (I2-1-6), Girolamo (I2-1-7), Lucrezia (I2-1-9), Francesco (I2-1-10), Marzia (I2-1-11), Massimo (I2-1-12), Alessandro (I2-1-13), Evangelista (I2-1-14) og Innocenza (I2-1-15).

Lucrezia Massimo dell'Aracoeli (I2-1-9), datter af Massimo Massimo dell'Aracoeli (I2-1) og Cleria Cremona, var søster til Maria Cecilia (I2-1-1), Olimpia (I2-1-2), Angelo Maurizio (I2-1-3), Angelo Felice (I2-1-4), Domenico (I2-1-5), Flaminio (I2-1-6), Girolamo (I2-1-7), Muzio (I2-1-8), Francesco (I2-1-10), Marzia (I2-1-11), Massimo (I2-1-12), Alessandro (I2-1-13), Evangelista (I2-1-14) og Innocenza (I2-1-15).

Francesco Massimo dell'Aracoeli (I2-1-10), søn af Massimo Massimo dell'Aracoeli (I2-1) og Cleria Cremona, var broder til Maria Cecilia (I2-1-1), Olimpia (I2-1-2), Angelo Maurizio (I2-1-3), Angelo Felice (I2-1-4), Domenico (I2-1-5), Flaminio (I2-1-6), Girolamo (I2-1-7), Muzio (I2-1-8), Lucrezia (I2-1-9), Marzia (I2-1-11), Massimo (I2-1-12), Alessandro (I2-1-13), Evangelista (I2-1-14) og Innocenza (I2-1-15).

Marzia Massimo dell'Aracoeli (I2-1-11), datter af Massimo Massimo dell'Aracoeli (I2-1) og Cleria Cremona, var søster til Maria Cecilia (I2-1-1), Olimpia (I2-1-2), Angelo Maurizio (I2-1-3), Angelo Felice (I2-1-4), Domenico (I2-1-5), Flaminio (I2-1-6), Girolamo (I2-1-7), Muzio (I2-1-8), Lucrezia (I2-1-9), Francesco (I2-1-10), Massimo (I2-1-12), Alessandro (I2-1-13), Evangelista (I2-1-14) og Innocenza (I2-1-15).

Massimo Massimo dell'Aracoeli (I2-1-12), søn af Massimo Massimo dell'Aracoeli (I2-1) og Cleria Cremona, var broder til Maria Cecilia (I2-1-1), Olimpia (I2-1-2), Angelo Maurizio (I2-1-3), Angelo Felice (I2-1-4), Domenico (I2-1-5), Flaminio (I2-1-6), Girolamo (I2-1-7), Muzio (I2-1-8), Lucrezia (I2-1-9), Francesco (I2-1-10), Marzia (I2-1-11), Alessandro (I2-1-13), Evangelista (I2-1-14) og Innocenza (I2-1-15).

Alessandro Massimo dell'Aracoeli (I2-1-13), søn af Massimo Massimo dell'Aracoeli (I2-1) og Cleria Cremona, var broder til Maria Cecilia (I2-1-1), Olimpia (I2-1-2), Angelo Maurizio (I2-1-3), Angelo Felice (I2-1-4), Domenico (I2-1-5), Flaminio (I2-1-6), Girolamo (I2-1-7), Muzio (I2-1-8), Lucrezia (I2-1-9), Francesco (I2-1-10), Marzia (I2-1-11), Massimo (I2-1-12), Evangelista (I2-1-14) og Innocenza (I2-1-15).

Evangelista Massimo dell'Aracoeli (I2-1-14), søn af Massimo Massimo dell'Aracoeli (I2-1) og Cleria Cremona, var broder til Maria Cecilia (I2-1-1), Olimpia (I2-1-2), Angelo Maurizio (I2-1-3), Angelo Felice (I2-1-4), Domenico (I2-1-5), Flaminio (I2-1-6), Girolamo (I2-1-7), Muzio (I2-1-8), Lucrezia (I2-1-9), Francesco (I2-1-10), Marzia (I2-1-11), Massimo (I2-1-12), Alessandro (I2-1-13) og Innocenza (I2-1-15).

Innocenza Massimo dell'Aracoeli (I2-1-15), datter af Massimo Massimo dell'Aracoeli (I2-1) og Cleria Cremona, var søster til Maria Cecilia (I2-1-1), Olimpia (I2-1-2), Angelo Maurizio (I2-1-3), Angelo Felice (I2-1-4), Domenico (I2-1-5), Flaminio (I2-1-6), Girolamo (I2-1-7), Muzio (I2-1-8), Lucrezia (I2-1-9), Francesco (I2-1-10), Marzia (I2-1-11), Massimo (I2-1-12), Alessandro (I2-1-13) og Evangelista (I2-1-14).

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 17.7.2006 og sidst opdateret d.17.9.2011