ANNAS ROM GUIDE

Mignanelli-familien

Familien Mignanelli stammede oprindelig fra Siena, men har været i Rom siden 1400-tallet, hvor den første, som man kender til, er en vis Giovan Battista Mignanelli, der omtales i 1440.

Familien var derefter virksom i Rom i de næste 400 år, indtil den mandlige linie uddøde og den kvindelige giftede sig ind i Castelli-familien. I tidens løb var der naturligvis mange andre ægteskabelige alliancer, blandt andet med Capodiferro-familien, hvis ejendom ligger tæt på det lille palæ, som Mignanelli-familien ejede på hjørnet af Via Giulia og Vicolo del Polverone. Palazzo Capodiferro solgtes senere til Spada-familien.

Familiens tidligste opholdssted må have været det lille Casa Mignanelli i Via dei Leutari n.r 62. Det overgik dog allerede i starten af 1500-tallet til Pagliarini-familien.

I 1570 ejede familien ved Pietro Paolo Mignanelli også Palazzina di Villa Poniatowski på Via di Villa Giulia 34. Ejendommen kaldtes i 1500-tallet for Vigna Mignanelli. Omkring 1570 gravede man her efter tuf og pozzolana-jord. Et andet stykke land, som Mignanelli-familien ejede i 1668, lå ved lokaliteten Capo di Bove ved Via Appia Antica. Den 30. September dette år fik en vis Gioseppe Lamberti licens af Mignanelli-familien til at grave på deres jord tæt ved det område, der ejedes af Compagnia del Gonfalone, over mod Kirken Santissima Annunziata.

Familiens hovedresidens var imidlertid Palazzo Mignanelli, der står ved Piazza Mignanelli tæt ved Piazza di Spagna. Dette palæ kom i familiens eje, da Girolamo Mignanelli omkring 1615 giftede sig med en datter af den Gabrielli-familie, som i 1500-tallet ejede bygningen.

Mange familiemedlemmer udøvede hvervet som Conservatore på Campidoglio, ligesom flere blev præster og Biskopper, og én sågar Kardinal.

Mignanelli-familien var særligt knyttet til Kirken Santa Maria della Pace, hvor de havde eget kapel i Kirkens venstre side, som de havde overtaget fra Capodiferro-familien. Her ligger blandt andre Pietro Paolo Mignanelli og Diana Capodiferro begravet.

Mignanelli-familiens våben er delt i 6 vandrette felter, der skiftevis består af gyldne bånd og bølger i sort og sølv.

 

Af Mignanelli-familiens medlemmer i Rom kender vi blandt andre:

Giovan Battista Mignanelli, som omtales i 1440 og er den første, som er kendt i Rom, da familien ellers kom fra Siena.

Fabio Mignanelli, der levede fra 1496-1557 og havde stor fremgang. Han var født i Siena som søn af en Pietro Paolo Mignanelli og Onorata Saraceni, der var en slægtning til Pave Julius III (1550-1555). Fabio studerede jura ved alle de berømte universiteter i Norditalien, inden han i 1525 flyttede til Rom for at gøre karriere som advokat. Her oplevede han under Roms plyndring i 1527, den frygtelige "Sacco di Roma", at blive frarøvet alle sine ejendele af de lutheranske landsknægte, som hærgede og plyndrede i byen. I 1532 blev han gift med Antonina Capodiferro, som dog allerede døde i 1538. Som enkemand gik Fabio i Kirkens tjeneste og blev præst og Biskop i Grosseto, samt i 1551 Kardinal ved Kirken San Silvestro og Leder af det pavelige Dommerkontor. Han var fader til Pietro Paolo og Giacomo Mignanelli.

--- Pietro Paolo Mignanelli blev født i 1536 som søn af Fabio Mignanelli og dennes hustru Antonina Capodiferro, samt broder til Giacomo Mignanelli. Pietro Paolo arvede sin moders navn og titler, samt Capodiferro-familiens ejendomme. Han ejede også til sin død Palazzina di Villa Poniatowski. Pietro Paolo valgtes til Caporione for kvarteret Rione Regola i Januar kvartal 1556 og igen for April kvartal 1562. Han blev i 1555 gift med Julia Mattei og blev fader til Girolamo Mignanelli. Pietro Paolo døde i 1569 og ligger begravet i Kirken Santa Maria della Pace, hvor også hans svigerinde Diana Capodiferro hviler.

---------Girolamo Mignanelli var søn af Pietro Paolo Mignanelli og Julia Mattei. I Juli kvartal 1592 og i April kvartal 1597 fungerede han som Caporione for Rione Parione. For samme kvarter var han desuden Caporione i Januar kvartal 1603. Muligvis den samme Girolamo Mignanelli, der 9 år efter var Conservatore i Oktober kvartal 1612, Han omtales her som værende fra Rione Parione. Det samme gælder, da han var Conservatore i Januar kvartal 1619 og i April kvartal 1623. Han købte tilsyneladende det såkaldte Casale di San Pio V, som han i 1610 overlod til munkene ved Kirken San Paolo. Omkring 1615 blev han (måske også kaldet Giovanni Mignanelli) gift med Maria Gabrielli, som i medgift bragte Palazzo Mignanelli ind i familien, der slog sig ned i den nye ejendom i nærheden af Piazza di Spagna og derfor i 1633 solgte Palazzo Capodiferro, som Girolamos fader havde arvet fra sin mor Antonina Capodiferro, til Spada-familien.

--- Giacomo Mignanelli, hvis fødselsår vi ikke kender, var også søn af Fabio Mignanelli og dennes hustru Antonina Capodiferro, samt broder til Pietro Paolo Mignanelli. Han gik Kirkens vej og blev Biskop i Grosseto, samt deltog i Koncilet i Trento. Han døde i 1576.

Camillo Mignanelli, der også kaldes Pignanelli og omtales boende i Rione Ripa, udøvede i April kvartal 1582 hvervet som Conservatore.

Pier Mattia eller Pietro Matteo Mignanelli eller Pignanelli var i Juli kvartal 1586 udpeget til hvervet som Conservatore.

Pietro Paolo Mignanelli, der i April kvartal 1608 var Caporione for Rione Parione. Måske den samme Pietro Paolo, der i Januar kvartal 1616 var valgt som Caporione for Rione Colonna.

Alessandro Mignanelli, som var valgt til Caporione for Rione Parione i Juli kvartal 1614. Muligvis den samme Alessandro Mignanelli, der i Januar kvartal 1623 var Caporione for Rione Colonna.

Carlo Mignanelli, som i Juli kvartal 1646 var valgt til Caporione for Rione Trevi, mens han i April kvartal 1647 havde samme funktion for Rione Colonna.

Pietro Paolo Mignanelli, der i Juli kvartal 1645 var valgt til Caporione for Rione Parione. For samme kvarter valgtes han i Juli kvartal 1650, mens han fungerede som Caporione for Rione Campo Marzio i Oktober kvartal 1655.

Girolamo Mignanelli, der var valgt til Caporione for Rione Colonna i Juli kvartal 1649, samt i Oktober kvartal 1654, men for Rione Campo Marzio i April kvartal 1661.

Curzio Mignanelli, som i April kvartal 1651 og muligvis også i 1652 udøvede hvervet som Conservatore på Campidoglio. Han benævnes som værende bosat i Rione Campo Marzio. Måske den samme Curzio, der i Oktober kvartal 1660 også er udnævnt til Conservatore. I denne sammenhæng nævnes hans bopæl ikke.

Giacomo Mignanelli, som i Januar kvartal 1653 var udnævnt til Conservatore. Han omtales her som boende i Rione Campitelli, mens han 2 år efter, da han i Juli kvartal 1655 udøvede samme hverv, nævnes bosat i Rione Borgo. I Januar kvartal 1659 valgtes han som Caporione for Rione Parione. I April kvartal 1666 var han atter udnævnt til Conservatore, denne gang med bopæl i Rione Colonna, mens han i Januar kvartal 1668 tilsyneladende boede i Rione Sant'Angelo, da han modtog samme udnævnelse. Det kan ikke udelukkes, at der her er tale om forskellige personer.

Girolamo Mignanelli, der i Oktober kvartal 1683 udøvede hvervet som Conservatore. Han var da bosat i Rione Campitelli.

Giacomo Mignanelli, som i Januar kvartal 1708 var valat til Priore dei Caporioni. Her næves intet om hans bopæl.

Girolamo Mignanelli, der - uden bopælsangivelse - i Oktober kvartal 1753 var udnævnt til Conservatore.

Antonio Mignanelli, der i Januar kvartal 1794 valgtes som Priore der Caporioni, Leder af kvarterslederne.

 

Litteratur om Mignanelli-familien:
Amayden, Teodoro: La Storia delle Famiglie Romane. Ristampa fotomeccanica, Arnaldo Forni Editore, 1979. Oprindelig udgivelse: Roma, Collegio Araldico. Bd.1-2 i ét bind.
- Vol.II: side 76-77.
Dominicis, Claudio De: Membri del Senato della Roma Pontificia : Senatori, Conservatori, Caporioni e loro Priori e Lista d'oro delle famiglie dirigenti (secc. X-XIX).
- side 338 (Index) samt mange andre sider.
Lanciani. Rodolfo (Amedeo): Storia degli scavi di Roma, e notizie intorno le collezioni romane di antichità. Roma, Edizioni Quasar.
Volume Terzo: 1550-1565. 1990. --- side 92, 117.
Volume Quarto: 1566-1605. 1992. --- side 39.
Volume Quinto: 1605-1700. 1994. --- side 247.
Rendina, Claudio: Le grandi famiglie di Roma. Newton & Compton Editori, 2004.
- side 443-444.
Rendina, Claudio: I Palazzi storici di Roma. (Quest'Italia, collana di storia, arte e folclore, n.317). Newton & Compton Editori, 2005.
- side 206, 234, 254, 297, 573.
Treccani.it: Mignanelli, Fabio.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 6.6.2020 og sidst opdateret d. 7.6.2020