ANNAS ROM GUIDE
Cardelli-familien

Cardelli-familien stammer fra Imola, men flyttede sandsynligvis til Rom allerede i slutningen af 1300-tallet, selvom det første man hører til dem her, er et testamente fra 1429, som en Cola Cardelli har skrevet. I 1500- 1600-tallet bestred familiemedlemmer ofte hvervet som Conservatore på Campidoglio.

Familien havde flere residenser i Rom: Palazzo Cardelli på Piazza Cardelli, opført i begyndelsen af 1500-tallet, Palazzetto Cardelli i Vicolo delle Grotte, bygget på samme tid, Palazzo Cardelli, nu kaldet Palazzo Firenze, og endelig Palazzo Velli CardelliPiazza Margana, som Antonio Cardelli i 1714 arvede efter sin barnløse tante og onkel, Maria Girolama Cardelli og Lorenzo di Giacomo di Andrea Velli.

En gren af Cardelli-familien kaldtes også Cardelli di Lucca og Palæet i Vicolo delle Grotte tilhørte denne del af familien.

I 1748 fik Cardelli-familien titlen Grever af Montefiore.

Cardelli-familiens våben er i flere dele: Øverste trediedel har blå bund med 3 guldliljer over et vandret bånd i rødt, Nederste del, to trediedel af våbenet, har blå bund med et bredt sølvfarvet bånd, der deler det diagonalt fra øverste venstre hjørne til nederste højre. I hver del ligger der en gylden tidselgren med blomst.

Af Cardelli-familiens medlemmer kender vi:

Cola Cardelli, som nævnes i et testamente fra 1429. (B)

Lello Cardelli, der nævnes i 1436. (C)

Nicolò Cardelli, der nævnes i 1448 og 1465. Det må være denne Nicolò, der i 1483 nævnes som fader til sønnerne Sabba og Julianus Cardelli. (C)

Pietro Paolo Cardelli, der i 1448 var kannik ved San Giovanni in Laterano og Legat ved Kongen af Frankrigs hof. (A)

Tutius Cardelli, Tuzio Cardelli, der nævnes i 1452, hvor han blev begravet i Kirken Sant'Agnese in Agone. (C)

Joannes Marcus de Cardellis, der nævnes i 1460 som fader til Cola de Cardellis, da han blev begravet i Kirken San Tommaso i Rione Parione. (C)

Cola Cardelli, der nævnes i 1453 som "Camerario" (Pavelig Skatmester). Det er vel denne Cola, som var søn af ovennævnte Joannes Marcus. Han nævnes også med bopæl i Rione Parione i 1478. (C)

Sabba de Cardellis, som blev optaget i Compagnia del Salvatore i 1482. (B) I 1483 nævnes det, de Sabba og Julianus var sønner af Nicolò Cardelli. Sabba var tilsyneladende fader til Stephanj D. Sabbae de Cardellis. I 1501 var Sabba gift med en Francisca. (C)

Julianus de Cardellis (Giuliano Cardelli), som blev optaget i Compagnia del Salvatore i 1482. (B) I 1483 nævnes det, de Sabba og Julianus var sønner af Niccolò Cardelli. (C) Giuliano Cardelli bestred i Juli kvartal 1486 hvervet som Caporione for Rione Parione. (D)

Stephanus D. Sabbae de Cardellis, var søn af Sabba Cardelli, og nævnes i 1496 som gift med en Aurelia. Det var vel denne Stephanus, som var fader til Julius Stephani de Cardellis. (C)

Simone de Cardellis, som var fader til sønnen Pietro. Han nævnes i 1500 som værende fra Lucca og kaldes også Simon Cardello. Han døde i 1510 og blev begravet i Kirken San Lorenzo in Damaso. (C)

Pietro de Cardellis, søn af Simone de Cardellis fra Lucca, som nævnes i 1500. (C)

Giovanni Cardelli Lucchese, som døde i 1502 og blev begravet i Kirken Santo Stefano all Chiavica. (B) Han var, som navnet antyder, af familiens Lucca-gren.

Julius Stephani de Cardellis, også kaldet Giulio Cardelli, var søn af Stephanus de Cardellis. Julius nævnes i 1513. Han nævnes muligvis også i 1534. (C) Det er muligvis denne Giulio, som i flere perioder bestred hvervet som Caporione for Rione Parione: i Oktober kvartal 1531, April kvartal 1549 - hvor han oven i købet var valgt til Priore dei Caporioni, og Oktober kvartal 1554. (D)

Clemens de Cardellis, der nævnes i 1513. (C)

Pietro Paolo Cardello nævnes som kannik ved Laterankirken i 1515. (C)

Jacopo Cardelli, også kaldet Giacomo Cardelli, som var Apostolsk Sekretær og i 1516 stod for opførelsen af familieresidensen Palazzo Cardelli på Piazza Cardelli. Han var onkel til Alessandro Cardelli. (A) Jacopo, som også kaldes Iacobus Cardellus, døde i 1530 og blev begravet i Kirken Santissima Trinità på Monte Pincio. Det var måske ham, der var fader til Anna Iacobi de Cardellis. (C)

Carolus de Cardellis, som nævnes i 1519. (C)

Camillus de Cardellis, der nævnes i 1520. (C)

Alessandro Cardelli, nevø til Jacopo Cardelli, som fuldendte onklens byggeri. (A)

Asdrubale Cardelli, der var i tjeneste hos Kardinal Pietro Aldobrandini og under Pave Clemens VII (1523-1534) blev Abbed for et Kloster. (A)

Faustina de Cardellis, som nævnes i 1521. (C)

Anna Cardelli, som var datter af Iacobus de Cardellis, nævnes i 1532. (C)

Joannes Baptista (Giovanni Battista) de Cardellis nævnes i 1533. (C) Giovanni Battista bestred hvervet som Caporione i 3 perioder, første gang i Juli kvartal 1532 for Rione Campo Marzio, de 2 andre gange for Rione Ponte i April kvartal 1543 og April kvartal 1547. (D)

Sebastiano Cardelli, som i Juli kvartal 1540 bestred hvervet som Caporione for Rione Campo Marzio. (D)

Giovanni Pietro Cardelli, som i Januar kvartal 1545 var Caporione for Rione Campo Marzio. Samme hverv for samme kvarter bestred han også i Oktober kvartal 1555, mens han - også for dette kvarter - var udnævnt til Conservatore i April kvartal 1556 og Juli kvartal 1562. I April kvartal 1563 var han også Caporione, men kvarteret er her ikke angivet. Han var antagelig fader til sønnen Alessandro de Cardellis. (B) (D)

Jacobus Cardellus, der nævnes i 1576. (C)

Alessandro de Cardellis, der nævnes i 1576. Han nævnes i 1584 som søn af Giovanni Pietro de Cardellis. (C) Det er vel denne Alessandro, som flere gange bestred hvervene som Caporione og Conservatore, hver gang for samme kvarter: Rione Campo Marzio. I Oktober kvartal 1573 og April kvartal 1580 var han Caporione, i Januar kvartal 1594 Conservatore, i Juli kvartal 1597 Caporione og i Januar kvartal 1601 endnu engang Conservatore. (D)

Hieronymus de Cardellis, der nævnes i 1576. (C)

Ottavio de Cardellis, der nævnes i 1576. (C)

Giulio Cardelli, der bestred hvervet som Caporione for Rione Trevi i Oktober kvartal 1602 og Januar kvartal 1615. (D)

Asdrubale Cardelli, der for Rione Campo Marzio i Januar kvartal 1612 bestred hvervet som Caporione og i Oktober kvartal 1640 var udnævnt til Conservatore. Der kan muligvis være tale om 2 forskellige personer. (D)

Sebastiano de Cardellis, der gjorde testamente i 1634. (C)

Carlo Cardelli, som gentagne gange valgtes som Caporione, mest for Rione Campo Marzio, men en enkelt gang også for Rione Borgo. I April kvartal 1646, Juli kvartal 1648, Oktober kvartal 1652 for Rione Borgo, Juli kvartal 1653 og April kvartal 1656. (D)

Asdrubale Cardelli, som 2 gange bestred hvervet som Caporione, i April kvartal 1668 for Rione Campitelli og i Oktober kvartal 1670 for Rione Regola. I Juli kvartal 1692 var han udnævnt til Conservatore for Rione Sant'Eustachio. Der kan muligvis være tale om 2 forskellige personer. (D)

Carlo Cardelli, der 5 gange bestred hvervet som Caporione - for flere forskellige kvarterer: i Juli kvartal 1672 for Rione Sant'Angelo, i Oktober kvartal 1675 for Rione Ponte, i Juli kvartal 1678 for Rione Campitelli, i Oktober kvartal 1679 for Rione Ponte og for samme kvarter i Oktober kvartal 1680. (D)

Maria Girolama Cardelli, som i 1667 blev gift med Lorenzo di Giacomo di Andrea Velli og flyttede ind i dennes palæPiazza Margana. Maria Girolama var tante til Antonio Cardelli, der - da hun døde barnløs - arvede Palæet i 1714. (A)

Antonio Cardelli, der i 1714 arvede Palazzo Velli CardelliPiazza Margana efter sin barnløse tante og onkel, Maria Girolama Cardelli og Lorenzo di Giacomo di Andrea Velli. (A) Det er muligvis denne Antonio, der i April kvartal 1704 og April kvartal 1707 var valgt til Priore dei Caporioni. I Juli kvartal 1713 var han udnævnt til Conservatore. Det er muligt, at det også var ham, der i Januar 1730 blev udnævnt til samme embede. (D)

Francesco Maria Cardelli, som i Januar kvartal 1738 var valgt til Priore dei Caporioni. (D)

I 1748 fik Cardelli-familien titlen Grever af Montefiore. (A)

Alessandro Cardelli, der i Oktober kvartal 1766 bestred hvervet som Priore dei Caporioni. (D)

Francesco Maria Cardelli, som i Juli kvartal 1771 og i samme kvartal 1776 var udnævnt til Conservatore. (D)

Alessandro Cardelli, som hele 5 gange var udnævnt til Conservatore: i Juli kvartal 1784, Oktober kvartal 1791, Juli kvartal 1802, April kvartal 1806 og Juli kvartal 1815. (D)

Carlo Cardelli, der i April kvartal 1823 bestred hvervet som Priore dei Caporioni. I Januar kvartal 1834, Juli kvartal 1841 og Juli kvartal 1845 var han udnævnt til Conservatore. (D)

Litteratur og links om Cardelli-familien:
(B) Amayden, Teodoro: La Storia delle Famiglie Romane. Arnoldo Forni Editore. Volume I.
- side 267-269.
(D) Dominicis, Claudio De: Membri del Senato della Roma Pontificia : Senatori, Conservatori, Caporioni e loro Priori e Lista d'oro delle famiglie dirigenti (secc. X-XIX).
- side 297 m.fl.
(C) Jacovacci, Domenico: Repertorio di famiglie, persone e luoghi investiti da papi, cardinali et altri. Manuskript i Biblioteca Angelica, Rom. : Manoscritti, ms. 1556. (En liste kan ses i Amayden - se ovenfor (5).
(A) Rendina, Claudio: Le grandi famiglie di Roma. Newton & Compton Editori, 2004.
- side 202.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 28.11.2016 og sidst opdateret d. 5.12.2021