ANNAS ROM GUIDE
Madonna del Perpetuo Soccorso

"Den Vedvarende Hjælp's Madonna" er et undergørende billede af Jomfru Maria med Barnet, som idag står på højalteret i Kirken Sant'Alfonso de' Liguori i Via Merulana nr.31.

BILLEDETS HISTORIE - BESKRIVELSE AF BILLEDET - KULTEN

Dette billede er genstand for særlig inderlig tilbedelse i flere dele af verden. Det er et tempera-maleri på en tavle af nøddetræ, 54 x 41,5 cm, med gylden bund. Det siges at stamme fra anden halvdel af 1400-tallet og at være malet af en venetianer på Kreta, Andrea Rizo, og være bragt til Rom af en handelsmand, som på uretmæssig vis havde erhvervet det på Kreta i 1480.

Handelsmanden rejste hjem med sit skib, da der udbrød en voldsom storm og skibet var ved at gå under. Da bad passagerne til Madonna-billedet og alle kom frelst hjem.

Kort før sin død overgav handelsmanden billedet til en ven og bad ham om at bringe det til en kirke i Rom. Men vennen beholdt billedet i sit eget hus, hvor han senere døde, og først da viste Jomfru Maria sig for hans datter med ønsket om at hendes billede måtte blive bragt til en kirke, der lå mellem Santa Maria Maggiore og San Giovanni in Laterano.

Den afdødes hustru bragte derfor billedet til den gamle Kirke San MatteoVia Merulana. Her blev det i de næste 300 år tilbedt af lokalbefolkningen på Esquilin, men i 1798 ødelagde Napoleon's franske tropper Kirken og billedet blev først flyttet til Monastero di Sant'Eusebio og senere til Augustinermunkenes private kapel i Klosteret Santa Maria in Posterula, hvor det forblev i de næste 70 år - mere eller mindre glemt af alle.

I begyndelsen af 1860'erne byggede Redemptorist-Ordenen Kirken Sant'Alfonso de' LiguoriVia Merulana omtrent på det samme sted, som Kirken San Matteo havde stået, og de begyndte nu at interessere sig for, hvilken skæbne, der var undergået det undergørende billede fra den gamle Kirke. En af munkene Padre Michele Marchi huskede, at han som barn havde set det i et af kapellerne i Santa Maria in Posterula. Billedet blev fundet frem og i 1866 overlod Pave Pius IX det til Redemptoristerne, som opsatte det på højalteret i deres nu færdigbyggede Kirke.

I 1867 blev billedet båret rundt i Monti-området i procession og her udvirkede det et mirakel, hvor et sygt barn blev helbredt. Denne begivenhed mindes idag i en kopi af billedet, som er opsat i Via Merulana nr.276.

BESKRIVELSE AF BILLEDET:

Det er et tempera-maleri på en tavle af nøddetræ, 54 x 41,5 cm, med gylden bund. Det siges at stamme fra anden halvdel af 1400-tallet og at være malet af en venetianer på Kreta, Andrea Rizo.

Det hører til den gruppe ikoner, som kaldes "Madonna della Passione" , "Lidelsens Madonna" og forestiller Jomfru Maria med Barnet mellem 2 engle, som bærer redskaberne fra Jesu lidelseshistorie, mens Barnet ved dette syn forskrækket griber sin Moders hænder og bevæger sin fod, således at sandalen falder af og kun bliver hængende i snørebåndet.

Med græske bogstaver angives navnene på de 4 figurer: Jesus Kristus, Gudsmoderen, Ærkeenglen Gabriel (til højre) og Ærkeenglen Michael (til venstre).

Billedet beskriver visionen af Jesu lidelse, men også opstandelsen, symboliseret med den gyldne bund og ved måden englene fremviser lidelsesredskaberne. Herved bliver billedets tema: Jesu Lidelse, Død og Opstandelse.

Jomfru Maria fremstilles her som en "hodighitria" ("Madonna Odigitria"), "Hende der viser vej til Frelseren", og hun er vor "Soccorso", "Hjælp", som går i forbøn for os hos sin Søn. Stjernen på Madonna's hovedklæde understreger denne centrale funktion.

ANDRE NAVNE PÅ "MADONNA DEL PERPETUO SOCCORSO":

"Madonna Odigitria", "Madonna della Passione" (i Rusland: "Strasnaia").

KULTEN:

Det fortælles, at Pave Pius IX da han overgav billedet til Redemptoristerne, ønskede at de skulle udbrede kendskabet til denne kult i hele verden. Fra 1866 har de arbejdet på dette og tusindvis af kopier af det undergørende ikon er blevet sendt til kirker overalt på jorden, ligesom der er opstået flere kirker, som specielt dyrker dette billede. Talrige troende samles i bøn foran Madonna del Perpetuo Soccorso og utallige votivgaver viser hvor ofte bønnerne er blevet opfyldt.

Hvert år den 27. Juni fejres Madonna del Perpetuo Soccorso i Kirken Sant'Alfonso de' Liguori i Rom.


Litteratur om Madonna del Perpetuo Soccorso:
Escobar, Mario: Le chiese sconosciute di Roma. Newton Compton editori, 1992.
- side 25.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- . Rione XV, Esquilino.
- side 100.
Hæfte om Kirken Sant'Alfsonso de' Liguori på Via Merulana: "Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso a Roma".
Per le vie di Roma. Le edicole sacre. A cura di Luisa Cardilli. Bonsignori Editore, 2000.
- side 302

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Restauranter
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 3.11.2002 og sidst opdateret d. 1.12.2011