ANNAS ROM GUIDE
Vicus Longus

Kort om Vicus Longus:


Den antikke Vicus Longus løb næsten lige som nutidens Via Nazionale nede fra Magnanapoli og op igennem den gamle dalsænkning, som senere kaldtes Vallata di San Vitale, og op til det plateau på Esquilin, hvor Diocletian's Termer kom til at ligge. Man har flere steder fundet rester af den gamle vejbelægning.

Den antikke vejs forløb kan man forestille sig ved at forlænge den nuværende Via di San Vitale's linie: mod sydvest langs facaden af Kirken San Vitale, diagonalt over Via Nazionale og langs nutidens Vicolo dei Serpenti ned til Augustus' Forum. Og mod nordøst op til Kirken San Bernardo.

Det var ikke som idag en lige og jævnt opadstigende gade, men en vej, der bugtede sig lidt ud og ind og især gik "op ad bakke og ned ad bakke", lidt lige som den nærliggende Via Panisperna gør det idag. Det antikke gadeniveau var mange steder meget lavere end nutidens, som det kan ses ved Kirken San Vitale, der ligger i det gamle niveau. Ved anlægningen af Via Nazionale hævedes dette niveau, hvor det var nødvendigt for at få en jævn stigning og en moderne bred og bekvem boulevard.


Mere om Vicus Longus


Kort over området
Bo og spise i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d.18.1.2004 og sidst opdateret d. 9.9.2009