ANNAS ROM GUIDE

Via Statilia

Via Statilia
er en lang gade på Esquilinhøjens østlige del, hvor den løber i let nordlig retning mellem Via Emanuele Filiberto i vest til Piazza di Porta Maggiore i øst.

Det er ikke en særlig livlig eller spændende gade. Her er næsten ingen forretninger og ikke mange spadserende. Et langt stykke af gaden er på den ene side afgrænset af en høj, afvisende mur, der på det resterende stykke åbner sig for gadens mest interessante element: de mange akvæduktbuer fra vandledningen Acquedotto Neroniano, som afledtes fra Aqua Claudia ved Porta Maggiore for at blive ført ind over Esquilin- og Celio-højene.

Den østligste del af nutidens Via Statilia er en del af et langt gadeforløb fra Antikkens tid, kaldet Via Caelemontana, som kalkeres i nutidens Via Labicana, Viale Manzoni / Via Domenico Fontana og Via Amedeo VIII / Via Statilia. Denne strækning forbandt Colosseum-dalen med byporten Porta Maggiore.

Via Statilia har navn efter den gamle romerske familie Statilii, som i Antikken havde besiddelser i området. Lidt øst herfor har man fundet et urnegravsted for familiens frigivne.

Via Statilia begynder i vest ved Via Emanuele Filiberto. På begge sideraf gaden står her nydelige og velholdte beboelsesejendomme med forskellige facadeudsmykninger, kvadersten, buede vinduesrammer, balkoner, pudsede facader, stukdekorationer og lignende. Nogle af ejendommene omkranses af smalle gårde og haveanlæg, langs fortovene vokser en lille allé med træer og buske.

På højre side i nr. 30 ligger et kontor for politistationen: Questura di Roma. Lige herefter støder sidegaden Via Principe Aimone til fra venstre.

Den velholdte bebyggelse på venstre side fortsætter herefter, men på højre side starter - efter en stor indkørselsport til Questura-kontoret - en høj og kedelig mur, som fortsætter hele vejen op til Via di Santa Croce in Gerusalemme. Det er nordmuren, som omkranser Villa Wolkonsky, der idag er sæde for den britiske Ambassadør i Rom.

På gadens venstre - og nordlige - side står altså en 2-3 elegante beboelseshuse, nærmest villa-agtige bygninger med flere lejligheder i 2-3 etager, indtil endnu en sidegade støder til: Via di San Quintino. Huset her på hjørnet af Via Carlo Emanuele I er til gengæld en mere almindelig og nyere karré med lejligheder i 5 etager og en ikke særligt udsmykket facade.

Hjørneejendommen på den anden side af sidegaden er endnu nyere, et anonymt og kedeligt kontorbyggeri. Hvorefter vi kommer til den brede tværgade Via di Santa Croce in Gerusalemme. Og hertil går Villa Wolkonsky's mur. Men kun næsten, for det sidste lille stykke må den vige for en lavere rød teglstensmur med gitter, som beskytter de udgravede rester af en række grave fra Republikkens tid.

Via Statilia

På den anden side af tværgaden fortsætter Via Statilia forbi den statelige villabygning på venstre hjørne, som huser Hotel Bled, og efter endnu en bygning i samme stil støder atter en sidevej til fra nord. Denne gang drejer det sig om Via Luigi Luzzatti, som kommer fra Viale Manzoni i nordvest.

Også den næste hjørnebygnig huser et hotel: Hotel Aqaeductus, som er bygget i samme stil som gadens øvrige præsentable ejendomme. De er nydelige og velholdte, men det er på gadens sydside, til højre, at interessen samler sig. Her rejser sig nemlig de høje buer, som stammer fra Acquedotto Neroniano.

På fotografiet øverst på denne side ses buerne i Via Statilia med den bagvedliggende Via Severino Grattoni, hvis bygninger skimtes i baggrunden.

Og på fotografierne nedenfor ses buerne langs Via Grattoni med kig til Via Statilia igennem lysningerne.

Endnu en lille sidegade støder til fra venstre: Via Giuseppe Luigi Passalacqua. Og efter et par ejendomme mere når Via Statilia frem til Piazzale di Porta Maggiore, med Via di Porta Maggiore på venstre side og Via Eleniana og de imponerende høje akvæduktbuer på højre hånd.

Via Statilia
Via Statilia

Via Statilia

 

Litteratur om Via Statilia:
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori. ----- Rione XV - Esquilino. A cura di Sandra Vasco Rocca. 1982.
- side 7, 58, 132, 150.
I Rioni di Roma : storia, segreti, monumenti, tradizioni, leggende, curiosità / Alberto Manodori, Ludovico Pratesi, Claudia Cerchiai, Mauro Quercioli. Roma : Newton & Compton editori, 2005. Volume 1-3.
- Volume 3: Trastevere, Borgo, Esquilino, Ludovisi, Sallustiano, Castro Pretorio, Celio, Testaccio, San Saba, Prati.
- side 1013.
Info.roma: Via Statilia.
Alvaro de Alvariis' fotos på Flickr: Via Statilia.

Tilbage til:
Esquilinturen

Fotos fra:
Esquilin-området

Kort over:
Esquilin-området

Steder i:
Esquilin-området

Seværdigheder i:
Esquilin-området

Personer fra:
Esquilin-området

Turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 20.11.2012 og sidst opdateret d. 21.11.2012