ANNAS ROM GUIDE

Viale Carlo Felice

En stor, bred allé forbinder 2 af Roms største og vigtigste kirker, Basilica di Santa Croce in Gerusalemme på Piazza di Santa Croce in Gerusalemme mod øst og Basilica di San Giovanni in Laterano med hovedindgang fra Piazza di Porta San Giovanni mod vest.

Alléen kaldes idag Viale Carlo Felice efter Kongen af Sardinien, Carlo Felice di Savoia, som levede fra 1765-1831. Før Gaden fik sit nuværende navn udgjorde det østlige stykke af den blot en del af Piazza di Santa Croce in Gerusalemme.

Viale Carlo Felice løber tæt på et langt velbevaret stykke af Den Aurelianske Bymur. Mellem denne og gaden er der nu anlagt en park, som benyttes flittigt af kvarterets beboere. Man kan også spadsere gennem parken mellem de 2 kirker og på den måde undgå den voldsomme trafik på Alléen.

Parken ligger på gadens sydside, hvor der ikke er nogen bebyggelse, men kun et bredt fortov mellem 2 rækker træer. På gadens nordside derimod står en række nydelige beboelseshuse med balkoner og udsmykkede facader bag fortovets trærække og herimellem løber en række sidegader. Når man kommer fra Piazza di Santa Croce og Via Sessoriana er det først Via Federico Menabrea, Via Giuseppe Siccardi og Via Federico Sclopis. Og dernæst Via Andrea Provana og Via Conte Rosso, inden gaden munder ud i Via Emanuele Filiberto og Piazza di Porta San Giovanni.

San Giovanni in Laterano ses fra parken mellem Viale Carlo Felice og Den Aurelianske Mur

I ejendommen ved Via Sessoriana sidder på muren ved nr.103, et par opgange henne, et lille Maria-alter af typen Madonna del Divino Amore. Det er opsat i 1944.

Området mellem Santa Croce og San Giovanni var tidligere meget mere kuperet. Her lå ligefrem en lille bakke, som kaldtes "Monte Cipollaro" (løg-bjerget), fordi man siden romertiden havde dyrket løg på dette sted. Højen blev planeret under Pave Benedikt XIV omkring 1743, da man foretog nogle arbejder ved Santa Croce-Kirken.

Gadens nuværende udseende er ellers fra 1800-tallet, men den løber omtrent som en gammel pilgrims- og processionsvej, som fra tidlige tid forbandt de 2 Kirker.


Litteratur om Viale Carlo Felice:
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 253.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori. ----- Rione XV - Esquilino. A cura di Sandra Vasco Rocca. 1982.
- side 15, 16, 18.
Info.roma: Via Carlo Felice, Roma.

Tilbage til:
Esquilinturen

Fotos fra:
Esquilin-området

Kort over:
Esquilin-området

Steder i:
Esquilin-området

Seværdigheder i:
Esquilin-området

Personer fra:
Esquilin-området

Turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 4.6.2012 og sidst opdateret d. 7.6.2012