ANNAS ROM GUIDE
Via Claudia

er den store hovedvej, der går fra Piazza del Colosseo over Monte Celio og efter Piazza Celimontana fortsætter som Via della Navicella lige til Piazza di Porta Metronia.

På nordøstsiden af vejen ligger beboelseskvarteret på Monte Celio med nogle gamle kirker og de store hospitaler og på sydvestsiden ligger parkområdet med gamle kirker og ruiner ned mod Piazza di Porta Capena og højene Palatino og Aventino.

I antikken løb her en vej, der hed Clivus/Vicus Capitis Africa. Nutidens vej er opkaldt efter den gamle romerske familie Claudii, som ydede 28 konsuler, 5 diktatorer, 6 triumfer og hvis kendteste person er Kejser Claudius (41-54 efter Kristus), som blev myrdet af sin hustru Agrippina for at hendes søn Nero kunne komme på tronen istedet for Claudius' legitime arving, sønnen Britannicus.

Agrippina rejste til sin afdøde mands lære et pragtfuldt tempel "Claudium", hvis majestætiske ruiner kan ses langs Via Claudia. Nero ombyggede det senere til nymfæum og vandreservoir for akvædukten Aqua Claudia, hvoraf man kan se rester ved Dolabella's BuePiazza della Navicella.


Fotos fra området
Kort over området
Bøger/links om Via Claudia
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside