ANNAS ROM GUIDE
Sanatorio Umberto I

Dette Hospital, der også kaldtes Ospizio Umberto I, er idag blevet inddraget i Militærhospitalet i Rom, Policlinico Militare di Roma, og udgør dettes sydlige afdeling, beliggende syd for Via di Santo Stefano Rotondo, mens resten af Militærhospitalet ligger nord for denne gade.

Oprindelig blev Ospizio Umberto I åbnet i 1905 som tuberkulose-sanatorium. Bygningen husede 256 senge, som senere blev udvidet til 450 ved at man opførte nogle barakbygninger. Sygehuset blev åbnet som en afdeling af San Giovanni-Hospitalet for at kunne isolere de tuberkulose-ramte og bedre bekæmpe denne sygdom. (For året 1931 angives det f.eks. at ialt 2556 personer har været behandlet, heraf de 1103 direkte indlagt, mens resten har fået forskellig ambulant behandling. Af de behandlede var 1701 kvinder, 845 mænd og 10 børn).

Hospitalet bestod af 5 rektangulære, fritliggende pavilloner med sengepladser. De var anbragt i retningen nord-syd og 2 af dem var mod nord forbundet af en tværgående bygning, som rummede modtagelse og besøgsrum, samt ambulatorium, undersøgelsesrum, laboratorier osv. De sidste 3 pavilloner var ligeledes rektangulære og beliggende i samme retning med en vis afstand i mellem. De var i 2 etager, hvoraf den nederste var en hævet stueetage. I hver side af området var der bygget store barakker med åben forside til brug for patienternes frisk-luft-kure.

Hver pavillon var 36 meter lang og knap 9 meter bred. Stueetagen var beregnet til de patienter, som ikke var så hårdt angrebne og derfor havde mulighed for at bevæge sig frit i haven. På førstesalen, hvor der var bedre lys og udluftningsmuligheder, lå derimod de mere alvorligt ramte patienter.

Rundt om pavillonerne lå der en stor park med en mængde træer og buske. Parken hørte tilsyneladende tidligere til Villa Fonseca, hvoraf der ikke findes andre spor.

Grunden er idag afgrænset af gaderne Via dell'Amba Aradam mod sydøst, Via di Villa Fonseca mod vest, Via di Santo Stefano Rotondo mod nord og området med Ospedale di San Giovanni mod øst.

Monte Celio ligger der også en hel række andre hospitaler efter en årtusindlang tradition.


---------- Læs her om Hospitalsvæsenet i Rom ---------- Og om de mange hospitaler på Celio-højen ----------

---- Se kort over området: Bing Maps. --- Google Maps.


Litteratur om Sanatorio Umberto I:
Canezza, Alessandro e Mario Casalini: Il Pio Istituto di S. Spirito e Ospedali Riuniti di Roma. Roma, 1933.
- side 52-54, 74-77.
Guide Rionali di Roma : Rione I - Monti. --- Parte I. A cura di Liliana Barroero. Roma : Fratelli Palombi Editori, 1982.
- side 98.
Harder, Thomas og Hans Scheving: Rom. Gyldendals Bogklubber, 1990.
- side 224ff.Fotos fra området
Kort over området
Kort over hospitalerne
Bøger/links om hospitalerne
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet omkring 21.1.2001 og sidst opdateret d. 20.1.2012