ANNAS ROM GUIDE

Casa stile toscano / Hus i toskansk stil

CASA SANGALLETTI

- Via del Consolato nr.14 -

Se over nr. 78 på Kort over den vestlige del af Campo de' Fiori-Turen

 

I Via del Consolato nr. 14 ses en meget flot portalbue i groft tilhugne stenkvadre, som fører ind til en gammel 1400-tals ejendom opført i toskansk stil. Det er det såkaldte Casa Sangaletti, der i 1500-tallet beboedes af Sangaletti-familien og i perioden 1570-1590 af Pave Pius V's kammertjener Monsignor Guglielmo Sangaletti. Ejerskabet kan aflæses af et indmuret våbenskjold på facaden.

Huset er i 4 høje etager under et kraftigt fremspringende tagudhæng. På etagerne er der 3 fag vinduer, hvoraf de 2 til venstre sidder ret tæt sammen, mens der er et stort, bart murstykke inden det 3 fag. Helt op til nutiden skal facaden her have båret rester af udsmykning i form af indridsede tegninger. De er desværre forsvundet idag, hvor hele facaden er dækket af okkerfarvet puds.

I stueetagen ses til venstre for portalen (se foto fra borgato.be) et lille rundt vindue, et "koøje" eller udluftningskanal, mens der til højre sidder et højt vindue i en smal, profileret bue over en fremspringende stenkarm, båret af udskårne konsoller. Nedenunder ses en profileret ramme om et kældervindue.

En bred gesims løber under vinduerne på førstesalen. Her er det yderste til venstre mindre og rammeløst, mens det til højere herfor er indsat i en stor bue af tilhugne stenkvadre, toppet af en spids. Vinduet yderst til højre ser ligesådan ud.

En lidt smallere gesims løber under andensalens vinduer, der følger samme skema: til venstre et mindre uindrammet, derpå 2 høje, rektangulære døre bag franske altaner. Også disse uden rammer. Vinduerne på trediesalen er ligeledes uden rammer, men følger ellers de øvrige.

På husets højre side er der tilføjet en lignende bygning med blot ét bredt fag. Her er forskellige udsmykninger på facaden, der er pudset op som nabohuset og også har indgang herfra, idet der i stueetagen kun sidder et mindre vindue i en delvist tilmuret bue. Vinduet på førstesalen er højt og rektangulært, indsat i en profileret ramme under en kraftigt udhængende og profileret vandret overligger. Gesimsen fra bygningen til venstre er her ført videre under det nye vindue.

Andensalens vindue er sammen med gesimsen til gengæld flyttet en smule højere op under et rektangulært vindue i profileret ramme. Trediesalens vindue følger og ligner vinduerne til venstre. Men det fremspringende tagudhæng er her båret af en række udskårne friser, som også udsmykker bygningens sidemur mod Piazza dell'Oro.

Denne del af bygningen er muligvis opført under Sangaletti-familiens ejerskab i 1500-tallet. Familiens våben kan ses på facaden mod Via del Consolato ud for førstesalens vindue (se foto fra borgato.be). Huset har antagelig i starten været afsluttet her, da der i stueetagen til højre ses en lodret række stenkvadre af den type, der brugtes som markering og beskyttelse af hushjørner.

Idag står der imidlertid til højre for stueetagen en lille bygning med et enkelt firkantet vindue inde i en tilmuret bue, hvis ramme af tilhugne kvadersten stadig er bevaret. Ovenpå bygningen er der en tilplantet terrasse, som vender ud mod Piazza dell'Oro, hvorfra der også er adgang via en portbue i nr.3. Under terrassen og ud for portbuen er der et lille gårdanlæg, hvor der står en antik sarkofag med løvehoveder, idag omdannet til murfontæne. Muren mod den større ejendom har herinde en hvid, profileret indgangsbue i marmor, ligesom vinduesrammerne herinde er i hvidt marmor.

Ovenover terrassen ses sidefacaden til 1500-tals huset. Her med 2 fag vinduer, der på førstesalen har skråtstillede overliggere, på andensalen er i profilerede rammer og udvidet med franske altaner. Mens trediesalens er mindre, uindrammede og dybtliggende (se foto fra borgato.be).

Nabohuset til højre er også en gammel bygning fra slutningen af 1400-tallet eller begyndelsen af 1500-tallet. Også denne ejendom har tilknytning til de florentinske beboere i området. Læs mere herom på denne side.

 

Litteratur om Casa stile toscano / Hus i toskansk stil:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 8 og 13.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori, 1981.
--- Rione V Ponte, Parte 1V / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione. ------- side 28, 31, 85.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 14 (før de nyeste fund).
Borgato.be.: Via del Consolato (nederst på siden).
Info.roma.it: Casa Sangalletti.
RomaSegreta.it: Piazza dell'Oro.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 26.3.2022 og sidst opdateret d. 1.5.2022