ANNAS ROM GUIDE
Eurysaces pistor

mellem slutningen af det 1. århundrede før Kristus og begyndelsen af det 1.århundrede efter

Marcus Vergilius Eurysaces var navnet på en græsk frigiven, der havde tjent sig store rigdomme som ejer af et eller flere store bagerier, som havde kontrakt på at levere brød til staten, måske til byens kaserner og måske under borgerkrigen, som afsluttede Republikkens tid.

Eurysaces' gravmæle udenfor Porta Maggiore står stadig ret velbevaret og vi kender derfor en del til hans liv.

Vi kender som nævnt hans erhverv: han var "pistor": bager. Det fremgår af en tekstfrise på graven, som også er dekoreret med en række relieffer af forskellige gøremål i forbindelse med bagning: kværning af mel, bagning, afvejning og udlevering af brødet.

Eurysaces bestred også et embede. Ifølge tekstfrisen var han tilsyneladende "apparitor": en offentlig betjent hos en øvrighedsperson, måske en dommer eller en præst. Det kan også betyde en statstjener: skriver, liktor, udråber el.lign.

Vi ved også, hvornår han levede: i slutningen af det 1.århundrede før Kristus og begyndelsen af det 2.århundrede efter Kristus.

Vi ved jo så ligeledes, hvor han blev begravet: ved Via Praenestina udenfor Porta Praenestina, nutidens Porta Maggiore, ganske tæt på denne og tilsyneladende også på det gravsted, som tilhørte en anden bager, Eurysaces' ven Ogulnius. At de 2 mænd var venner, ved vi fra et indskriftsfragment fra Ogulnius' grav.

Og vi ved, at Eurysaces var gift med Atistia. Det går man i hvert fald ud fra, da hendes urne, i form af et dejtrug, blev fundet i Eurysaces' gravmæle. Det lader også til, at de har haft et godt ægteskab, for Eurysaces har ladet sætte følgende lange indskrift over Atistia: "fuit Atistia uxor mihei - femina opituma veixsit - quoius corporis reliquiae - quod superant sunt in - hoc panario", hvori han fremhæver at hans hustru Atistia var en glimrende kvinde. Urnen findes idag på Museo delle Terme. På Museo dei Conservatori på Campidoglio kan man derimod se det relief af de 2 ægtefolk, som skal have siddet på gravens nu ødelagte østside.

Det er muligt, at Eurysaces ejede et stort mølleri med flere melmøller, hvor bagerne fik deres korn malet, lige uden for Porta Maggiore. Man har her udgravet fundamenter og møllerester, som kunne tyde derpå.

 

Litteratur om Eurysaces pistor:
Coarelli, Filippo: Roma. (Guide archeologiche Laterza). Roma-Bari, Edizioni Laterza, 3.edizione, 2003.
- side 246-247.
Coates-Stephens, Robert: Porta Maggiore : archeology snd topography of the southern Esquiline from the Late republican period to the present. Roma, "L'Erma" di Bretschneider, 2004. (Bullettino della Commissione Archeologica comunale di Roma, Supplementi 12).
- side 21.
De Romanis, Federico: Approvvigionamento annonario ed economia del suburbio della Roma imperiale. - Internetudgave.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione XV : Esquilino. side 57-58.
Harder, Thomas og Hans Scheving: Rom. Gyldendals Bogklubber, 1990.
- side 275.
ILS = Dessau, Hermann: Iscriptiones Latinae Selectae. Chicago, Ares Publishers Inc., 1979, Vol. I-V.
- Vol III: side 783, nr. 7460 a-d.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr. 32.
Lansford, Tyler: The Latin Inscriptions of Rome : a Walking Guide. Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2009.
- side 217-218, 254-255.
Lexicon topographicum Urbis Romae / a cura di Eva Margareta Steinby. Roma, Edizioni Quasar, 1996-1999.
- Volume Quarto : P-S. 1999.
---- side 301-302.
Platner, Samuel Ball: A topographical dictionary of ancient Rome. Completed and revised by Thomas Ashby. Oxford University Press, cop. 1926.
- side 479.
Politikens kulturguide - Rom. Politikens Forlag, 2000.
- side 340.
Politikens visuelle guide - Rom. Politikens Forlag, 1994.
- side 184.
Richardson, L.: A New Topographical Dictionary of Ancient Rome. Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1992.
- side 355.
RomArcheologica : guida alle antichità della città eterna. 1. itinerario - . Elio de Rosa editore, 2000.
- 8. Itinerario: Mura e vie consolari, 1: Via Cassia, Via Flaminia, Via Salaria, Via Nomentana, Via Tiburtina, Via Prenestina, Via Casilina.
--- side 48-50.
Staccioli, Romolo A.: Guida di Roma Antica. Biblioteca Universale Rizzoli (BUR). 8.ed., 2000.
- side 158-160.
Roma Capitale: Sepolcro di Marco Virgilio Eurysace.
Wikipedia (engelsk tekst): Tomb of Eurysaces the Baker.
Wikipedia (italiensk tekst): Sepolcro di Eurisace.
Wikipedia (tysk tekst): Grabmal des Eurysaces.


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 5.4.2013