ANNAS ROM GUIDE

Ceoli-familien

Familien Ceoli, der også omtales som Familien Cevoli eller Familien Ceuli kom oprindeligt fra Pisa og var en af de mange tilflyttere fra Toscana, egnen omkring Firenze, som i 1500-tallet slog sig ned i Rom som bankierer. De fleste af disse familier bosatte sig i kvarteret Rione Ponte, som strækker sig fra Ponte Sant'Angelo og mod syd til den anden Tiberbred, hvor Via Giulia og Kirken San Giovanni dei Fiorentini stadig vækker minder om disse tilflyttere.

Den første Ceoli, som åbnede en bankforretning i Rom, var Girolamo Ceoli, der startede sin virksomhed omkring 1550 og bosatte sig i det sydlige område af Rione Ponte ved nutidens Via Giulia i et hus, der idag kendes som Palazzo Sacchetti (Via Giulia 66). En sidegade til Via Giulia er opkaldt efter familien og bærer navnet Vicolo del Cefalo. (Ordet "Cefalo", som betegner en fisk - en art multe, er en senere tids forvanskning af navnet "Cevolo", der også brugtes om familien). Faktisk kaldtes gyden da også tidligere Vicolo dei Cevoli.

Familiens gravkapel fandtes i Kirken Santa Maria degli Angeli, hvor Girolamo Ceuli lod det indrette i det første kapel i højre side af forhallen. Her var tilsyneladende tidligere opsat en lille gravsten på den højre væg ved siden af alteret. Den var tegnet ad Daniele da Volterra's elev Giacomo Della Rocca og er idag forsvundet. Selve gravpladsen ligger i det underjordiske rum under kapellet. Det er et ganske lille rum uden nogen historisk eller kunstnerisk interesse. Her lod Girolamo i 1575 opsætte en gravskrift med teksten: "D.O.M. - Hieronymus . Ceulius - Pisanus. et. religionis. studio - adductus. et. maior. suor - exemplo. a. quibus. abhinc. - annos. ccc. nobili. sacellum - pisis. in. aede. carmelitanor. - constructum. ac dedicatum - esse meminerat incitatus - sacellum hoc Deo opt. M. - sub nomine s. Hieronymi - extruxit ac donavit et - hoc sepulcrum sibi posterisq - suis faciendum curavit - MDLXXV - anno iubilei".

Ceoli-familiens våben er opdelt, så den øverste trediedel har blå bund, hvorpå der sidder 3 guldstjerner. Herfter kommer et bredt guldbånd og et bredt blåt bånd. Disse 2 gentages derpå, hvorefter der længst nede afsluttes med et bredt guldbånd. (Ifølge Amayden (se litt.note nedenfor) har den øverste del af våbenskjoldet rød baggrund. Et af båndene skulle desuden bære familiens motto "Omnibus idem" : "Det samme for alle". Den røde farve stammer fra familien Del Carretto, som med Francesco Ceoli omkring begyndelsen af 1600-tallet blev giftet ind i familien).

Af Ceoli-familiens medlemmer kender vi blandt andre:

Francesco Ceuli fra kvarteret Rione Sant'Eustachio valgtes i 1537 som kvartersleder, Caporione, for Januar kvartal.

Girolamo Ceoli, der omkring 1550 åbnede en bankforretning i Rom og bosatte sig i Via Giulia i det hus, der dengang kaldtes Palazzo Ceoli og i 1648 købtes af Sacchetti-familien, hvorfor det idag kendes som Palazzo Sacchetti. Girolamo blev gift med Elena Cortesi og fader til sønnerne Tiberio, Muzio og Giulio Cesare Ceoli, samt datteren Tamira Ceoli. Girolamo Ceoli lod indrette et gravkapel for familien i Kirken Santa Maria degli Angeli, hvor hans egen gravsten kom til at bære den tekst, som er angivet ovenfor.
("Ceuli-gravkapellet er det første kapel i højre side af det runde forrrum i Kirken. Det kaldes idag "Cappella del Crocifisso", Kapellet for den Korsfæstede. Efter at Kirken var blevet rigtigt indviet, var dette det andet kapel, der blev indrettet af den rige bankier Girolamo Ceuli i 1575. Dette kan læses på en indskriftssten i kælderen under kapellet. Den Korsfæstede er fremstillet på et stort maleri over alteret, det tilskrives Giacomo della Rocca, en elev af Daniele da Volterra, som også udsmykkede loftet og væggene. Både disse malerier og det gravmonument han udførte er nu forsvundet." - Læs mere på Kirkens hjemmeside)

--- Tiberio Ceoli, søn af Girolamo Ceoli og Elena Cortesi, og broder til Muzio og Giulio Cesare Ceoli, samt søsteren Tamira Ceoli, fortsatte sin faders bankforretninger og havde så stor succes med disse, at han på et tidspunkt vurderedes til at være den rigeste handelsmand, ikke blot i Rom, men i hele Italien. Tiberio Ceoli skal være blevet gift med Marzia Cecchini, som også bragte en større formue med ind i ægteskabet. Det må være denne Tiberio Ceuli, som i 1562 valgtes til Caporione for Juli kvartal og ligeledes for Juli kvartal, men i 1577, var udnævnt til Conservatore. Der nævnes her, at han var bosiddende i Rione Ponte. Derimod er det vel en anden Tiberio, der i første halvdel af 1600-tallet bestred et stort antal lignende embeder. Tiberio Ceoli blev fader til sønnerne Orazio og Ascanio Ceoli og til døtrene Francesca og Clelia Ceoli.

------- Orazio Ceoli, søn af Tiberio Ceoli og Marzia Cecchini, og broder til Ascanio, Francesca og Clelia Ceoli, gik ind i Malteser-Ordenen og blev Cavaliere di Malta.

------- Ascanio Ceoli, søn af Tiberio Ceoli og Marzia Cecchini, og broder til Orazio, Francesca og Clelia Ceoli, gik ind i Malteser-Ordenen og blev Cavaliere di Malta.

------- Francesca Ceoli, datter af Tiberio Ceoli og Marzia Cecchini, og søster til Orazio, Ascanio og Clelia Ceoli, blev gift med Bertoldo Orsini.

------- Clelia Ceoli, datter af Tiberio Ceoli og Marzia Cecchini, og søster til Orazio, Ascanio og Francesca Ceoli, blev gift med Antimo Orsini.

--- Muzio Ceoli, søn af Girolamo Ceoli og Elena Cortesi, og broder til Tiberio og Giulio Cesare Ceoli, samt søsteren Tamira Ceoli, blev kannik ved Peterskirken.

--- Giulio Cesare Ceoli, søn af Girolamo Ceoli og Elena Cortesi, og broder til Tiberio og Muzio Ceoli, samt søsteren Tamira Ceoli, blev gift med Artemisia Crescenzi og fader til sønnen Raniero Ceoli.

------- Raniero Ceoli, søn af Giulio Cesare Ceoli og Artemisia Crescenzi, blev gift med den smukke Clelia Reyni, som blev besunget af digterne for sin skønhed. Med Clelia fik Raniero sønnen Franceso Ceoli. Da Clelia døde indgik Raniero i Karmeliter-Ordenen med munkenavnet Padre Ippolito de' Santi. Han døde i Milano som en meget from mand.

---------- Francesco Ceoli, søn af Raniero Ceoli og Clelia Reyni, blev gift med Francesca del Carretto og deres søn Niccolò fik efternavnet Ceoli del Carretto sammen med en titel af Marchese (Markgreve).

------------ Niccolò Ceoli del Carretto var søn af Francesco Ceoli og Francesca del Carretto og fik titel af Marchese (Markgreve). Med ham sluttede Ceoli-familiens mandlige linie omkring midten af 1600-tallet og Palazzo Ceoli kunne derpå sælges og endte i 1648 i Sacchetti-familiens hænder.

--- Tamira Ceoli, datter af Girolamo Ceoli og Elena Cortesi, samt søster til Tiberio, Muzio og Giulio Cesare Ceoli, blev gift med Achille Cifo, Prins af Massa Carrara.

??? Anton Francesco Ceoli var muligvis også søn af Girolamo Ceoli og Elena Cortesi, samt broder til Tiberio, Muzio og Giulio Cesare Ceoli, samt Tamira Ceoli. Han blev gift med Ottavia Maffei.

??? Raniero Ceoli var muligvis også søn af Girolamo Ceoli og Elena Cortesi, samt broder til Tiberio, Muzio og Giulio Cesare Ceoli, samt Tamira Ceoli. Han gjorde karriere indenfor Kirken og blev Ærkebiskop i Avignon.

Giovanni Francesco Ceoli, som for Juli kvartal 1560 var valgt til Caporione for Rione Ponte.

Eleonora Ceuli, der i 1561 havde solgt et hus til Bernardo Acciaioli for 400 scudi. Det skete nærmere betegnet den 7. Maj, hvor Nicolò Cartaccio da Visso, der var prokurator for Eleonora, opsagde en tidligere lejeaftale med Biskoppen i Bisignano, Sante Sacchi, og i stedet solgte et jordstykke med et hus og forskellige bygninger til Bernardo. Huset, der lå på Quirinalhøjens sydlige del, omtaltes senere som "Casa di Bernardo Acciaiuoli".

Lelio Ceuli, som boede i Rione Ponte - hvor jo Palazzo Ceuli lå - valgtes som Caporione 3 gange: for Oktober kvartal 1592, for samme kvartal i 1595 og for Januar kvartal i 1602. Lelio var vist nok gift med Giulia Mattei og fader til en søn ved navn Tiberio Ceuli.

Giovanni Battista Cevoli / Ceuli, der 2 gange var valgt til Caporione for Rione Trevi: i Januar kvartal 1596 og i Oktober kvartal 1600.

Agostino Ceuli / Cevoli var i Juli kvartal 1600 valgt som Caporione for Rione Ponte, mens han i Januar kvartal 1608 havde samme hverv for Rione Trastevere.

Tiberio Cevoli, som i Januar kvartal 1600 var udnævnt til Conservatore. Der nævnes her, at han var fra Rione Ponte. Måske den samme Tiberio Cevoli/Ceuli, der bestred lignenede hverv i perioden 1620-1651 (se nedenfor). Men det er vel mere sandsynligt, at der er tale om 2 forskellige slægtninge med navnet Tiberio.

Tiberio Cevoli / Ceuli, som i perioden 1620-1651 fem gange valgtes til kvartersleder (Caporione) og en gang blev udnævnt til Conservatore ved Campidoglio. I 1620 blev han i Januar kvartal valgt til Caporione for Rione Sant'Angelo. I 1626 var det for Rione Trastevere, at han valgtes til Caporione for April kvartal. I 1633 valgtes Tiberio Cevoli igen i Januar kvartal til Caporione, denne gang for Rione Sant'Eustachio. I 1647 blev Tiberio Ceuli udnævnt til Conservatore. Han benævnes som bosiddende i Rione Monti. I 1649 blev han atter valgt til Caporione, denne gang for Oktober kvartal og for Rione Ponte, mens han i Juli kvartal 1651 valgtes til samme embede for Rione Pigna.

Giuseppe Ceuli, valgtes 2 gange til Caporione, begge gange for "Castello". Første gang var for April kvartal 1616 og anden gang for Januar kvartal 1623.

Giovanni Ceuli repræsenterede i Oktober kvartal 1646 Rione Borgo som Caporione.

Annibale Ceuli var i Januar kvartal 1647 valgt til Caporione for "Castello".

Mario Ceuli, der i perioden 1654-1668 hele 5 gange blev valgt til Caporione, men for 5 forskellige kvarterer! I 1661 var han endog valgt til leder af kvartalslederne : Priore dei Caporioni. Hans "embedsperioder" var: Januar kvartal 1654 for Rione Parione, Juli kvartal 1661 for Rione Monti - det var her han fungerede som Priore - Oktober kvartal 1664 for Rione Trevi, April kvartal 1666 for Rione Ponte, og tilsidst: Juli kvartal 1668 for Rione Colonna.

 

Litteratur om Ceoli-familien:
Amayden, Teodoro: La Storia delle Famiglie Romane. Ristampa fotomeccanica, Arnaldo Forni Editore, 1979. Oprindelig udgivelse: Roma, Collegio Araldico. Bd.1-2 i ét bind.
- side 309-310.
De Dominicis, Claudio: Membri del Senato della Roma Pontificia. Roma, 2009.
- side 303 = index, samt flere sider.
Rendina, Claudio: Le grandi famiglie di Roma. Newton & Compton Editori, 2004.
- side 221.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 26.9.2022 og sidst opdateret d. 27.9.2022