ANNAS ROM GUIDE
Madonna della Divina Provvidenza

"Madonna della Divina Provvidenza" eller "Mater Divinae Providentiae", på dansk: "Forsynets Madonna", er en Madonna-type der i sin nuværende form har rod i et maleri af Scipione Pulzone fra slutningen af 1500-tallet, som senere kom i Barnabiter-Ordenens eje.

På maleriet fremstiller Pulzone en dybt koncentreret Jomfru Maria, der sidder med Jesus-Barnet i armene. Hun bøjer hovedet mod højre skulder og kigger omsorgsfuldt ned på Barnet, hvis hovede hviler i hendes højre arm. Den højre hånd understøtter Barnets ryg og højre side, mens der med sin lille venstre hånd griber om hendes venstre hånd, som hun holder frem mod det.

"Barnabittene tolker denne posituren som et symbol for den hellige kilden til Guds mors makt. Barnet synes å si: «Kjære mor, jeg plasserer i dine hender autoriteten til å handle i mitt navn. Fra mitt uendelige skattkammer still til rådighet gode ting til alle dem som ber om din hjelp». Dette er bakgrunnen for hennes tittel." (www.katolsk.no)

I 1664 modtog Barnabiterne Pulzone's maleri, som snart fik ry for at udvirke mirakler. Dette fik Barnabiterne til at oprette en forening, som i 1744 blev ophøjet til et broderskab (Confraternita) og i 1839 til et Ærkebroderskab (Arciconfraternita) for dyrkelse af "La Vergine della Divina Provvidenza, Ausiliatrice dei cristiani".

Billedet blev også flyttet til Ordenens Kloster og istedet kan man idag i deres Kirke San Carlo ai Catinari se en kopi på alteret i det tredie kapel i højre side, Cappella di Santa Cecilia. Madonna della Divina Provvidenza er den Madonna-type, som Accademia di Santa Cecilia anser for deres særlige guddommelige beskytter. Kopien er udført af Pietro Valentini i 1732. Alvaro de Alvariis: Madonna della Divina Provvidenza i San Carlo ai Catinari.

Der findes i Rom også andre fremstillinger af Madonna della Divina Provvidenza:

--- I Via degli Specchi, som løber lidt syd for San Carlo ai Catinari, findes på hjørnet af Via di San Salvatore in Campo et lille gadealter med en kopi af Madonna della Divina Provvidenza. Det er dog svært at skelne maleriet bag det tætte jerngitter, der er påsat som beskyttelse.

--- I Via delle Botteghe Oscure, på hjørnet af Via Paganica, sidder et andet lille gadealter med et maleri af Madonna della Provvidenza. Det stammer fra 1700-tallet og er lidt mere tydeligt end det ovennævnte. Det er indsat i en meget smukt udskåret ramme og under denne sidder indtil flere indskriftssten. Engang hang her også en mængde votiv-gaver, men de blev fjernet, da muren blev pudset op.

--- I Passetto del Biscione sad engang en kopi af Madonna della Divina Provvidenza, men billedet blev stjålet omkring 1970. Siden har der været opsat forskellige andre Madonna-plakater, sidst et farve-foto af Madonna di Fatima.

--- På hjørnet af Via Galbani og Via Nicola Zabaglia sidder i førstesals højde et moderne gadealter med en kopi af Pulzone's maleri af Madonna della Divina Provvidenza, båret af en engel i stuk.

--- Iflg nogle skulle det Madonna-billede, som sidder på en husmur i Via di Sant'Anselmo nr.8 også være en Madonna della Divina Provvidenza, men så vidt motivet kan tydes fra gaden (det sidder i en privat have bag et gitter), er der blot tale om et almindeligt Madonna med Barnet-motiv.

I 1744 gav Pave Benedikt XIV Barnabiterne tilladelse til at holde messe for "Beata Vergine Maria, madre della Divina Provvidenza" og herefter afholdes denne særlige højtidelighed hvert år omkring den 3die lørdag i November måned.

 

--------------- Læs om andre Madonna-typer ---------- og: Om de små gadealtre i Rom --------------

 

Litteratur om Madonna della Divina Provvidenza:
Den Katolske Kirke (norsk tekst): Vår Frue av Forsynet.
Santi e Beati: Beata Vergine Maria della Provvidenza.
Sisters of Providence: History of devotion to Our Lady of Providence.
Wikipedia (engelsk tekst): Our Lady of Providence.
Wikipedia (italiensk tekst): Madonna della Divina Provvidenza.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Restauranter
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 6.12.2014