ANNAS ROM GUIDE

Piazza San Vincenzo Pallotti

Se til venstre for nr. 106 på Kort over den midterste del af Campo de' Fiori-Turen

På det sted, hvor broen Ponte Sisto "går i land" i kvarteret Rione Regola mod øst, møder den de 2 brede flodboulevarder, Lungotevere dei Vallati fra syd og Lungotevere dei Tebaldi fra nord, samt ligeledes fra denne side den gamle gade Via Giulia, hvis sydligste del efter de store ændringer, som floddigerne og -boulevarderne forårsagede, blev omdannet til en lang, kileformet plads, der blev opkaldt efter San Vincenzo Pallotti, som med sin orden kaldet I Padri Pallottini holdt til i Klostret og Kirken San Salvatore in Onda fra 1844.

Vincenzo Pallotti døde i 1850 og blev 100 år senere saligkåret i 1950, samt helgenkåret den 20. Januar 1963.

Før han og hans Pallottinere flyttede hertil, kaldtes denne sydøstligste del af Via Giulia for Via del Fontanone efter den store fontæne, Fontana dell'Acqua Paola - også kaldet Fontana di Ponte Sisto - som fra 1613 stod for enden af gaden og ved de store anlægsarbejder i 1879 blev flyttet til nutidens Piazza Trilussa i Trastevere.

Også i 1600- og 1700-tallet var der en lille udvidelse af gaden mellem Broen og Via dei Pettinari, et lille torv der efter fontænen også kaldtes Piazza del Fontanone. Dette torv så dog ganske anderledes ud end nutidens Piazza San Vincenzo Pallotti, da det var lukket inde på begge side af huse og mure langs gaden og kun var åbent mod nordvest og Via Giulia, men næsten lukket mod sydøst, hvor det store Ospizio dei Mendicanti - der fyldte langt mere dengang end idag og på sin højre side havde monumentalfontænen i form af en triumfbue, samt en mindre bygning, der husede Kirken San Francesco dei Mendicanti - lukkede udsynet.

Idag er både Fontana di Ponte Sisto og San Francesco dei Mendicanti væk, og mod øst har Ospizio dei Mendicanti kun en sidefacade med et par fag ud mod Piazza San Vincenzo Pallotti.

Mod nord afgrænses Pladsen af 2 sammenbyggede huse. Hjørnehuset mod Via dei Pettinari er i 4 etager, samt en overbygget 5.etage, og 6 fag. Ejendommen tilhørte engang Klosteret ved San Salvatore in Onda, men udlejedes og solgtes senere til familien Casali Del Drago, hvis våben kan ses på hjørnet. Mod sidegaden er det midterste vindue på førstesalen (se foto af Alvaro de Alvariis) dækket af glas, der beskytter det bagvedsiddende Madonna-billede, forestillende Maria med Jesus-Barnet og San Giovannino. Der er tale om en fresko af en ukendt kunstner fra 1700-tallet. Under billedet - og under gadeskiltet nedenfor - sidder en lille indskriftstavle med en snoet ramme, der indeholder teksten "Vi offro il mio cuore - e insieme l'alma mia - per me pregate - o Vergine mia" ("Jeg giver dig mit hjerte og beder dig, O Jomfru (Maria), bed for mig") og svaret: "Se tu dirai di cuore Ave Maria - in cielo tu vedrai la faccia mia" ("Hvis du af hjertet siger en Ave Maria, vil du i Himmelen se mit ansigt"). Årstallene nederst: 1705 og 1932 menes at henvise til det år, hvor billedet blev sat op og det år, hvor det blev restaureret.

Mod Piazza San Vincenzo Pallotti ses hovedfacaden med en stor, bred indgangsportal i nr. 209. Døren er flankeret af brede, flade marmorsøjler og foroven ses et våbenskjold uden indhold. Øverst sidder en vandret marmoroverligger med pagodetag. På hver side er der indrettet forretninger i 2 brede portåbninger med travertinkarme. Vandrette stuklister danner etageadskillelsesbånd under vinduerne på første- og andensalen. Disse er i enkle karme nederst og på 3.salen, mens andensalens har høje vandrette gavlfelter over profilerede stenplader. I hjørnefaget er der her dog et brudt, buet gavlfelt, og vinduet er erstattet af en lille dør bag en smedejernsaltan. En længere altan går rundt om hushjørnet på andensalen. Huset har gadenumrene 206-210.

Ejendommen til venstre herfor er hjørnehus ud mod den lille blindgyde Vicolo dell'Arcaccio. Den har 6 høje etager, samt en tagterrasse og en høj kælder. Facaden er ret enkel med ensartede, høje vinduer i brede travertinrammer og 7 fag uden yderligere udsmykning. I stueetagen er der lidt mere variation. I første, tredie, femte og syvende fag (gadenumrene 202, 203, 205 og 206) er der brede og tilgitrede gamle portbuer, mens fag nr. 2 og 6 udgøres af smalle, tilgitrede vinduer. I fag nr.4 (gadenummer 204) sidder den høje indgangsportal i bred marmorramme med vandret overligger og pagodetag. Herunder sidder 2 indskrifter på vandrette bånd. Øverst læser man "Charitas Christi urget nos" og nedenunder "Apostolato Cattolico Pallottino".

Ud til sidegyden har ejendommen 2 fag og en enkelt smal, tilgitret sidedør. Bygningen huser hovedsædet for "Congregazione dell'Apostolato Cattolico", ("I Padri Pallottini"): Casa Generalizia dei Padri Pallottini. Piazza San Vincenzo Pallotti 204, 1. 00186 Roma.

Niveauet falder mod vest, så den gamle Via Giulia, der begynder her efter Vicolo dell'Arcaccio, løber noget lavere end den nye Lungotevere dei Tebaldi. En teglstensmur, der langsomt bliver højere og højere adskiller de 2 gader, samt tildels også Piazza San Vincenzo Pallotti, fra den hektiske trafik på Lungotevere.

Herovre - på den gamle sydside - stod flere huse, som blev revet ned i 1870'erne og 1880'erne. På et gammelt stik kan man se, hvorledes de tog sig ud - set fra floden. Det var åbenbart ikke særligt betydende huse, for der findes tilsyneladende ikke oplysninger om ejernes eller ejendommenes navne. (se foto af Alvaro de Alvariis).

 

Litteratur om Piazza San Vincenzo Pallotti:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 18.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VII Regola, Parte III / a cura di Carlo Pietrangeli. - 2. edizione, 1979. --- side 60, 62, 65, 74.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 20 og 21 (før de nyeste fund).
Le strade di Roma / Claudio Rendina, Donatella Paradisi. - Roma : Newton & Compton editori, 2004.
--- Voume Terzo : P-Z. ----- side 1366.
roma.andreapollett.com: Fontane III, pagina 12: Fontana di Ponte Sisto.
borgato.be: Strade della Roma Papale: Piazza San Vincenzo Palllotti. (fotos)
Info.roma: Piazza di San Vincenzo Pallotti, Roma.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 31.1.2019 og sidst opdateret d. 7.4.2023