ANNAS ROM GUIDE
Kirken San Paolo entro le Mura

Mere om San Paolo entro le Mura:

(tallene i parantes henviser til planen over kirken)

Kirkens facade (1) er udført i travertin og røde teglsten fra Siena, som giver den det "stribede" udseende, som oftest træffes i Norditalien. Den har en dobbelt indgangsportal samlet under en enkelt rund bue, der krones af en spids bue. På hver side af de lavere sideskibe er der er aflangt buet vindue. Ovenover portalen er der en mosaik fra 1909 af den amerikanske kunstner George Breck (1863-1920), den forestiller "San Paolo insegna il Vangelo a Roma" ("Paulus kundgør i Evangeliet i Rom"). Ovenover mosaikken er der en stor roset og de fire evangelisters symboler (San Matteo's engel, San Marcus' løve, San Luca's okse og San Giovanni's ørn). Også disse er udført af Breck i 1909. Øverst er der et trekantet gavlfelt opdelt af en række smalle søjler og buer. Kampanilen i højre side af facaden har 3 etager med åbne buer opdelt af smalle søjler. Rundt omkring er der indsat glaserede rondeller og kors. (se foto)

På siden ud mod Via Napoli (2) er der en sideindgang under et fremspingende halvtag (se foto). Foran denne ligger en lille gårdsplads smykket med statuer og flag mellem de små blomsterbede.

Kirkens indre (3) består af et langt rum opdelt i et større midterskib og 2 smallere sideskibe. Også herinde er væggene "stribede" som udenfor og flere tynde søjler samlet i èn bærer de spidsede buttede buer, som adskiller skibene. Foroven er der på siderne en række vinduer, som giver lys til hovedskibet. I sideskibene (4) er der en række ruder med glasmosaik med "Storie della vita di San Paolo" ("Scener fra Paulus' liv"), tegnet af det engelske firma Clayton & Bell (se foto). På den nederste del af væggen er der et panel af brændte kakler tegnet af William Morris (link til biografi) og gulvet er udført i marmormosaik.

Til højre for indgangen står døbefonten (5) og lidt herefter en statue: en smuk torso af en Kristus-figur (6).

Henimod apsis står der i hver side (7) en prædikestol fra 1876 med bronzelåger med indskrifter. Foran sakristiet blev der i 1907 opsat en mindetavle i bronze over initiativtageren til kirkebyggeriet, Robert J. Nevin.

Mosaikkerne i apsis er tegnet af den engelske prærafaelistiske maler Edward Burne-Jones. (8) På buerne før apsis ses "l'Annunziazione" ("Bebudelsen") ifølge en gammel legende, hvor Jomfru Maria er ude i ørkenen for at hente vand og møder en engel, da hun kommer hjem herfra. I nederste venstre hjørne er der en pelikan, som var en middelalderligt symbol for Kristus.To skriftsteder fra Lukas-Evangeliet står nedenunder: Gabriel's hilsen "Ave, o piena di grazia, il Signore é con te" (1,28) og Maria's svar "Ecco l'ancella del Signore: si faccia in me secondo la tua parola"(1,38).

På den næste bue over koret ses "Tilgivelsens Træ". Til den ene side står Adam og Eva med deres førstfødte. Nedenunder er der et skriftsted fra Johannes-Evangeliet: "Nel mondo voi avrete afflizioni; ma fatevi coraggio: io ho vinto il mondo" (16,33).

Mosaikken i selve apsis-rundingen (9) er opdelt i 2 "etager", øverst vises "Cristo in Gloria, tra cherubini e serafini", ved hans fødder springer floder frem og ved siderne står der ærkeengle foran Paradisets porte; den ene port er tom, den symboliserer Lucifer's fald. Forneden løber der et bånd med en indskrift på græsk og hebraisk (se foto).

I mosaikken nedenunder er der 5 grupper personer, som repræsenterer de forskellige klasser eller funktioner, som udgør Kristendommen. Yderst til venstre står asketerne, det profetiske element i Kirken. Der er tvivl om, hvem de forestiller bortset fra Francesco d'Assisi, der med sine stigmata er let genkendelig. Den gruppe kvinder, der dernæst vises, symboliserer det at tjene Gud i dagligdagen, her genkender vi Marta med nøglerne og Maddalena med salvekrukken.

Den midterste gruppe består af de vigtigste kirkefædre, 5 fra østkirken og 5 fra vestkirken med San Pietro i midten. Herefter følger en gruppe med Jomfru Maria og helgeninderne Santa Caterina, Santa Barbara, Santa Cecilia, Santa Dorotea og Sant'Agnese. Yderst til højre står forskellige landes skytshelgener: San Giorgio for England, San Giacomo for Spanien, San Patrizio for Irland, Sant'Andrea for Skotland og San Denis for Frankrig.

Til sine figurer har Burne-Jones portrætteret forskellige af tidens kendte personligheder, for eksempel ses ærkebiskop Tait af Canterbury som Sant'Agostino til højre for San Paolo, den amerikanske General Grant som San Patrizio, Giuseppe Garibaldi som San Giacomo, Abraham Lincoln som Sant'Andrea med grøn kjortel og Theodor Rosevelt som San Giorgio.

For enden af det højre sideskib er kirkens orgel opsat (10), mens der for enden af det venstre sideskib er indrettet et kapel for Saint Augustine of Canterbury (11).

På kirkens modsatte væg (12) over den dobbelte hovedport med de originale døre, som er opsat herinde, da de i 1977 blev erstattet af nyere bronzedøre af Dimitri Hadzi, er der en stor mosaik af George Breck forestillende Jesu' Fødsel, hvor hyrder og de hellige tre konger tilbeder den nyfødte (se foto). Ovenover er der på hver side af den store roset de to hellige byer Bethlehem og Jerusalem og øverst himmelen med sol, måne og stjerner. Øverst står en indskrift på Latin ("I begyndelsen skabte Gud Himmelen og Jorden") og et billede af Adam, der vågner til live i Paradiset's Have.

På hver side af indgangen står der under vinduet en antik sarkofag (13).


Litteratur om San Paolo entro le Mura:
de Guttry, Irene: Guide to Modern Rome, from 1870 until today. Edizione De Luca, 2001.
- side 20.
La Grande Guida dei Rioni di Roma. 2.edizione. Newton Compton editori, 2001.
- side 1094f.
Guida breve di S.Paolo entro le Mura.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione XVIII, Del 1: side 152ff.
Politikens kulturguide - Rom. Politikens Forlag, 2000.
- side 348.
Læs mere på Nettet: St. Paul's Within-the-Walls
Tribenet: San Paolo entro le Mura.
Kirkens hjemmeside: - tekst også på engelsk: Welcome to St. Paul's...

Plan over kirken
Fotos fra kirken
Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d.28.12.2003 og sidst opdateret d. 22.2.2006