ANNAS ROM GUIDE

Pensione Oltremare

Via Principe Amedeo 2

Den flotte hjørnebygning ud mod Via del Viminale huser idag Hotel Principe Amedeo, men det nydelige hotel har en dyster historie. Her lå under Anden Verdenskrig den berygtede Pensione Oltremare, hvor den med rette frygtede fascistiske gruppe Banda Koch torterede deres politiske modstandere.

Banda Koch blev ledet af den tidligere soldat Pietro Koch. Gruppen var berygtet for sin grusomhed og sine torturmetoder og medlemmerne skyede ingen midler i deres jagt på antifascister, modstandsfolk, "gappister" (medlemmer af modstandsbevægelsen GAP: "Gruppi di Azione Patriotica"), jøder og alle andre, der ikke sympatiserede med fascisternes sag.

I nogle forårsmåneder, Februar og Marts 1944, flyttede Banda Koch ind i den beskedne Pensione Oltremare, som havde indrettet sig i 3 lejligheder på 5.salen i hjørnehuset.

Pensionatets klientel udgjordes af tilrejsende og værelserne, der var små og beskedent udstyrede, kunne lejes på timebasis. En idéel indretning til arresthus og forhørslokaler for den brutale bande.

Mindre behagelige var gruppens aktiviteter for resten af den store ejendoms beboere, der har beskrevet hvorledes klageskrig og stønnen derfra fyldte nætterne. Og hvorledes beboerne var angste for at støde ind i de brutale bødler på trapperne.

Banda Koch's effektive jagt gjorde, at Pensione Oltremare snart blev for lille til formålet og i begyndelsen af April 1944 flyttede gruppen sine aktiviteter til Pensione Jaccarino i Via Romagna. Her fortsatte Pietro Koch og hans folk deres forhør og tortur, indtil den 4. Juni 1944, hvor Rom blev befriet.

Efter Krigen blev lejlighederne i Pensione Oltremare fuldstændigt ombyggede og der er idag ingen rester af de frygtede torturceller.

Litteratur og links om Pensione Oltremare:
La Grande Enciclopedia di Roma. A cura di Claudio Rendina. Newton & Compton editori, 2. edizione, 2003.
- side 617.
Lundin Bo: Om Rom. 6.utökade upplagan. Stockholm, Carlssons, 2005.
- side 122-126.
Roma occupata 1943-1944 : itinerari, storie, immagini / Anthony Majanlahti, Amedeo Osti Guerrazzi. Milano, Il Saggiatore, 2010. (La Cultura, 698).
- side 17, 99, 154, 160-161, 165, 219, 237-240, 242-248, 250-252, 260-263, 269, 280.
Corriere della Sera.it: Archivio: Koch e la sua banda specialista in torture.
Wikipedia: Pietro Koch (engelsk tekst).
Wikipedia: Pietro Koch (italiensk tekst).


Fotos fra området
Kort over området
Spise og bo i området
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 8.7.2011 og sidst opdateret d. 12.7.2011