ANNAS ROM GUIDE

Targa in Memoria di Nicola Marchese

Indskrift til minde om Nicola Marchese

Via Principe Amedeo nr.38

På en husmur i Via Principe Amedeo nr.38 (overfor Piazza Manfredo Fanti) sidder der til højre for indgangen en marmorplade med en indskrift til minde om den italienske digter Nicola Marchese, der har skrevet mange digte om Rom og boede i dette hus i en længere periode inden sin død i 1910.

Stenen er rektangulær, med fremhævede hjørner og en smal kant, der fungerer som ramme. Foroven er der et ovalt felt med et relief af den afdødes hovede mellem teksterne Trani VI-X-MDCCCLVIII (til venstre) og Roma IX-IV-MCMX (til højre): Nicola Marchese var født i Trani den 6. Oktober 1858 og døde i Rom den 9. April 1910.

Mindeteksten nedenunder lyder:

In questa casa dove ebbe dimora
negli anni più laboriosi della sua vita
Nicola Marchese
accogliendo nell'animo commosso
l'eco della grande storia dell'Urbe
espresse in versi
di fervida ispirazione e di classica eleganza
il fascino eterno
dei monumenti romani
-
In memoria del poeta
Il Comune pose
XXI Aprile MCMLV

I dette hus boede
- i de mest arbejdsomme år af sit liv -
Nicola Marchese
der i sit bevægede sind samlede
ekkoet af Byens store historie
i vers udtrykte
- inderlig følelse og klassisk elegance -
den evige fortryllelse
(som) monumenterne i Rom (udøver)
-
Til minde om digteren
satte Kommunen (denne mindeplade)
den 21. April 1955


Vis stort kortLitteratur og links om Targa in Memoria di Nicola Marchese:
Chi era costui?: Nicola Marchese.
Info.roma: Targa in Memoria di Nicola Marchese.
Wikipedia: Nicola Marchese (italiensk tekst).

 

Fotos fra området
Kort over området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 5.6.2011