ANNAS ROM GUIDE

Oratorio di Santa Maria del Buon Aiuto

Denne lille Kirke, som nærmest ligger gemt bag den imponerende mur til Anfiteatro Castrense, og indbygget i resterne af Den Aurelianske Mur, som her krydser Via Nola, er slet ikke så gammel som den ser ud.

Den er bygget i 1476 af Pave Sixtus IV som en tak til Jomfru Maria, fordi hun havde ydet ham beskyttelse under et frygteligt uvejr. Paven havde her søgt ly under et lille gadealter med et Maria-billede på en mur i den gade, der dengang løb mellem kirkerne San Giovanni in Laterano og Santa Croce in Gerusalemme.

Kapellet har dog alligevel også en ældre forbindelse, for her lå tidligere en meget gammel kirke ved navn Santa Maria de Oblationario, også kaldet Santa Maria de Spazolaria. Denne bygning blev revet ned, da Sixtus IV lod rejse sit nye kapel, som han derpå overlod til Cistercienser-munkene.

Disse fik lov til at dyrke og bruge jorden foran Kapellet, så de kunne samle midler til at vedligeholde dette. Området kaldtes derfor "Orto dei Cistercensi".

Cistercienserne beholdt Kapellet til en gang i 1700-tallet, hvorefter den overgik til Compagnia dei Cappellari, Hattemagernes religiøse sammenslutning. Da de senere flyttede til Kirken Santa Maria in Domnica, fik Broderskabet Confraternita di Santa Maria del Buon Aiuto Kapellet overdraget.

Oratorio di Santa Maria del Buon Aiuto

Kapellets ydre er meget enkelt, med afskallet okkerfrarvet puds, en sidedør ud mod Piazza di Santa Croce og en hoveddør mod Via Nola, begge i travertinrammer med brede vandrette overliggere. Den over hovedindgangen bærer indskriften "Sixtus IIII fondav(i)t MCCCLXXVI" ("Sixtus IV grundlagde (dette kapel) i 1476").

Ovenover dørkarmen er der en mindre indskriftsplade med teksten "In questo santo loco si prega Dio - per le anime del Santo Purgatorio - la santa memoria di Sisto Quarto - fece ingrandire questo santo loco" ("På dette hellige sted beder man til Gud - for sjælene i den hellige Skærsild - saligt ihukommende Sixtus IV - (som) lod dette hellige sted udbygge").

Herover er der et højt, rektangulært uindrammet vindue og øverst, under den trekantede gavl, Pavens skjold med Della Rovere-familiens våbensmærke, egetræet.

I venstre sider sidder et lille klokketårn, bestående af buer i 2 etager med en klokke i hver bue.

Da jorden, hvorpå Kapellet er bygget, her skråner ned mod lavningen, hvor Via Nola føres gennem portbuen i Bymuren, har det herudimod et temmelig højt fundament og en trappe med 9 trin, som fører op til hoveddøren.

Oratorio di Santa Maria del Buon Aiuto
Oratorio di Santa Maria del Buon Aiuto... Oratorio di Santa Maria del Buon Aiuto

Oratorio di Santa Maria del Buon Aiuto

 

Kapellets indre udgøres af et rektangulært rum under et krydshvælvet loft. På væggene er der flade søjler med korinthiske kapitæler og på alteret en fresko af Madonna med Barnet, som dateres til 1476 og menes udført af Antoniazzo Romano. Fresken stammer fra det gadealter, under hvilket Paven fandt ly, og den blev flyttet herfra og til Kapellet, da dette blev bygget. Den er desværre blevet restaureret og ommalet flere gange i tidens løb, men har stadig bevaret sit ry som et af byens mirakuløse Maria-billeder.

Også Kapellet har undergået flere restaureringer i tidens løb, blandt andet i 1836 og 1880. Det er nogle gange åbent om søndagen mellem kl.8 og 10.


Litteratur om Oratorio di Santa Maria del Buon Aiuto:
Armellini, Mariano: Le Chiese di Roma dal secolo IV al XIX / di Mariano Armellini. Pubblicato dalla Tipografia Vaticana, 1891. (Internetudgave - også på engelsk!)
- side 801.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 332.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori. ----- Rione XV - Esquilino. A cura di Sandra Vasco Rocca. 1982.
- side 18-20.
Pinelli, Achille: Le chiese di Roma negli acquarelli di Achille Pinelli. A cura di Bruno Brizzi, testi di Liliana Barroero, Daniela Gallavotti Cavallero. Roma, Editore Colombo, 1. ristampa, 1990.
- side 287. --- (se akvarellen her i Alvaro De Alvariis affotografering)
Rendina, Claudio: Le chiese di Roma. Roma, Newton Compton editori, 2007. (Tradizioni italiane, 62)
- side 204-205.
I Rioni di Roma : storia, segreti, monumenti, tradizioni, leggende, curiosità / Alberto Manodori, Ludovico Pratesi, Claudia Cerchiai, Mauro Quercioli. Roma : Newton & Compton editori, 2005. - - Volume 3: Trastevere, Borgo, Esquilino, Ludovisi, Sallustiano, Castro Pretorio, Celio, Testaccio, San Saba, Prati.
- side 1006.
Wikipedia: Chiesa di Santa Maria del Buon Aiuto nell'Anfiteatro Castrense (italiensk tekst).

Flere fotos kan ses på Alvaro De Alvariis's Flickr-side: f.eks. Kapellet set fra Anfiteatro Castrense.

Tilbage til:
Esquilinturen

Fotos fra:
Esquilin-området

Kort over:
Esquilin-området

Steder i:
Esquilin-området

Seværdigheder i:
Esquilin-området

Personer fra:
Esquilin-området

Turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 6.6.2012 og sidst opdateret d. 7.6.2012