ANNAS ROM GUIDE
Aedes Isis i Castra Peregrina

I den store Kaserne (castra) for de udenbys soldater (peregrini), som var indkvarteret i Rom, Castra Peregrina - også omtalt som Castra Peregrinorum - var der indrettet flere små kultrum, hvor soldaterne - der jo kom fra mange forskellige egne, også langvejsfra, med egne skikke og gudedyrkelse - kunne dyrke de guddomme, som de følte sig mest knyttet til.

Blandt disse "kapeller" for blandt andre Kasernens skytsgud Genius Castrorum og Guden Mithras, var der også et kultrum for Gudinden Isis, samt en helligdom for Guden Jupiter i hans egenskab af "Redux", "den Jupiter, som fører dig tilbage", hvis beskyttelse ganske mange soldater sikkert kan have ønsket sig, når de skulle ud på farefulde missioner og lange sørejser, som med tidens sejlbåde ikke var ganske ufarlige.

Den lille stenbåd, som pryder fontænen på Piazza della Navicella, der ligger lige ved sted, hvor den gamle Kaserne stod, er imidlertid en votivgave til Gudinden Isis og et godt eksempel på den lettelse og glæde, der har været efter en lykkeligt overstået farlig sørejse.

Vi kender desuden til en votivtavle, som blev opsat for Isis. Teksten derpå lyder: Isidi reginae - pro salute e incolumitate - Impp. Caess. L. Septimi Severi Pii Per-tinacis Aug. Arab. Adiab. Parth. - maximi et - M. Aurelii Antonini Pii Felicis - Aug. (Britt. max.) - principis iuventutis, et - Iuliae Aug. matris Aug. (n), et - castror. et (senatus - et patriae), - L. Ceius L. fil. Privatus - quod, cum exampliaretur - balneum, subprinceps castr. - peregrinorum v. s. l. m.". Teksten og analyser heraf kan findes i indskrftssamlingerne CIL 6.354 og ILS 2218. Der er som nævnt tale om en votivtavle til Gudinden Isis opsat af en L. Ceius, der tilsyneladende var næstkommanderende officer i Castra Peregrina ("subprinceps"). I teksten nævnes også et badeanlæg "balneum", som måske har været en del af Kasernen. Tavlen blev fundet i området mellem kirkerne Santo Stefano Rotondo og Santa Maria in Domnica.

Castra Peregrina var opført under Kejser Augustus (år 31 før Kristus-år 14 efter Kristus), men fuldstændigt ombygget i det 2.århundrede. Den romerske historiker Ammianus Marcellinus beretter om, hvorledes Kasernen har været i brug i år 357 efter Kristus, da den alemanniske Kong Knodomar var holdt fængslet her, hvor han også senere døde på et ikke nærmere præciseret tidspunkt.

Hvornår Kasernen blev lukket, vides heller ikke med bestemthed. Det tidsrum, hvor bygningerne har stået tomme, menes dog ikke at have været ret længe, da man ikke under udgravningerne fandt jord- og plantelag, som ville være fremkommet, hvis komplekset bare havde ligget hen. På et tidspunkt har man - måske Kejseren tilskyndet af Paven, der kan have været Leo I (440-461) - besluttet at anvende området til at opføre en kirke. Derefter blev mure og vægge revet ned indtil en vis højde for at give mulighed for opfyldning til fundament for byggeriet af Kirken Santo Stefano Rotondo.

 

 

Litteratur om Aedes Isis i Castra Peregrina:
Dessau, Hermann: Inscriptiones Latinae Selectae (ILS). Chicago, Ares Publishers Inc., 1979, Vol. I-V.
- Vol I : side 448-450.
Guide Rionali di Roma : Rione I - Monti. --- Parte I. A cura di Liliana Barroero. Roma : Fratelli Palombi Editori, 1982.
- side 102.
Lanciani. Rodolfo (Amedeo): Storia degli scavi di Roma, e notizie intorno le collezioni romane di antichità. Roma, Edizioni Quasar.
Volume Terzo: 1550-1565. 1990. - side 83, 91.
Volume Quinto: 1605-1700. 1994. - side 177, 254.
Volume Sesto: 1700-1878. 2000. - side 15.
Pavia, Carlo: Guida dei Mitrei di Roma Antica. Gangemi Editore, 1999.
- side 32, 169-170, 207-208, 235.
Platner, Samuel Ball: A topographical dictionary of ancient Rome. Completed and revised by Thomas Ashby. Oxford University Press, cop. 1926.
- side 105-106.
Richardson, L.: A New Topographical Dictionary of Ancient Rome. Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1992.
- side 78.
RomArcheologica : guida alle antichità della città eterna. 18.-19. Itinerario: Sotto il segno dell'aquila. L'esercito e la marina militare dell'antica Roma.. lio de Rosa editore, 2003.
- side 24, 29-33.
RomArcheologica : guida alle antichità della città eterna. 21. Itinerario: I culti orientali a Roma. Elio de Rosa editore, 2004.
- side 52-55.
Roma Sacra. Elio de Rosa editore. Itinerario 34: Santo Stefano Rotondo. (nov.2007).
- side 6.
Staccioli, Romolo A.: Guida insolita ai luoghi, ai monumenti e alle curiosità di Roma antica. Newton & Compton Editori, 2. edizione, 2001.
- side 94-95.
Roms kommunale turistside: Mitreo di Santo Stefano Rotondo (engelsk tekst).

 

Fotos fra området
Kort over området
Bøger/links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 24.11.2011