ANNAS ROM GUIDE
Padri Dottrinari = Preti della Dottrina Cristiana

Denne religiøse Orden er ikke en munkeorden, men derimod en sammenslutning af præster ("preti"), der som formål har at udbrede den kristne tro og lære ved undervisning.

Ordenens officielle navn er Congregatio Patrum Doctrinae Christianae, der på italiensk kaldes Preti della Dottrina Cristiana eller blot I Dottrinari eller Padri Dottrinari ("præster af Ordenen for la Dottrina Cristiana"). Ordenens officielle forkortelse er D.C.

Ordenen blev grundlagt i slutningen af 1500-tallet af den franske præst César de Bus, som levede fra 1544 til 1607 og blev saligkåret i 1975.

Efter at have læst beslutningerne fra Koncilet i Trento samlede han nogle ligesindede præster og sammen grundlagde de Ordenen den 29. December 1592 med det formål "at give børn, fattige og uvidende en religiøs dannelse".

Pave Clemens VIII godkendte Ordenen i en rundskrivelse af 23. December 1597.

Pave Paul V lod Ordenen fusionere med "I Padri Somaschi" i 1616, men Pave Innocens X opløste denne alliance i 1647.

Den 16. April 1658 tillod Pave Alexander VII Ordenen ret til at åbne skoler og undervise i grammatik, retorik og filosofi.

I 1725 lod Pave Benedikt XIII Ordenen fusionere med en broder-orden fra Napoli, som var blevet grundlagt i 1617. Nogle år senere optog Congregazione della Dottrina Cristiana også en lignende orden, som var stiftet i Kirken Sant'Agata in Trastevere og derfor kaldtes Gli Agatisti.

I 1783 blev Jesuiter-Ordenen, som også havde undervisning som formål, nedlagt og "I Dottrinari" overtog herefter Jesuiternes mange skoler og kollegier.

Under den Franske Revolution blev Ordenen splittet, men den findes stadig og opererer i mange lande, blandt andet i Indien og i Brasilien. Ordenens hovedsæde ("casa generalizia") findes i Rom ved Kirken Santa Maria in Monticelli.

Litteratur om Arciconfraternita della Dottrina Cristiana:
Info.roma.it: Dottrinari.
Padri Dottrinari.
Wikipedia (fransk tekst): prêtres de la doctrine chrétienne.
Wikipedia (italiensk tekst): Dottrinari.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 24.11.2018