ANNAS ROM GUIDE
T. Flavius Postumius Varus

o. 271 efter Kristus

T. Flavius Postumius Varus, der tilhørte den gamle Postumius-familie, som havde ejendommene "Domus Postumiorum"Quirinalhøjens skråning og "Domus Postumii" på Pinciohøjens østskråning, var oldebarn af M. Postumius Festus ligesom T. Flavius Postumius Titianus, men det er usikkert om de var brødre, eller hvordan de ellers var beslægtede.

T. Flavius Postumius Varus beklædte ligesom de fleste af sine slægtninge adskillige høje embeder. Han var consul, augur, orator, quindecimvir og Praefectus Urbi i år 271 efter Kristus.

Om T. Flavius Postumius Varus handler indskriften ILS 2940, der blev fundet på Pinciohøjen: "d. m. - T. Fl. Postumius Varus - v. c., cos., orator, aug., XVvir., praef. urb., - Vixi beatus diis amicis literis. - Manes colamus, namque opertis manibus - divin[a] vis est ae[vi]terni temporis."

Litteratur om T. Flavius Postumius Varus:
Dessau, Hermann: Inscriptiones Latinae Selectae (ILS). Chicago: Ares Publishers, 1979.
- Vol I, side 574.
Platner, Samuel Ball: A topographical dictionary of ancient Rome. Completed and revised by Thomas Ashby. Oxford University Press,
- side 188.
Richardson, L.: A New Topographical Dictionary of Ancient Rome. Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1992.
- side 133.


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 22.8.2009