ANNAS ROM GUIDE
Postumius-familien

Postumius-slægten var en gammel romersk adels-familie, hvis medlemmer igennem flere århundreder beklædte mange høje embeder. De ejede tilsyneladende også flere ejendomme i Rom, på Quirinalhøjens skråning har man fundet rester efter et "Domus Postumiorum" og på Pinciohøjens østskråning efter et "Domus Postumii".


Af familiens medlemmer kender vi blandt andre:

L.Postumius S.f., konsul omkring år 600 før Kristus, nævnes i indskriften ILS 19, en Senatsbeslutning om det Tiburtinske distrikt.

Sp. Postumius A.f. P.n. Albus Regillensis, slut 6.årh.-439 før Kristus, var duumvir og aedil i år 484 fø Kristus, konsul i år 466 eller 464 før Kristus og decemvir i 451. Nævnes i indskriften ILS 9338,2.

A. Postumius Tuber var aedil og opførte Ceres-TempletAventin i år 496 før Kristus.

Aulus Postumius Tuber var diktator omkring år 431 før Kristus. Han skal ifølge historikerne Diodorus og Livius have besejret Aequi'erne ved Mons Algidus i 432 eller 431, men døde tilsyneladende i en ung alder. Det fortælles, at han skal have ladet sin søn henrette som desertør, men det vides ikke med sikkerhed.

L. Postumius L.f. Albinus, o. år 275-274 efter Kristus, var i disse år udnævnt til Rex sacrorum. Var iflg. Rüpke muligvis bedstefader til A.Postumius Albinus.

A. Postumius A.f. L.n. Albinus, ?-mellem 234-215 før Kristus, var Flamen Martialis-præst, konsul i år 242 før Kristus og censor i år 234.

Sp. Postumius L.f. A.n. Albinus, ca.220-180 før Kristus, far til L. Postumius Albinus, var augur og konsul i år 186 før Kristus. Han er nævnt i indskriften ILS 18, der omhandler senatshandlinger mod Bacchus-festerne, som her blev forbudt.

A. Postumius A.f. A.n. Albinus Luscus, ca.220-efter 167 før Kristus, var iflg. Rüpke antagelig duumvir i år 175 før Kristus og måske decemvir i år 173, konsul i 180 og censor i 174. Han nævnes i indskriften ILS 4019: "Vermino - A. Postummius A.f. A.n. Albi - duovir lege Plaetoria", der blev fundet mellem Quirinal- og Viminalhøjene ved den gamle Servius-bymur.

L. Postumius Sp.f. L.n. Albinus, omkring år 200-154 før Kristus, søn af auguren Sp. Postumius Albinus, var Flamen Martialis-præst i år 168 før Kristus, aedilis curulis i 161 og konsul i 154.

Aulus Postumius Albinus var konsul i år 151 før Kristus. Han var ofte udsendt i diplomatiske ærinder til Grækenland og Østen og i 146 deltog han i fredsforhandlingerne i Provinsen Achæa. Han var en lærd mand, som skrev historiske værker på græsk og gik så vidt i sin begejstring for alt, hvad der var græsk, at han vakte Cato den Ældre's mishag. Cicero derimod roste Postumius' smukke sprog.

L. Postumius L.f. Sp.n. Albinus, ca.150-efter 110 før Kristus, var Flamen Martialis-præst

C. Postumius, ?-ca. 83 før Kristus, var haruspex (= offertyder) under Sulla.

Q. Postumius Ca.???, o. 30 til efter 66 efter Kristus, var Arval-præst i år 66 efter Kristus.

Q. Postumius ?.l. Crepnos, o. 136 efter Kristus, hvor han var Vicomagister for Vicus Larum Alitum i Regio XIII. Han nævnes i indskriften ILS 6073 .

Postumius Acilianus, o. år 138-161 efter Kristus, var Praefectus Cohortis I Delm. (= i Dalmatien). Han nævnes i indskriften ILS 3009: "Iovi optim. maxi. - Capitolino - pro salut. Antonini Aug. Pii, Postumius Acilianus - praef. coh. I Delm."

M. Postumius Festus, død ca. 174 efter Kristus, kendes fra indskrifter fundet i Domus Postumii på Pincio (ILS 2929) . Han var Flamen-præst og rethoriklærer - Læs mere om M. Postumius Festus.

L. Flavius Postumius, som var Praefectus Urbis i år 271 efter Kristus. Også han kendes fra indskrifter fundet i Domus Postumii på Pincio.

T. Flavius Postumius Varus, der var Praefectus Urbis i år 271 efter Kristus. - Læs mere om T. Flavius Postumius Varus.

T. Flavius Postumius Tiberius var konsul i år 301. Også han kendes fra indskrifter fundet i Domus Postumii på Pincio.

T. Flavius Postumius Titianus, der var Praefectus Urbis i år 305 efter Kristus .- Læs mere om T. Flavius Postumius TitianusLitteratur om Postumius-familien:
Dessau, Hermann: Inscriptiones Latinae Selectae (ILS). Chicago: Ares Publishers, 1979.
Dizionario dei personaggi dell'antica Roma. Newton Compton editori, 1990.
- side 237f.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.22.
Platner, Samuel Ball: A topographical dictionary of ancient Rome. Completed and revised by Thomas Ashby. Oxford University Press,
- side 188.
Richardson, L.: A New Topographical Dictionary of Ancient Rome. Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1992.
- side 133.
Rüpke, Jörg: Fasti sacerdotum : die Mitglieder der Priesterschaften und das sakrale Funktionspersonal römischer, griechischer, orientalischer und jüdisch-christlicher Kulte in der Stadt Rom von 300 v. Chr. bis 499 n. Chr. Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2005. (Religionswissenschaft)(Potsdamer Altertumswissenschaftliche Beiträge. 12,1-12,3)
- Teil 2: Biographien. Mit Anne Glock. Side 1232-1234.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden oprettet d.19.3.2004 og sidst opdateret d. 22.8.2009