ANNAS ROM GUIDE
L. Naevius Clemens

L. Naevius Clemens nævnes på 2 blyrør, som er fundet under udgravninger i Rom. Det ene lige indenfor Porta Viminalis i Servius-Muren og det andet under Quirinal- og Viminalhøjene ved nutidens Via Mazzarino, hvor man under Villa Aldobrandini har udgravet rester af et stort antik kompleks af forretninger eller lagerbygninger.

Muligvis havde Clemens både en ejendom ved Porta Viminalis og et hus ved Quirinal, men der er også den mulighed, at begge de navnestemplede blyrør har tilhørt den samme, lange vandledning. Det ene af rørene fandt man nemlig i nærheden af en vandcisterne, hvorfra vandet fordeltes til ejendomme i området. Tæt herpå fandtes også et rør stemplet Publia Marcia Sergis Fusca, der altså har været nabo eller genbo til Clemens.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bøger og links om Rom
Bykort
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d.13.3.2004