ANNAS ROM GUIDE
Massimo-Familien

Mere om Familien Massimo:


(233 før Kristus (?)-13.århundrede) - (14. + 15.århundrede) - (16. + 17.århundrede) - (Massimo delle Colonne-familien) - (Massimo dell'Aracoeli-familien)


FAMILIEN I DET 16. OG 17. ÅRHUNDREDE:

side 1 - 2. - 3 - 4

NB: SIDEN ER UNDER UDARBEJDELSE I JULI 2006!!!!

Pietro Massimo (1-7-3-2-1) var søn af Orazio Massimo (1-7-3-2), død 1584, og Faustina Frangipani, død 1597, og broder til Curzio (1-7-3-2-2), Pentesilea (1-7-3-2-3), Giulia (1-7-3-2-4), Laura (1-7-3-2-5), Ortensia (1-7-3-2-6), Antonio (1-7-3-2-7), Lucrezia (1-7-3-2-8), Settimia (1-7-3-2-9) og Massimo Massimo (1-7-3-2-10). Pietro Massimo var Priore dei Caporioni i Rom og byens Ambassadør i Toscana i 1587. I 1574 blev han gift med Livia Patrizi. Han døde den 22.6.1588.

Curzio Massimo (1-7-3-2-2) var søn af Orazio Massimo (1-7-3-2), død 1584, og Faustina Frangipani, død 1597, og broder til Pietro (1-7-3-2-1), Pentesilea (1-7-3-2-3), Giulia (1-7-3-2-4), Laura (1-7-3-2-5), Ortensia (1-7-3-2-6), Antonio (1-7-3-2-7), Lucrezia (1-7-3-2-8), Settimia (1-7-3-2-9) og Massimo Massimo (1-7-3-2-10). Curzio blev Maresciallo del Popolo Romani i 1570 og Caporione di Parioni i 1584. Han døde den 23.10.1593.

Pentesilea Massimo (1-7-3-2-3) var datter af Orazio Massimo (1-7-3-2), død 1584, og Faustina Frangipani, død 1597, og søster til Pietro (1-7-3-2-1), Curzio (1-7-3-2-2), Giulia (1-7-3-2-4), Laura (1-7-3-2-5), Ortensia (1-7-3-2-6), Antonio (1-7-3-2-7), Lucrezia (1-7-3-2-8), Settimia (1-7-3-2-9) og Massimo Massimo (1-7-3-2-10). Pentesilea blev gift i 1573 med Marcello Melchiorri fra Recanati, der døde i 1605, mens Pentesilea selv døde den 12.9.1623..

Giulia Massimo (1-7-3-2-4) var datter af Orazio Massimo (1-7-3-2), død 1584, og Faustina Frangipani, død 1597, og søster til Pietro (1-7-3-2-1), Curzio (1-7-3-2-2), Pentesilea (1-7-3-2-3), Laura (1-7-3-2-5), Ortensia (1-7-3-2-6), Antonio (1-7-3-2-7), Lucrezia (1-7-3-2-8), Settimia (1-7-3-2-9) og Massimo Massimo (1-7-3-2-10). Giulia blev gift i 1584 med den romerske adelsmand Cesare Alberini. Hun døde den 12.6.1606.

Laura Massimo (1-7-3-2-5) var datter af Orazio Massimo (1-7-3-2), død 1584, og Faustina Frangipani, død 1597, og søster til Pietro (1-7-3-2-1), Curzio (1-7-3-2-2), Pentesilea (1-7-3-2-3), Giulia (1-7-3-2-4), Ortensia (1-7-3-2-6), Antonio (1-7-3-2-7), Lucrezia (1-7-3-2-8), Settimia (1-7-3-2-9) og Massimo Massimo (1-7-3-2-10). Laura's liv kender vi intet til.

Ortensia Massimo (1-7-3-2-6) var datter af Orazio Massimo (1-7-3-2), død 1584, og Faustina Frangipani, død 1597, og søster til Pietro (1-7-3-2-1), Curzio (1-7-3-2-2), Pentesilea (1-7-3-2-3), Giulia (1-7-3-2-4), Laura (1-7-3-2-5), Antonio (1-7-3-2-7), Lucrezia (1-7-3-2-8), Settimia (1-7-3-2-9) og Massimo Massimo (1-7-3-2-10). Ortensia blev født den 19.6.1570 og hun blev lægsøster i Congregazione di Santa Francesca Romana a Tor de' Specchi. Hendes dødsår kendes ikke. (Læs her om nonne-traditionen i Massimo-familien).

Antonio Massimo (1-7-3-2-7) var søn af Orazio Massimo (1-7-3-2), død 1584, og Faustina Frangipani, død 1597, og broder til Pietro (1-7-3-2-1), Curzio (1-7-3-2-2), Pentesilea (1-7-3-2-3), Giulia (1-7-3-2-4), Laura (1-7-3-2-5), Ortensia (1-7-3-2-6), Lucrezia (1-7-3-2-8), Settimia (1-7-3-2-9) og Massimo Massimo (1-7-3-2-10). Antonio blev født dem 29.9.1571 og døde som blot 5-årig den 6.10.1576, samme måned og år som sin lillesøster Lucrezia.

Lucrezia Massimo (1-7-3-2-8) var datter af Orazio Massimo (1-7-3-2), død 1584, og Faustina Frangipani, død 1597, og søster til Pietro (1-7-3-2-1), Curzio (1-7-3-2-2), Pentesilea (1-7-3-2-3), Giulia (1-7-3-2-4), Laura (1-7-3-2-5), Ortensia (1-7-3-2-6), Antonio (1-7-3-2-7), Settimia (1-7-3-2-9) og Massimo Massimo (1-7-3-2-10). Vi kender ikke Lucrezia's fødselsdag og -år, men hun døde den 25.10.1576, samme måned og år som sin 5-årige storebroder Antonio.

Settimia Massimo (1-7-3-2-9) var datter af Orazio Massimo (1-7-3-2), død 1584, og Faustina Frangipani, død 1597, og søster til Pietro (1-7-3-2-1), Curzio (1-7-3-2-2), Pentesilea (1-7-3-2-3), Giulia (1-7-3-2-4), Laura (1-7-3-2-5), Ortensia (1-7-3-2-6), Antonio (1-7-3-2-7), Lucrezia (1-7-3-2-8) og Massimo Massimo (1-7-3-2-10). Settima var født den 29.5.1574 og blev i 1594 gift med Roberto Sergardi, der var af en familie fra Siena, som havde bosat sig i Rom. Hun døde dog allerede året efter den 5.7.1595.

Massimo Massimo (1-7-3-2-10) var søn af Orazio Massimo (1-7-3-2), død 1584, og Faustina Frangipani, død 1597, og broder til Pietro (1-7-3-2-1), Curzio (1-7-3-2-2), Pentesilea (1-7-3-2-3), Giulia (1-7-3-2-4), Laura (1-7-3-2-5), Ortensia (1-7-3-2-6), Antonio (1-7-3-2-7), Lucrezia (1-7-3-2-8) og Settimia Massimo (1-7-3-2-9). Massimo blev født den 27.10.1576 og beklædte som resten af familiemedlemmerne høje poster i Rom. Han var Maresciallo del Popolo i 1600, Caporione i 1610 og Conservatore i 1614. I 1595 blev han gift med Giulia Naro, med hvem han fik børnene: I 1596 Francesca Olimpia (1-7-3-2-10-1), i 1597 Laura (1-7-3-2-10-2), i 1598 Faustina (1-7-3-2-10-3), i 1600 Giambattista (1-7-3-2-10-4), i 1601 Faustina (1-7-3-2-10-5), i 1602 Orazio (1-7-3-2-10-6), i 1603 Antonfrancesco (1-7-3-2-10-7), i 1604 Domenico (1-7-3-2-10-8), i 1605 Maria (1-7-3-2-10-9), i 1607 Francesco Antonio (1-7-3-2-10-10), i 1608 Nunzia (1-7-3-2-10-11), i 1609 Settimia (1-7-3-2-10-12), i 1611 Pietro (1-7-3-2-10-13), i 1615 Settimia (1-7-3-2-10-14) og i 1616 Lucrezia (1-7-3-2-10-15). Af de mange døtre nåede kun de færreste at fylde 2 år og af dem, der nåede til skelsår og alder, var det kun den sidste, Lucrezia, som fik lov at indgå ægteskab. De resterende 3 søstre kom til at tilbringe deres liv i forskellige klostre. (Læs her om nonne-traditionen i Massimo-familien). Også de fleste sønner døde indenfor de første 2 leveår, men Orazio nåede at gøre karriere i hæren og Pietro levede længe, blev gift og fik børn, der dog alle døde som små. Massimo Massimo døde den 2.6.1644, mens hans hustru Giulia døde allerede i 1620.


Orinzia Massimo (1-9-1-1-1) var født udenfor ægteskab af Francesca de Brandis i dennes forhold til Luca Massimo (1-9-1-1), der blev forgivet af sin broder Marcantonio i 1599 efter at være blevet gjort arveløs og derpå have bemægtiget sig familieejendommen Roccasecca. Orinzia var søster til Ferdinando Massimo (1-9-1-1-2), vi kender ikke hendes fødselsår, men ved at hun i 1612 blev gift med Baldassare di Gregorio Boncompagni og at hun døde den 5.4.1648. Hun ligger begravet i Kirken Madonna dei Monti i Rom.

Ferdinando Massimo (1-9-1-1-2) var født udenfor ægteskab af Francesca de Brandis i dennes forhold til Luca Massimo (1-9-1-1), der blev forgivet af sin broder Marcantonio i 1599 efter at være blevet gjort arveløs og derpå have bemægtiget sig familieejendommen Roccasecca. Ferdinando var broder til Orinzia Massimo (1-9-1-1-1). Han døde den 6.6.1657 og ligger begravet i Kirken Santa Maria del Popolo i Rom.


Eleonora Massimo (1-9-1-4-1), der døde som spæd, var datter af Pompeo Massimo (1-9-1-4), død 1610, og Brigida de' Magistris, død 1597, og søster til Eleonora (1-9-1-4-2), der blev født i 1594, og Ottavia Massimo (1-9-1-4-3) samt halvsøster til Cecilia Massimo Salomoni (1-9-1-4-4), Antonfrancesco Massimo Salomoni (1-9-1-4-5), Bernardo Massimo Salomoni (1-9-1-4-6), Giandomenico Massimo Salomoni (1-9-1-4-7) og Dianora Massimo (1-9-1-4-8).

Eleonora Massimo (1-9-1-4-2), datter af Pompeo Massimo (1-9-1-4), død 1610, og Brigida de' Magistris, død 1597, og søster til Eleonora (1-9-1-4-1), der døde som spæd, og Ottavia Massimo (1-9-1-4-3) samt halvsøster til Cecilia Massimo Salomoni (1-9-1-4-4), Antonfrancesco Massimo Salomoni (1-9-1-4-5), Bernardo Massimo Salomoni (1-9-1-4-6), Giandomenico Massimo Salomoni (1-9-1-4-7) og Dianora Massimo (1-9-1-4-8). Eleonora, som var opkaldt efter sin døde søster, blev født den 24.9.1594 og gik i kloster i Ferentino i 1617. Hendes dødsår kendes ikke. (Læs her om nonne-traditionen i Massimo-familien).

Ottavia Massimo (1-9-1-4-3), datter af Pompeo Massimoo (1-9-1-4), død 1610, og Brigida de' Magistris, død 1597, og søster til Eleonora (1-9-1-4-1), der døde som spæd og Eleonora (1-9-1-4-2), der blev født i 1594, samt halvsøster til Cecilia Massimo Salomoni (1-9-1-4-4), Antonfrancesco Massimo Salomoni (1-9-1-4-5), Bernardo Massimo Salomoni (1-9-1-4-6), Giandomenico Massimo Salomoni (1-9-1-4-7) og Dianora Massimo (1-9-1-4-8). Ottavia var født den 23.7.1597, samme år som hendes moder døde, og blev i 1619 gift med Agostino Bongiovanni. Hun døde den 2.2.1627 og ligger begravet i Kirken Sant'Agostino i Rom.

Cecilia Massimo Salomoni (1-9-1-4-4), datter af Pompeo Massimo (1-9-1-4), død 1610, og Clelia Bebiba Salomoni, død 1635, og halvsøster til Eleonora (1-9-1-4-1), der døde som spæd, Eleonora (1-9-1-4-2) og Ottavia (1-9-1-4-3) samt søster til Antonfrancesco Massimo Salomoni (1-9-1-4-5), Bernardo Massimo Salomoni (1-9-1-4-6), Giandomenico Massimo Salomoni (1-9-1-4-7) og halvsøster til Dianora Massimo (1-9-1-4-8). Cecilia blev født den 28.12.1602 og blev i 1623 gift med Michelangelo Muti. Hendes dødsår kendes ikke.

Antonfrancesco Massimo Salomoni (1-9-1-4-5), søn af Pompeo Massimo (1-9-1-4), død 1610, og Clelia Bebiba Salomoni, død 1635, og halvbroder til Eleonora (1-9-1-4-1), der døde som spæd, Eleonora (1-9-1-4-2) og Ottavia (1-9-1-4-3) samt broder til Cecilia Massimo Salomoni (1-9-1-4-4), Bernardo Massimo Salomoni (1-9-1-4-6), Giandomenico Massimo Salomoni (1-9-1-4-7) og halvbroder til Dianora Massimo (1-9-1-4-8). Antonfrancesco blev født i 1603 og fik i 1610 titel af Marchese di Prossedi. I 1629 blev han gift med Caterina Parabiacchi, som døde i 1685 næsten 40 år efter Antonfrancesco, der døde den 23.1.1647 og ligger begravet i Kirken Madonna dei Monti i Rom. (Caterina blev derimod begravet i Kirken Santa Maria in Aracoeli). Caterina og Antonfrancesco fik sammen børnene: i 1632 Anna (1-9-1-4-5-1), i 1633 Giambattista (1-9-1-4-5-2), i 1636 Virginia (1-9-1-4-5-3), i 1638, 3 år efter storebroderens tidlige død, Giambattista (1-9-1-4-5-4), i 1641 Margherita (1-9-1-4-5-5), i 1643 Filippo (1-9-1-4-5-6), i 1645 Cecilia (1-9-1-4-5-7) og i 1647 Luigi Maria (1-9-1-4-5-8), der blev født efter sin faders død.

Bernardo Massimo Salomoni (1-9-1-4-6), søn af Pompeo Massimo (1-9-1-4), død 1610, og Clelia Bebiba Salomoni, død 1635, og halvbroder til Eleonora (1-9-1-4-1), der døde som spæd, Eleonora (1-9-1-4-2) og Ottavia (1-9-1-4-3) samt broder til Cecilia Massimo Salomoni (1-9-1-4-4), Antonfrancesco Massimo Salomoni (1-9-1-4-5), Giandomenico Massimo Salomoni (1-9-1-4-7) og halvbroder til Dianora Massimo (1-9-1-4-8), blev født i 1604 og beklædte hvervet som Caporione i Rione Colonna i 1640 og i Monti i 1649. Bernardo døde den 13.10.1678 og ligger begravet i Kirken Madonna dei Monti i Rom.

Giandomenico Massimo Salomoni (1-9-1-4-7), søn af Pompeo Massimo (1-9-1-4), død 1610, og Clelia Bebiba Salomoni, død 1635, og halvbroder til Eleonora (1-9-1-4-1), der døde som spæd, Eleonora (1-9-1-4-2) og Ottavia (1-9-1-4-3) samt broder til Cecilia Massimo Salomoni (1-9-1-4-4), Antonfrancesco Massimo Salomoni (1-9-1-4-5) og Bernardo Massimo Salomoni (1-9-1-4-6) og halvbroder til Dianora Massimo (1-9-1-4-8). Giandomenico var født i 1607 og døde i 1657. Han ligger begravet i Kirken Santa Maria in Trastevere i Rom.

Dianora Massimo (1-9-1-4-8), datter af Pompeo Massimo (1-9-1-4), død 1610, og en ukendt kvinde, blev født udenfor ægteskab som halvsøster til Eleonora (1-9-1-4-1), der døde som spæd, Eleonora (1-9-1-4-2) og Ottavia (1-9-1-4-3), Cecilia Massimo Salomoni (1-9-1-4-4), Antonfrancesco Massimo Salomoni (1-9-1-4-5), Bernardo Massimo Salomoni (1-9-1-4-6) og Giandomenico Massimo Salomoni (1-9-1-4-7). Dianora blev sendt i kloster i Monastero di Santa Chiara i Ferentino i 1617. Hun tog her navnet Suor Vittoria. (Læs her om nonne-traditionen i Massimo-familien).


Girolamo Massimo (1-9-1-7-1), søn af Ottavio Massimo (1-9-1-7) og Marzia, blev født den 22.6.1597 og døde som barn.


Dorotea Massimo (1-9-3-1-1), datter af Giambattista Massimo (1-9-3-1) og Olimpia, blev født den 15.2.1598 og døde på et ikke kendt tidspunkt.


Vittoria Massimo (1-9-3-4-1), uægteskabelig datter af Francesco Massimo (1-9-3-4), død 1632, og Cleria Rapona, blev legitimiseret af Pave Urban VIII den 26.9.1631 og derpå gift med Francesco Zitti i 1632.


Virginia Massimo (1-9-5-2-1), uægteskabelig datter af Valerio Massimo (1-9-5-2), død 1626, blev født i 1599 og blev i 1612 nonne i Klosteret ved Kirken San Bernardino da Siena a Magnanapoli. Hun døde den 14.2.1676. (Læs her om nonne-traditionen i Massimo-familien).


Gianantonio Massimo (1-9-6-9-1), søn af Giacomo Luigi Massimo (1-9-6-9), død 1650, og Giulia Serlupi, død 1640, og broder til Carlo Camillo (1-9-6-9-2), Fabio Camillo (1-9-6-9-3) og Virginia Massimo (1-9-6-9-4). Gianantonio blev født den 9.2.1613 og trådte ind i Ordenen Chierico Regolare Teatino i 1641. Han døde på et ukendt tidspunkt.

Carlo Camillo Massimo (1-9-6-9-2), søn af Giacomo Luigi Massimo (1-9-6-9), død 1650, og Giulia Serlupi, død 1640, og broder til Gianantonio (1-9-6-9-1), Fabio Camillo (1-9-6-9-3) og Virginia Massimo (1-9-6-9-4). Carlo Camillo blev født den 20.6.1620 og gjorde en strålende karriere indenfor Kirken. Han var Cameriere Segreto og Apostolsk Protonotar fra 1646, Kannik ved Kirken San Giovanni in Laterano i årene 1650-52, tilknyttet den Pavelige administration i 1651 og 1658. Carlo Camillo Massimo blev udnævnt til Titulær-Patriark af Jerusalem i 1653, han var pavelig udsending i Spanien i 1654, Guvernør over Borgo i 1669. I 1670 blev han Kardinal-Præst ved Kirken Santa Maria in Domnica, men flyttede senere til Kirken Sant'Eusebio i 1673 og derpå til Santa Anastasia i 1676. Han var protektor for Congregazione Riformata di San Bernardo fra 1671, for Ordine della Redenzione degli Schiavi fra 1671, for Ordine Costantiniano fra 1672. Men han var også beskytter af kunstnere og en stor mæcen, der opkøbte kunstværker og arkæologiske fund Desuden var han Abbed i flere klostre og i 1640 havde han arvet familieejendommen Roccasecca. Han døde den 12.9.1677 og blev begravet i familiens gravkapel Cappella Massimo i Kirken San Giovanni in Laterano.

Fabio Camillo Massimo (1-9-6-9-3), søn af Giacomo Luigi Massimo (1-9-6-9), død 1650, og Giulia Serlupi, død 1640, og broder til Gianantonio (1-9-6-9-1), Carlo Camillo (1-9-6-9-2) og Virginia Massimo (1-9-6-9-4), blev født den 15.8.1621 og beklædte som flere andre familiemedlemmer en række høje poster i byen Roms's administration. Han var Caporione for Rione Pigna i 1646 og for Rione Borgo i 1650. Han var Consrvatore i 1651, 1654 og 1678 og Consigliere del Popolo Romano i 1656, 1657 og 1658. I 1677 arvede han titlen af Greve af Roccasecca efter sin ældre broder Carlo Camillo. Fabio Camillo blev gift 2 gange, første gang i 1659 med Laura Ginnetti, med hvem han fik datteren Giulia (1-9-6-9-3-1), og derpå i 1679 med Maria Teresa Lancia, med hvem han fik sønnen Giacomo Valerio (1-9-6-9-3-2), der døde som spæd. Fabio Camillo Massimo døde den 30.3.1686 i Roccasecca, hvor han også ligger begravet. Hans titel overgik herefter til fætteren Fabrizio Camillo Massimo (1-12-2-9-7).

Virginia Massimo (1-9-6-9-4), datter af Giacomo Luigi Massimo (1-9-6-9), død 1650, og Giulia Serlupi, død 1640, og søster til Gianantonio (1-9-6-9-1), Carlo Camillo (1-9-6-9-2) og Fabio Camillo Massimo (1-9-6-9-3), blev født den 20.6.1625 og døde allerede året efter, hvor hun blev begravet i Kirken San Lorenzo in Damaso i Rom.


Virginia Massimo (1-9-6-10-1), datter af Stefano Angelo Massimo (1-9-6-10), død 1661, og (halv?)søster til Giulio Domenico Massimo (1-9-6-10-2), blev født den 10.1.1631 og døde som 8-årig i 1639, den 17.7.

Giulio Domenico Massimo (1-9-6-10-2), søn af Stefano Angelo Massimo (1-9-6-10), død 1661, og (halv?)broder til Virginia Massimo (1-9-6-10-1), blev født den 26.10.1635. Han blev legitimiseret i 1642 som arving efter sin fader. Hans dødsår kendes ikke.


Mario Massimo (1-12-8-7-1), søn af Valerio Massimo (1-12-8-7), død 1658, og Fulvia Mignanelli, død 1665, og broder til Ortensia Massimo (1-12-8-7-2), blev født den 18.9.1609 og beklædte som resten af familien flere høje embeder. Han var Caporione for Rione di Sant'Eustachio i 1649 og Priore dei Caporioni i 1652. I 1659 var han Conservatore di Roma. I 1641 blev han gift med Laura Cusida, der døde i 1692 efter at have født børnene: i 1642 Maria Isabella (1-12-8-7-1-1), Mario Camillo (1-12-8-7-1-2), i 1649 Ortensia (1-12-8-7-1-3), i 1650 Anna (1-12-8-7-1-4), Maria Angela (1-12-8-7-1-5), i 1652 Gaspare (1-12-8-7-1-6), i 1654 Olimpia (1-12-8-7-1-7) og Leone (1-12-8-7-1-8). Fra 1661 tog Mario Massio nanvet Massimo-Jacovacci. Han døde den 14.8.1672.

Ortensia Massimo (1-12-8-7-2), datter af Valerio Massimo (1-12-8-7), død 1658, og Fulvia Mignanelli, død 1665, og søster til Mario Massimo (1-12-8-7-1), blev født i 1610 og gift i 1638 med Marcello Crescenzi. Hun døde allerede den 5.10.1645.


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 25.7.2006 og sidst opdateret d. 16.1.2011