ANNAS ROM GUIDE
Sangallo-familien

Sangallo-familien var en familie af billedhuggere, arkitekter og ingeniører, som stammede fra Firenze, men også virkede i Rom og andre steder i landet.

Af Sangallo-familien's medlemmer kender vi:

Francesco (Giamberti) da Sangallo var fader til Giuliano og Antonio da Sangallo den Ældre, samt til datteren Smeralda og andre børn, hvis navne vi ikke kender. Francesco bar egentlig efternavnet Giamberti, men efter i 1477 at have erhvervet en ejendom ved Porta Sangallo i Firenze tog han dette som tilnavn og det gik derefter over til at blive familienavnet. Francesco da Sangallo var snedker og lavede borde og intarsiaarbejder. Han var født i 1405 og døde i 1480. Han blev bedstefader til arkitekterne Francesco (Margotta) da Sangallo, Antonio da Sangallo den Yngre, Battista da Sangallo, Bastiano da San Gallo og Giovanni Francesco da Sangallo.

--- Giuliano da Sangallo (1445-1516) var søn af Francesco (Giamberti) da Sangallo og blandt andre broder til Antonio da Sangallo den Ældre. Giuliano virkede som arkitekt og ingeniør og blev fader til Francesco (Margotta) da Sangallo. - Læs mere her om Giuliano da Sangallo!

--------- Francesco (Margotta) da Sangallo (1494-1576) var søn af arkitekten Giuliano da Sangallo. , barnebarn af Francesco (Giamberti) da Sangallo, nevø af Antonio da Sangallo den Ældre og faderens øvrige søskende, og fætter til Antonio da Sangallo den Yngre og Battista da Sangallo, samt til Bastiano da San Gallo, som kaldtes "Aristotile", og Giovanni Francesco da Sangallo. Francesco var med sin fader i Rom i 1506, da Laokoongruppen blev fundet, og sammen med Michelangelo ledsagede han faderen, der af Pave Julius II havde fået ordre til at besigtige fundet.

--- Antonio da Sangallo den Ældre (1455-1534) var søn af Francesco (Giamberti) da Sangallo og blandt andre broder til Giuliano da Sangallo. - Læs mere om Antonio da Sangallo den Ældre her!

--- Smeralda da Sangallo var datter af Francesco (Giamberti) da Sangallo og søster til arkitekterne Giuliano og Antonio da Sangallo den Ældre. Hun blev gift med bødkeren Bartolomeo Cordiani og moder til sønnen Antonio Cordiani, der også blev arkitekt og derfor kendes under navnet Antonio da Sangallo den Yngre, samt til sønnen Battista Cordiani, kaldet Battista da Sangallo eller "Il gobbo" ("Den pukkelryggede").

--------- Antonio Cordiani, kaldet Antonio da Sangallo den Yngre (1483-1546), ældre broder til Battista da Sangallo, var søn af bødkeren Bartolomeo Cordiani og Smeralda da Sangallo og derfor dattersøn af Francesco (Giamberti) da Sangallo, nevø af arkitekterne Giuliano og Antonio da Sangallo den Ældre og fætter til Francesco (Margotta) da Sangallo og Bastiano da San Gallo, som kaldtes "Aristotile", og Giovanni Francesco da Sangallo.

--------- Battista Cordiani, kaldet Battista da Sangallo eller "Il gobbo" ("Den pukkelryggede"), (1496-1552) yngre broder til Antonio da Sangallo den Yngre, var søn af bødkeren Bartolomeo Cordiani og Smeralda da Sangallo og derfor dattersøn af Francesco (Giamberti) da Sangallo, nevø af arkitekterne Giuliano og Antonio da Sangallo den Ældre og fætter til Francesco (Margotta) da Sangallo og Bastiano da San Gallo, som kaldtes "Aristotile", og Giovanni Francesco da Sangallo.

--- Et andet af Francesco (Giamberti) da Sangallo's børn fik selv børnene Bastiano da San Gallo, som kaldtes "Aristotile", og Giovanni Francesco da Sangallo, der altså var nevøer af Giuliano og Antonio da Sangallo den Ældre og fætre til Francesco (Margotta), Antonio da Sangallo den Yngre og Battista da Sangallo.

--------- Bastiano da San Gallo, som kaldtes "Aristotile" (1481-1551) var broder til Giovanni Francesco da Sangallo, barnebarn af Francesco (Giamberti) da Sangallo og nevø til arkitekterne Giuliano og Antonio da Sangallo den Ældre, samt fætter til Francesco (Margotta) da Sangallo, Antonio da Sangallo den Yngre og Battista da Sangallo.

--------- Giovanni Francesco da Sangallo (1482-1530) var broder til Bastiano da San Gallo, barnebarn af Francesco (Giamberti) da Sangallo og nevø til arkitekterne Giuliano og Antonio da Sangallo den Ældre, hos hvem han også var i lære, samt fætter til Francesco (Margotta) da Sangallo, Antonio da Sangallo den Yngre og Battista da Sangallo. Fra 1513-ca.1517 arbejdede Giovanno Francesco med byggeriet af Peterskirken i Rom

-------------------------------------

En vis Gian Giacomo da Sangallo arbejdede i årene 1496-1517 som billedhugger på Domkirken i Milano. Om der er noget slægtskab til den øvrige Sangallo-familie, vides ikke.

 Litteratur om Sangallo-familien:
Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur gegenwart. Begründet von Ulrich Thieme und Felix Becker. Leipzig, Seemann, 1907-1950.

Info.roma: Giuliano Sangallo.
Answers.com: Giuliano da Sangallo.
ArcInform: Giuliano da Sangallo.
Britannica.com: Giuliano da Sangallo.
Den Store Danske: da Sangallo.
Wikipedia: Giuliano da Sangallo (dansk tekst).
Wikipedia: Giuliano da Sangallo (engelsk tekst).
Wikipedia: Giuliano da Sangallo (italiensk tekst).

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 25.10.2010 og sidst opdateret d. 26.10.2010