ANNAS ROM GUIDE

Rocci-Familien

1500- til 1700-tallet

Rocci-familien stammede fra Norditalien, nærmere bestemt Lombardiet og Cremona-området, hvor de hørte til blandt de fornemme familier. Omkring midten af 1500-tallet slog en gren af slægten sig ned i Rom, hvor de havde succes, gjorde karriere indenfor Kirken og samlede sig ejendomme. To familiemedlemmer opnåede også at blive Kardinaler.

I Rom bosatte familien sig i Via di Monserrato, hvor Kardinal Bernardino Rocci i nutidens gadenummer 25 i 1675 lod bygge et familiepalæ, kaldet Palazzo Rocci.

Familien havde gravkapel i Kirken Santa Maria di Monserrato.

Rocci-familiens våben er delt i 2 dele af en vandret streg. Den nederste del fylder 2/3 af fladen og har sølvfarvet baggrund, hvorpå ses en gren med blade og 3 purpurfarvede drueklaser. Den øverste trediedel af feltet har en sort ørn med udbredte vinger på gylden baggrund.

Af Rocci-familiens medlemmer kender vi blandt andre:

Bernardino Rocci, som var det første familiemedlem, der slog sig ned i Rom omkring midten af 1500-tallet. Han opkøbte noget jord i Campagna Romana, landskabet omkring byen. Bernardino fik i 1590 overdraget et sidekapel i Kirken Santa Maria di Monserrato til familiens gravkapel (1.kapel i højre side).

Ciriaco Rocci, der blev født i 1581 eller 1582 som søn af Bernardino Rocci og Clarice Arrigoni, gjorde karriere indenfor Kirken. Han var pavelig Nuntius i Wien og pavelig Legat i Ferrara, samt "Governatore del Patrimonio della Santa Sede". I 1629 blev han udnævnt til Kardinal ved Kirken San Salvatore in Lauro og senere også til Ærkebiskop i Patrasso. Ciriaco, som døde i 1651, var onkel til den senere Kardinal Bernardino Rocci.

Antonio Rocci, som i April kvartal 1629 var udnævnt til Conservatore. Han nævnes her som værende fra Rione Regola. Antonio Rocci var gift med Pulcheria Maffei og far til den senere Kardinal Bernardino Rocci.

Bernardino Rocci, som var nevø til Kardinal Ciriaco Rocci, blev født i 1618 eller 1627 som søn af Antonio Rocci og Pulcheria Maffei og gjorde som sin onkel karriere indenfor Kirken. Han blev pavelig Nuntius i Napoli og Biskop i Orvieto. Under Pave Clemens IX fik han titel af "Maggiordomo" og i 1675 blev han udnævnt til Kardinal. Han døde i 1680. Det var denne Bernardino, som i 1675 lod arkitekten Carlo Maderno stå for opførelsen af familiepalæet i Via di Monserrato nr. 25, hvor også hans bror Pompeo Rocci kom til at bo.

Pompeo Rocci, der var bror til Kardinal Bernardino Rocci, som opførte familiepalæet i Via di Monserrato, hvor også Pompeo og hans hustru Anna Cenci flyttede ind. De blev forældre til datteren Maria Pulcheria Rocci. Pompeo Rocci beklædte hvervet som Caporione 2 gange: i April kvartal 1647 for kvarteret Rione Parione og i Januar kvartal 1652 for Rione Regola.

---- Maria Pulcheria Rocci, datter af Pompeo Rocci og Anna Cenci, blev gift med Clemente Spada. Hun blev den sidste af den romerske Rocci-gren og arvede familiepalæet i Via di Monserrato, hvor hun var vokset op. Hun og Clemente Spada fik 2 døtre, som efter deres forældres død solgte Palazzo Rocci.

---------- Maria Vittoria Spada, datter af Maria Pulcheria Rocci og Clemente Spada, blev i 1731 gift med Carlo Cesi. Maria Vittoria arvede sammen med sin søster Maria Francesca Rocci familiepalæet efter deres mor og solgte det derpå.

---------- Maria Francesca Spada, datter af Maria Pulcheria Rocci og Clemente Spada, blev i 1726 gift med Grev Innocenzo Muti. Maria Francesca arvede sammen med sin søster Maria Vittoria Rocci familiepalæet efter deres mor og solgte det derpå.

Urbano Rocci, der i Oktober kvartal 1658 var valgt til Caporione for Rione Regola og i Januar kvartal 1662 var udnævnt til Conservatore sammen med Achille Maffei, med hvilken han også delte embedet som Senator dette år. Det er her noteret, at Urbano Rocci var fra Rione Ripa.

Antonio Rocci fra Rione Pigna, der i Juli kvartal 1692 var udnævnt til Conservatore.

Litteratur om Rocci-familien:
Amayden, Teodoro: La Storia delle Famiglie Romane. Arnoldo Forni Editore. Volume II.
- side 169.
Dominicis, Claudio De: Membri del Senato della Roma Pontificia : Senatori, Conservatori, Caporioni e loro Priori e Lista d'oro delle famiglie dirigenti (secc. X-XIX).
- side 44, 76, 81, 86, 170, 172, 175, 362.
Guidi Rionali di Roma. - Roma, Fratelli Palombi Editori
.
- Rione VII : Regola - Parte Seconda (Del 2) / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione, 1984.
------ side 28.
Rendina, Claudio: I Palazzi storici di Roma. (Quest'Italia, collana di storia, arte e folclore, n.317). Newton & Compton Editori, 2005..
- side 448.
Rendina, Claudio: Le grandi famiglie di Roma. Newton & Compton Editori, 2004.
- side 528.
Miranda, Salvador: The Cardinals of the Holy Roman Church.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 31.5.2021