ANNAS ROM GUIDE

Circi-familien

Familien Circi stammede fra Montereale, men et medlem, den kendte læge Simeone Circi, slog sig ned i Rom i midten af 1500-tallet.

Her byggede han sig i det nu forsvundne, men tidligere tæt bebyggede kvarter, hvor Piazza Venezia idag breder sig sammen med de brede gader, som løber langs Capitolhøjens fod, et palæ, Palazzo Circi, der rejste sig på hjørnet af de små gader Vicolo di San Venanzio og Via della Pedacchia.

Mens palæet var på sit højeste husede det - ligesom de andre førende huse på den tid - også antikke fragmenter, statuer, indskrifter og lignende. Et sådant antikt stykke opbevaredes her indtil 1869 og fra 1870 befinder det sig i Sankt Petersborg på museet Eremitagen. Det drejer sig om en relieffrise på 56 x 233 cm, som forestiller Orestes, der slår Aegisthus og Klyteimnestra. Den stammer fra en romersk sarkofag fra omkring år 150. Stykket var oprindelig anbragt på palæets første sal over trappen, men blev senere sat ind i gårdmuren. (se beskrivelse)

Simeone's efterkommere blev ansete og magtfulde og de optoges blandt de romerske adelige med titel af Baroner. Det lader til, at familien uddøde i 1800-tallet, hvorefter Palazzo Circi overgik til Lezzani-familien.

Familien Circi's våben havde ifølge Amayden (se litt.note nedenfor) sølvfarvet bund med 3 røde ringe, men andetsteds ses det beskrevet som havende blå bund med 3 blade og en stjerne.

Vi kender ikke ret meget til Circi-familiens medlemmer, til trods for at de altså levede i Rom i et par hundrede år.

Den ældst kendte er som nævnt lægen Simeone Circi, som i midten af 1500-tallet var ophavsmand til denne romerske gren af en Montereale-slægt. Han blev her en kendt og søgt læge og samlede sig på denne måde en formue, som han brugte på at opføre familiepalæet på hjørnet af de små gader Vicolo di San Venanzio og Via della Pedacchia.

Et meget senere medlem af slægten, Perseo Maria Circi, bestred hvervet som Priore dei Caporioni i 1728 og var Conservatore i 1731. I Musei Capitolini findes et relief med en hyldestindskrift til Pave Clemens XII til minde om en restaurering af Conservatorernes mødesal i 1731. Her beskrives familievåbenet som havende blå bund med 3 blade og en stjerne. (se billede og tekst fra Museet).

 

Litteratur om Circi-familien:
Amayden, Teodoro: La Storia delle Famiglie Romane. Ristampa fotomeccanica, Arnaldo Forni Editore, 1979. Oprindelig udgivelse: Roma, Collegio Araldico. Bd.1-2 i ét bind.
- side 360.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 871.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione X Campitelli - Parte Prima. - Nuova edizione aggiornata / di Carlo Pietrangeli. - 1992. ------- side 92.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 28.4.2016