ANNAS ROM GUIDE

Santa Maria del Sole

Der findes i Rom 2 gamle Madonna-billeder med titlen Santa Maria del Sole. Det vides ikke, hvilket der er ældst og deres historier er lringlet ind i hinanden, så det kan være svært at udrede trådene og skille legenderne fra virkeligheden.

Den ene billede findes idag i det gamle rundtempel for Hercules Victor (tidligere også omtalt som Vesta-Templet) på Piazza Bocca della Verità. Denne helligdom havde allerede fra 1100-tallet været omdannet til kirke med navnet Santo Stefano delle Carozze.

Og det andet billede findes idag i Oratorio del Santissmo Crocifisso, som det religiøse broderskab Confraternita del Santo Crocifisso di San Marcello, som var knyttet til Kirken San Marcello, lod bygge i 1560-1568.

SANTA MARIA DEL SOLE betyder "Solens Madonna" og på dette tilnavn har historikere og folkevid gennem tiderne givet forskellige forklaringer.

En gammel beretning fortæller i 1560 om denne hændelse:

En ung mand fiskede i dette år i Tiberens vande, da han i nettet fik et Madonna-billede malet på papyrus. Han tog det med hjem og forærede det til sin fromme ugifte søster Gerolama Lentini, som blev meget glad for billedet og satte det frem i sit hjem. Nogle dage efter så hun, at billedet glødede og ligesom udsendte solstråler. Dette var jo et mirakel og husets gårdsplads blev nu omdannet til et lille andagtssted, hvor kvarterets beboere snart kom for at tilbede "Solens Madonna": "Madonna del Sole".
Gerolama lod det religiøse broderskab Confraternita del Santo Crocifisso di San Marcello, som var knyttet til Kirken San Marcello, overtage ansvaret for billedet og da hun døde som ældgammel - beretningerne fortæller, at hun blev 115 år! - lod Broderskabet billedet flytte over til deres i 1560-1568 nybyggede kapel Oratorio del Crocifisso.

Man mener dog, at denne beretning må dog betragtes som fri fantasi, da der ikke i Gerolama Lentini'a gravskrift i dette kapel nævnes noget om denne begivenhed, der ellers må have været skelsættende.

Andre teorier om navnets opståen knytter det til et indskriftsfragment fundet ved Aracoeli, hvor Solens Gud er nævnt: "Deo Soli Invicto". Det har muligvis henvist til Guden Mithras, men er af folkevidet blevet et tilnavn til et elsket Madonna-billede.

Det kan også tænkes, at et tilbedt Maria-billede har været indsat i en forgyldt ramme med stukdekoration af "solstråler", som det ofte ses ved altertavler.

Man mener, at et billede af Santa Maria del Sole har hængt i den nu forsvundne kirke Santa Maria del Sole, som stod på vestsiden af nutidens Via del Teatro di Marcello og siden 1600-tallet har været indkapslet i Klosterkomplekset Monastero di Tor de' Specchi. Det lader det til, at billedet forsvandt fra Santa Maria del Sole, da denne Kirke blev taget ud af brug som almindelig sognekirke, antagelig kort før 1625, hvor Maggi stadig har den afsat på sit kort over Rom, mens han samtidig har en anden kirke med samme navn ved Piazza Bocca della Verità.

DE 2 BILLEDERS UDSEENDE:

I Herkules-Templet på Piazza Bocca della Verità, som altså fra 1600-tallet havde navnet Santa Maria del Sole, sidder det omkring 65 x 45 cm store Maria-billede på en væg, der har udsmykning af malerier fra 1400-tallet. Under det skal der have været et alterbord.

Det vides ikke præcist, hvornår dette billede er malet, men det skal være voldsomt overmalet 1400-1500-tallet.

Det er en fresko forestillende Jomfru Maria i halvfigur med Jesus-Barnet, som bærer en jordkugle i sin venstre hånd, mens den højre hånd velsigner beskueren. Maria's højre hånd viser mod Barnet i den position, som kaldes "Hodighitria".

Billedet er omgivet af rammer med indskrifter, som menes at stamme fra Pave Sixtus IV's tid (1471-1484): "Felix es sacra Virgo Maria quia ex te - ortus est Sol Iustitiae Christus Deus noster....". Det var netop under denne Pave, at Kirken blev renoveret, så billedet kan godt have hængt her inden da, men indskriften kan også have haft en anden betydning og billedet først være flyttet hertil, efter af den gamle Santa Maria del Sole-Kirke blev lukket i begyndelsen af 1600-tallet og inden 1625, hvor Maggi på sit kort angiver navnet på den gamle Santo Stefano delle Carozze (Herkules-Templet) som Santa Maria del Sole.

I Oratorio del Santissmo Crocifisso findes så det billede, som er knyttet til beretningen om fundet i Tiberen.

Dette billede, som er omkring 45 x 34 cm stort, stammer fra 1400-tallet og skal ifølge en pavelig visitationsberetning fra 1637 være bragt hertil fra den gamle kirke Santa Maria del Sole. Det skal ifølge kilder fra 1580erne have haft en ramme med forgyldte stråler af stuk.

Billedet her skal være af typen "Madonna lactans" ("Madonna der giver bryst"). Maria er her vist i 3/4s-figur med Barnet på sin venstre side. Han holder en fugl i sin højre hånd og Maria holder et klæde mod Barnets kind.

I Kapellets gulv skal der ligge en gravsten fra 1560 til minde om en ung pige, der var faldet død om foran Maria-billedet. Gravteksten lyder: "Ante imaginem Deiparae Virginis Solis Naturae concessit".

 

 

Litteratur om Santa Maria del Sole:
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione X Campitelli - Parte Prima. - Nuova edizione aggiornata / di Carlo Pietrangeli. - 1992. ------- side 48.
Katalog der Mariengnadenbilder. - Heiderberg Universitet.
- side 115-117.

Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21.
Lombardi, Ferruccio: Roma - le chiese scomparse. Fratelli Palombi Editori, 2.ed. 1998.
- side 273.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 30.7.2016