ANNAS ROM GUIDE
Schweizergarden / La Guardia Svizzera

Den 21. januar 1506 lod Pave Julius II oprette en særlig garde, som skulle stå til Kirkens rådighed og kun modtage ordrer fra Paven selv. Dette utroligt loyale korps blev sammensat af unge mænd fra Schweiz og fik derfor betegnelsen Cohors Helvetica, på italiensk: La Guardia Svizzera: Schweizergarden.

Garden tæller 100 ansatte; heraf er de 70 såkaldte "alabardieri", der holder vagt med hellebarder ved deres side. 23 er underofficerer og 4 officerer. Der er yderligere 2 "tamburi" (trommeslagere) og en gardeleder.

Ifølge traditionen er gardisternes farvestrålende uniform tegnet af Michelangelo og den 2 meter lange hellebard vejer 6 kilo. - Det var en sådan en gardist med hellebard, som bagerne i 1600-tallet havde ret til at få til at holde vagt ved deres butik for at undgå optøjer. Idag kan man se schweizergardisterne, når de holder vagt ved indgangene til Vatikanstaten.

Det er ikke nemt at blive schweizergardist: rekrutterne skal stamme fra katolske byer i den tyske del af Schweiz og de skal have aftjent deres værnepligt i hjemlandet, førend de kan håbe på optagelse. Desuden skal de være ugifte, de må ikke være mere end 30 år og mindst 1 meter og 75 høje.

Hvert år den 6. maj tages de nye rekrutter i ed ved en højtidelig ceremoni, som foregår om morgenen i Cortile di San Damaso. Gardens fane holdes vandret foran den nye gardist, som griber om den med sin venstre hånd, mens han rækker den højre arm i vejret med 3 fingre udstrakt som symbol på Treenigheden og sværger på loyalt at tjene den siddende pave og hans retmæssige efterfølger og om nødvendigt at ofre liv og lemmer på at forsvare disse.

Ved denne ceremoni mindes man også den 6. maj 1527, da 147 alabardieri mistede livet, mens de forsvarede Pave Clemens VII's flugt gennem løngangen Il Passetto til Castel Sant'Angelo, da Karl V's hær af landsknægte, der på italiensk kaldes "Lanzichenecchi", brød ind i Rom og hærgede byen under den berygtede "Sacco di Roma".

For de heltemodige alabardieri er der rejst et minde foran gardens kaserne, der består af 3 bygninger i Vatikanstaten mellem Viale del Belvedere, Via di Porta Angelica, Le Mura Leonine og Cortile del Olmo.

Schweizergardens skytshelgener er San Martino og San Sebastiano og til disse er gardens kirke, Chiesa dei Santi Martino e Sabastiano, viet. Den ligger i Vatikanstaten ved Largo San Martino og blev opført i 1568Pave Pius V's befaling.

At være schweizergardist er et ærefuldt hverv og tit "går det i arv" i en familie. De gode dage i Pavens tjeneste mindes også ofte, når de "afmønstrede" er vendt tilbage til deres hjembyer. Ved gardens 500 års jubilæum i 2006 mødte en mængde tidligere gardister og veteraner op til særlige højtideligheder i Vatikanet og en af dagene gik de også i optog gennem Roms gader, som man kan se af nedenstående foto.


Schweizergardens optog i Via del Corso den 4.maj 2006

Litteratur om Schweizergarden / La Guardia Svizzera:
Coughlan, Joseph: Inside the Vatican. Leicester, Magna Books, 1990.
La Grande Enciclopedia di Roma. A cura di Claudio Rendina. Newton & Compton editori, 2. edizione, 2003.
- side 580.
La Curia Romana: Guardia Svizzera Pontificia. På enegslsk: Swiss Guard.
The Swiss Guards.

Fotos af Schweizergarden
Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas om Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 4.5.2007 og sidst opdateret d. 5.5.2007