ANNAS ROM GUIDE

Via dei Filippini

Se til venstre for nr. 17 på Kort over den vestlige del af Piazza Navona-Turen

Se til venstre for nr. 180 på Kort over den vestlige del af Campo de' Fiori-Turen

Den lille gade Via dei Filippini går mellem Piazza della Chiesa Nuova ved Corso Vittorio Emanuele II i syd og mod nord til Piazza dell'Orologio ved Via del Governo Vecchio. Gaden har på sin vestside kvarteret Rione Ponte og på østsiden kvarteret Rione Parione. Den er ganske kort og har ingen sidegader.

Via dei Filippini har navn efter San Filippo Neri's tilhængere i Ordenen kaldet I Filippini eller Oratoriani, som har deres samligssted og Kloster i det store Kompleks på gadens østside. Dette kaldes Palazzo dei Filippini og inkluderer Ordenens kapel, Oratorio dei Filippini, som ligger til venstre for Kirken Santa Maria in Vallicella, også kaldet Chiesa Nuova.

Tidligere kaldtes gaden også Via dei Preti dell'Oratorio: Gaden med præsterne fra Oratoriet.

EN TUR GENNEM GADEN - fra Corso Vittorio Emanuele II og nordpå:

Gadens vestside:

Bygningen på det venstre og vestlige hjørne ligger mellem Via dei Filippini og Vicolo Sforza-Cesarini. Den har gadenumrene Corso Vittorio Emanuele II 245- 259 og kaldes Palazzo Bassi. Bygget i 1886-1887 af arkitekten Giulio Podesti for Bassi-familien. Huset har 6 etager, en høj stueetage, en mezzanin, 3 høje etager på anden-, tredie- og fjerdesalen, og en lav etage på femtesalen.

Mod Corso'en er der 9 fag med i midten en stor, flot portal, som spænder over både stueetage og mezzanin. Facaden er på de øvre etager pudset op i en lys brun farve med indridset stenmønster, mens stueetage og mezzanin har kraftig hvidt puds med mønster af kraftige, tilhugne stenkvadre. Disse er også brugt i 2 lodrette rækker, der i hver side flankerer det yderste fag vinduer. På andensalen er disse erstattet af terrassedøre bag en smuk hjørnebalkon båret af kraftige, udskårne konsoller og forsynet med gelænder af stenbalustre. Alle vinduer og døre er her flankeret af slanke søjler og toppet af profilerede buer foroven. Ellers er også andensalens vinduer flankeret af lignende søjler, der bærer buede, halvcirkelformede gavlfelter, mens trediesalens har trekantede gavlfelter og fjerdesalens blot vandrette overliggere. De små, kvadratiske vinduer på femtesalen er i brede rammer mellem lystpudsede felter med relieffer af rosetter. Et bredt, fremspringende tagudhæng er forsynet med udskårne relieffer med rosetter mellem profilerede og udskårne konsoller over en frise med ægmønster. 4 brede portåbninger, som bruges til forretninger, flankerer i stueetagen den store portalbue under en udskåren stenbalkon.
Hushjørnet mod Vicolo Sforza Cesarini er svagt skråt afskåret med samme udsmykningsmønster som på hovedfacaden i de 3 fag mod gyden. Her er i stueetagen 2 fag forretningsvinduer, hvoraf et har gadenummer 7, samt en indgangsdør i nr. 6. Det hvide stenmønstre puds er dog her ført op over hele hushjørnet.

Hjørnet mod Via dei Filippini er kraftigt skråt afskåret i 1 fags bredde. Muren har her samme udsmykningsmønster som på hovedfacaden, men indgangsdøren har gadenummer 10 på Piazza della Chiesa Nuova. Det sidste fag mod Corso'en, det skråt afskårne fag, samt det første fag mod Via dei Filippini har stenmønster i hvidt puds i muren på alle etager. En stor smuk stenbalkon dækker hele hjørnet på andensalen.

Ud til vestsiden af Via dei Filippini har ejendommen 6 fag, hvoraf det første er udsmykket som beskrevet ovenfor og de øvrige 5 (nr.1-nr.3) som hovedfacaden.

På hjørnet, lige under skiltet med gadenavnet, sidder en marmorplade, der angiver, at et nyt kvarter - nemlig Rione V Ponte - begynder her. En tilsvarende plade for Rione VI Parione ses på gadens anden side.

Til højre for Palazzo Bassi står i nr.4-11 en 8-fags ejendom i 4 etager. De 2 første og de 2 sidste fag har nederste del af facaden dækket af kraftige stenkvadre, mens de øverste etager har muren pudset op med et indridset stenmønster. Stueetagen har 8 enkle, høje forretningsvinduer. Førstesalens vinduer er uden rammer, mens andensalens er indsat i profilerede rammer under trekantede gavlfelter. Trediesalen har blot enkle vinduesrammer. Tagudhænget er udskåret i et enkelt stenmønster.

Ejendommen som danner hjørnehus mod Piazza dell'Orologio kaldes Palazzo del Banco di Santo Spirito eller Palazzo Spada Bennicelli. Palæets hovedfacade og -indgang er ud mod denne Plads, hvor der er 5 fag og en monumentalindgang i et lidt fremskudt parti, der breder sig over 3 fag med 4 dobbelte søjler i 2 etagers højde under en bred marmorbalkon.

Gadens østside:

Hele den østlige del af gaden (til højre, når man kommer fra Corso Vittorio Emanuele II) er optaget af muren omkring Komplekset Palazzo dei Filippini. Den er ret ens opbygget, men dens første del består dog af bagmuren til Filippinernes Kapel, Oratorio dei Filippini, som har indgang fra Piazza della Chiesa Nuova ved siden af Santa Maria in Vallicella.

Hushjørnet mod Via dei Filippini er dannet af 3 flade mursøjler i stil med den øvrige facades. Men disse 3 danner et afskåret skråt hjørne, der samtidig buer lidt indad. Sidefacaden, som bagved rummer Oratoriets højalter, har 3 fag i 4 etager: de 3 nederste under en bred række profilerede gesimser, nærmest som et tagudhæng, hvorover den øverste etage virker tilbygget. Sidevinduerne er smallere end midtervinduerne, men alle indramninger kopierer facaden mod Pladsen. De er dog næsten helt tilmurede i stueetagen. Sidefacaden rager let frem for den følgende lange Klosterbygning, Palazzo dei Filippini, således at afslutningen efterligner hjørnet mod Pladsen.

Bag den lange mur på 16 fag langs Via dei Filippini ligger en mængde mindre rum, som omkranser flere Klostergårde og støder op til større rum, hvori der er indrettet gæsteafdeling og Filippinernes store bibliotek. Ejendommen er her i 5 etager, med vekslende indgange og vinduer i brede travertinkarme i stueetagen, høje vinduer i lignende karme på førstesalen og lige herover en række små delvist tilmurede, firkantede nicher. Denne del af facaden er dækket af rødlige, brændte teglsten, men fra andensalen og op er facaden pudset op i en lys farve. Anden- og trediesalens høje vinduer er i enkle, brede travertinkarme uden udsmykning, mens fjerdesalens vinduer i samme slags karme er mindre og kvadratiske.

Facadens afslutning mod Piazza dell'Orologio dannes af en let fremtrukket bygningsdel med 3 fag efter en let konkav, flad mursøjle i hele husets højde, som er på 4 etager med en høj kælder. Omkring vinduerne i enkle lyse, travertinrammer er murværket varieret, så der dannes nicher og gesimser, hvoraf nogle er dækket af travertinplader.

På husets tag troner det store ur ("orologio"), der har giver navn til Pladsen, og på det afrundede, konkave hushjørne mod Via del Governo Vecchio sidder et stort Madonna-billede i rigt dekoreret stukramme.

Palazzo dei Filippini's facade fortsætter med samme udførelse og 12 fag ud mod denne gade. Hvor gaden "knækker", fortsætter ejendommen med 7 fag med en noget mere rustik facade, for derpå at slutte med en gammel og uudsmykket sidefacade mod Via della Chiesa Nuova, hvorudtil også sidefacaden på Santa Maria in Vallicella ses.

 

Litteratur om Via dei Filippini:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 381.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione V Ponte, Parte III / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione, 1981. --- side 4, 66.
--- Rione VI Parione, Parte II / a cura di Cecilia Pericoli Ridolfini. - 3. edizione, 1980. ----- side 4, 36, 38, 40, 42, 48, 52.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 14 (før de nyeste fund).
Le Strade di Roma / Claudio Rendina, Donatella Paradisi. - 1. edizione. - Roma : Newton & Compton editori, 2004. - (Biblioteca de Il Messagero).
- Volume Secpndo : E-O. --- side 528.
Info.roma: Via dei Filippini, Roma.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 26.11.2019 og sidst opdateret d. 27.11.2019