ANNAS ROM GUIDE
Oratorio Mariano all'Esquilino


Mere om Oratorio Mariano all'Esquilino:

Da man i slutningen af 1800-tallet anlagde Via Cesare Balbo, fandt man blandt andet et meget smukt lille kapel, som stadig kan ses på gadens østside ud for apsis til Kirken Santa Pudenziana.

Her kan man se kapellets oprindelige romanske mure, som dog er blevet kraftigt restaurerede i 1930-32. Og man kan se kapellets oprindelige indgang (se foto), en lille søjlehal i teglsten med fire søjler foran døren ind til kapellet. Idag er søjlehallen sikret af et gitter, som forhindrer adgang herfra, i stedet kan man henvende sig i Santa Pudenziana' sakristi, hvor man af og til kan få held til at få en rundvisning (indgang fra Via Urbana!).

Kapellet er ligesom Kirken Santa Pudenziana bygget ovenpå og ind i murene til det termeanlæg, som lå på dette sted, ifølge legenden opført af den kristne senator Pudens' søn i familiens hus, der lå ud til den antikke Vicus Patricius (nutidens Via Urbana).

Selve kapellet er en lille kvadratisk bygning bygget ovenpå vestmurene i den korridor, der gik rundt om den centrale badehal i Thermae Novatianae. De gamle mure stammer fra det 2.århundrede efter Kristus og under restaureringen i 1932 indsatte man i dem flere gamle teglsten med "fabrikationsmærker" fra år 145 efter Kristus, som blev fundet under de forskellige udgravninger i Kirken (se foto).

Kapellet indrettedes i årene 1073-1085 som et af de arbejder, Pave Gregor VII lod udføre ved og i Kirken. Det blev samtidig udsmykket med fresker, som idag er en del ødelagte, men alligevel meget smukke og interessante.

Freskerne, der hver især var forsynet med en kort tekst på latin, forestiller:

"Crocifissione" ("Den Korsfæstede Kristus") til højre (se foto).

"Madonna col Bambino in Trono tra le Sante Prassede e Pudenziana" ("Jomfru Maria med Jesus-Barnet på en Trone mellem Helgeninderne Prassede og Pudenziana") på kapellets alter (se foto).

"Un Angelo incorona i Santi Valeriano, Tiburzio e Papa Urbano" ("En Engel kroner Helgenerne Valeriano og Tiburzio samt Pave Urban") på væggen overfor alteret (se foto).

"San Paolo predica di fronte a Pudente e ai suoi Familiari" ("San Paolo prædiker foran Pudens og hans familie") med indskriften "PAULUS ALENS MENTEm PLEBIS NATASQve PUDENTEM" og "Battesimo di Novato e Timoteo" ("Novatus' og Timotheus' Dåb") med indskriften "AUXIT MACTATOS HIC VIVO FONTE RENATOS" på kapellets venstre væg.

De nederste fresker er næsten helt forsvundet, men vi kender til dem fra nogle kopier fra 1600-tallet, som idag findes i Windsor Castle i "The Paper Museum of Cassiano dal Pozzo". Freskerne her forestillede: "Battesimo delle Sante Prassede e Pudenziana" ("Helgeninderne Prassede og Pudenziana's Dåb") og "Ordinazione Sacerdotale di Timoteo per Mano di San Paolo" ("Timotheus præsteordineres af San Paolo").

"Agnus dei tra i Simboli dei 4 Evangelisti" ("Guds Lam mellem Symboler for de 4 Evangelister") malet på kapellets loft (se foto).

Der er forøvrigt nogle, der mener at Oratorio Mariano er det samme som det meget gamle Oratorio di Sant'Ippolito, og Sergio Delli mener, at det måske kunne være den lille Kirke Santa Elena in Thermis Constantini, som omtales af Pirro Ligorio, der fortæller at den var blevet revet ned af nonnerne ved San Lorenzo in Panisperna.


Fotos fra kapellet
Litteratur om Kirkekomplekset
Kort over området
Spise og bo i området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 5.2.2005 og sidst opdateret d. 7.2.2005