ANNAS ROM GUIDE
Det undergørende maleri af Madonna dei Monti
Det undergørende maleri af Madonna dei Monti

I Kirken Madonna dei Monti hænger et meget tilbedt og undergørende maleri, der forestiller Jomfru Maria siddende på en trone med Jesus-Barnet på skødet. Han holder jordkuglen i den ene hånd, mens han velsigner beskueren med den anden. Ved siden af Madonna står San Lorenzo og Santo Stefano, mens San Francesco og Sant'Agostino knæler for hendes fødder. Maleriets historie lyder således:

Den korte version:

Kirken ligger på et sted, hvor der engang lå et Klarisser-Kloster, hvorfra nonnerne flyttede til Klosteret ved San Lorenzo in Panisperna. Bygningen overtoges af familien Attavanti, som udlejede den til beboelse og stalde. I en af disse opdagede man i 1579 ved et tilfælde en gammel fresko fra Klosterets tid forestillende Jomfru Maria mellem helgenerne Lorenzo og Stefano. Beboerne i området blev meget glade for dette fund og da der snart efter skete mirakuløse helbredelser ved billedet, endte man efter en del "tovtrækkeri" med at bygge en ny kirke på stedet i 1580.

Den lange version:

I et gammelt hus i det gaden Via della Suburra var der indrettet både beboelse og en hølade. I en af lejlighederderne boede der en kvinde ved navn Camilla og den 18. april 1579 henvendte hun sig til udlejerne, den adelige Attavanti-familie, der havde flere besiddelser i Rione Monti, og ville opsige sit lejemål, fordi hun de sidste tre nætter var blevet opskræmt af at huset rystede i sit fundament. Husejerne besigtigede huset og fandt intet unormalt, så de beroligede deres skræmte lejer. Men rystelserne fortsatte i de følgende dage og blev endog stærkere og stærkere. Nu var alle lejerne opskræmte og begyndte at tale om at huset var besat af onde ånder. Rygtet spredtes hurtigt i kvarteret og beboerne strømmede til for ved selvsyn at konstatere at huset rystede som var der jordskælv.

En høhandler ved navn Giampietro gik ind i høladen og bankede på væggene med sit segl, da han hørte en stemme sige "Skad mig ikke" og "Pas i hvert fald på min søn om du ikke tager hensyn til mig". Ved nærmere eftersyn viste det sig, at der bag støv og hø på den ene væg var malet en fresko forestillende Jomfru Maria med Jesus-barnet og helgenerne San Lorenzo, Santo Stefano, San Francesco og Sant'Agostino og det var fra dette maleri, at Madonna talte til Giampietro. Maleriet stammede fra dengang bygningen havde været Kloster for Clarisser-nonnerne.

Nyheden om miraklet spredtes atter i kvarteret og en blind kvinde ved navn Anastasia blev af sine to veninder fulgt hen til det mirakuløse billede, hvor hun bad til Jomfru Maria for derefter at få sit syn igen.

Nu var der virkelig tale om et mirakel og hver dag derefter flokkedes syge og trængende foran huset og skabte problemer for færdslen i området. Pave Gregor XIII var bekymret over den store opstandelse og da myndighederne heller ikke brød sig om store ukontrollerede gadeforsamlinger, bestemte han at det undergørende maleri skulle tages ned af væggen i høladen og flyttes hen i den nærliggende Kirke San Salvatore ai Monti, hvor det også var bedre beskyttet og hvor præsterne bedre kunne styre menneskemængden. Men samtidig frygtede man folkets reaktion, så flytningen skulle foregå om natten den 8. maj 1580, hvor nogle murere sammen med præsterne indfandt sig for at foretage operationen.

Husets beboere var dog ikke ganske uforberedte, de holdt vagt ved billedet og slog alarm. Beboerne i området stormede til og forsvarede deres "ejendom" og aktionen måtte afblæses. Under kampen opstod et voldsomt regnvejr, som først hørte op, da præsterne og murerne fortrak. Men selv dette himmelske tegn fik ikke Paven til at ændre mening og han sendte endnu en gang håndværkere afsted sammen med den pavelige garde, men denne gang blev de mødt af Monti-beboernes barrikader.

Pavens rådgivere mente, at der måtte udtænkes en ny plan og man blev enige om at bygge en ny kirke til maleriet, på det sted, hvor det var fundet, i stedet for at flytte det. Kardinal Sirleto, der var protektor for "Istituto dei Catecumeni" tilbød at betale for byggeriet og Monsignor Bianchetti donerede penge til et alter. Således skete det, at Kirken Madonna dei Monti blev bygget og det undergørende maleri blev opstillet på højalteret i Kirken og glade var gadens beboere, der beholdt deres skat.

Den treje version:

I en gammel hølade i gaden Via della Suburra var nogle håndværkere ved at rive en mur ned, da de hørte en stemme, som bad dem om "ikke at gøre barnet ondt". De forbløffede håndværkere opdagede da bag kalken på væggen et maleri af Jomfru Maria med Barnet. Nyheden om underet bredte sig hurtigt i bydelen og store menneskeskarer strømmede til. Herefter blev bygningen i 1580 af arkitekten Giacomo della Porta omdannet til Kirke med navnet Madonna dei Monti og det tilbedte billede opstillet på højalteret. Denne Madonna er nu beskytter af Rione Monti.

Da man mange år senere (i 1635) byggede Collegio dei Neofiti ved siden af Kirken, opsatte man på bygningens hjørne et gadealter med et relief inspireret af det elskede undergørende maleri af "Madonna dei Monti".


Litteratur om det undergørende maleri af Madonna dei Monti:
La Grande Guida dei Rioni di Roma. 2.edizione. Newton Compton editori, 2001.
- side 82f.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
Rione I Monti, Parte 3: side 52f.
Rendina, Claudio: Guida insolita ai misteri, ai segreti, alle leggende e alle curiosità delle chiese di Roma, Newton & Compton editori, 2000.
- side 191.

Madonna typer
Fotos fra gaden
Kort over området
Bøger/links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d.1.9.2004 og sidst opdateret d. 22.10.2006